Bläddra
Sökresultat för Bengt Sjöström... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9788278880630

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Isaberg förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144308418

Utgivningsår: 19881231

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöström

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Den tragiska berättelsen om psykiatripatienten Ingrid är ett familjedrama där den svenska psykiatrin blir en av aktörerna, snarare än en samhällelig institution som kan bidra till lösningen av den komplicerade familjesociala situationen. Berättelsen – och dess struktur, det narrativa – om en patient i…
Köp här

Isbn: 9789186980238

Utgivningsår: 20000915

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna bok är en introduktion i beteendevetenskap för vårdpersonal – främst för blivande sjuksköterskor. Avsikten har varit att slå en bro mellan utbildningens naturvetenskapliga och beteende- och samhällsvetenskapliga avsnitt. Boken behandlar idéer om människan i vårdapparaten; allt ifrån vårdvetenskapernas mera…
Köp här

Isbn: 9789144037301

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Torsten Jansson, Bengt Sjöström

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
I boken Grilla med Jansson & Sjöström möter du Tosten Jansson och Bengt Sjöström då de grillar fisk och skaldjur, kött och grönsaker. Som vanligt får du också vara med och göra nedslag på olika platser i Sverige då maten ska ta form så som Bohuslän och Småland. I denna bok grillas det inte enbart utan det röks…
Köp här

Isbn: 9789197901055

Utgivningsår: 20120601

Utgivare: Kosta Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Sjöström

Uppslagen till denna bok är minst tvåfaldig. För det första skrev jag en liten rapport vid Regionkliniken i Växjö för 10 år sedan, där materialet till stora delar bestod av diagnosen Persona pathologica en diagnos jag tidigare stött på när jag sommararbetat vid ett stort mentalsjukhus. Diagnosen saknade precision…
Köp här

Isbn: 9789186980320

Utgivningsår: 20041115

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöström

Bengt Sjöströms nya bok tar sin utgångspunkt i tanken att människor konstruerar sig själva. Denna konstruktion är inte godtycklig, utan människor skapar sig själva med hjälp av de förutsättningar som är givna i den situation som de råkat hamna i. Dessa förutsättningar kan inte förstås på ett objektivt sätt eftersom den…
Köp här

Isbn: 9789186980429

Utgivningsår: 20080627

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöström

Kategorier: Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Panik i Psykiatrin: Exemplet: Rättspsykiatri tar sin utgångspunkt i 1960-talets inhysning av närmare 40 000 patienter i mentalvården. Under de senaste 40 åren har nästan 90 procent av platserna bantats bort. Denna anorexiakur har som komplikation haft både en intern panik och en extern mediepanik. Snart sagt varje…
Köp här

Isbn: 9789186980450

Utgivningsår: 20090430

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöström, Helena Karlsson, Eva Olausson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Stora delar av 1900-talet kännetecknades av att intagna på hospitalen/mentalsjukhusen gjorde allt för att undslippa ”vård”. Vid slutet av 1900-talet och början av 2000-talet föreligger närmast en konkurrenssituation bland psykiskt sjuka om att få plats inom den slutna vården. Även poliklinisk öppenvårdspsykiatri är…
Köp här

Isbn: 9789186980511

Utgivningsår: 20100218

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC