Bläddra
Sökresultat för Bengt Starrin... Rensa filter?

av: Ole Petter Askheim (red.), Bengt Starrin (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Begreppet empowerment har på kort tid blivit oerhört populärt. Det förknippas med kraft, makt och styrka – företeelser som uppfattas som positiva. Men begreppet riskerar att bli ett slagord som används i vitt skilda sammanhang utan att det egentligen förpliktar. Empowerment – i teori och praktik tar upp…
Köp här

Isbn: 9789140648389

Utgivningsår: 20070926

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnæs, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Søren Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingrid Sahlin, Thomas J Scheff, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Perspektiv på sociala problem har sedan den kom ut första gången blivit en av grundpelarna inom svensk utbildning i socialt arbete. Boken går igenom ett brett spektrum av teorier om sociala problem, där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och individer uppmärksammas. Hur kan man till exempel…
Köp här

Isbn: 9789127134287

Utgivningsår: 20130805

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Lars Dahlgren, Bengt Starrin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Från att tidigare ha haft sin hemvist i vardagslivet och intimsfären har känslor kommit att få allt större betydelse även i det offentliga livet. ”Kunskapssamhället” är på väg mot ”känslosamhället”.Å ena sidan ställs krav på att vi som människor ska kunna behärska och tygla våra känslor. Vi förväntas att hålla tillbaka…
Köp här

Isbn: 9789147074334

Utgivningsår: 20040909

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Magnus Sundgren, Alain Topor, Gunnel Andersson, Larry Davidson, Anne Denhov, Emma Freiman, Lisbeth Sachs, Bengt Starrin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789152308141

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144321219

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Strannegård, Bengt Brülow, Ingrid Elam, Bodil Jönsson, Jenny Lantz, Sven-Eric Liedman, Magnus Rönn, Bengt Starrin, Rasmus Waern, Gert Wingårdh

Köp här

Isbn: 9789172275225

Utgivningsår: 20070823

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Lis-Bodil Karlsson, Kirsti Kuusela, Ulla Rantakeisu, Åsa Backlund, Helene Brodin, Katarina Piuva, Bengt Starrin, Lars Svedberg, Ove Svensson, Magnus Tideman, Filip Wollter

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan vi förstå den pågående samhällsdiskussionen om fattigdom? Varför betonas enskilda människors ansvar framför kollektivets eller samhällets? Hur kan utsatthet inte bara förstås, utan åtgärdas? Boken berör ovanstående frågor utifrån teoretiska presentationer i relation till empiriska exempel, med ambitionen att…
Köp här

Isbn: 9789144077178

Utgivningsår: 20130627

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Markus Arvidson, Bengt Starrin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Det finns många tankeväckande studier om människors handlingar och beteenden som är värda att uppmärksamma även om de gjordes för 50, 60 eller 70 år sedan. Studierna om vårt sociala liv väcker olika sorters känslor – ibland skratt, ibland nyfikenhet och ibland förfäran – men de ger alltid nya insikter om människan och…
Köp här

Isbn: 9789151100630

Utgivningsår: 20190628

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Starrin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Socialt kapital är en resurs som blir tillgänglig för människor när de lär känna och får förtroende för varandra. Denna resurs är också en välfärdsresurs eftersom den underlättar för människor att ta sig ur en utsatt situation, finna arbete, försörja sig och hålla sig friska. Men medan sociala nätverk kan ha positiva…
Köp här

Isbn: 9789147095186

Utgivningsår: 20110113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gunvor Andersson, Anna Angelin, Åke Bergmark, Helena Blomberg, Olof Bäckman, Lena Engelmark, Björn A Gustafsson, Anders Hansson, Torbjörn Hjort, Håkan Johansson, Johanna Kallio, Maria Korpskog, Christian Kroll, Joakin Palme, Lena Palvén, Per Rydén, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Hans Swärd, Jeff Werner

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Fattigdom utan gränser är den första bok som tar ett helhetsgrepp om fattigdomsfrågan. Boken är en betraktelse av fattigdomens historia, nutid och framtid där forskarens och journalistens olika perspektiv sammanfogas i ett vidare synfält. Boken bygger på ett temanummer i tidskriften Socionomen som utkom med anledning…
Köp här

Isbn: 9789173315227

Utgivningsår: 20120913

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Sune Berger, Anna-Lena Berglund, Thomas Blom, Bengt Dahlgren, Lotta Braunerhielm, Gunnel Forsberg, Inger Johansson, Svante Karlsson, Freddy Kjellström, Susan Marton, Kerstin Rosenberg, Curt Räftegård, Bengt Starrin, Alf Sundin

Frågor om regional utveckling diskuteras livligt bland företrädare för myndigheter, företag och organsiationer. Begrepp som regionförstoring, regionindelning och regionala tillväxtprogram förekommer frektvent, inte minst i den politiska debatten. Den här antologins teman ligger centralt inom Cerut, Centrum för…
Köp här

Isbn: 9789185335893

Utgivningsår: 20080601

Utgivare: Karlstad University Press

Mediatyp: BC

av: Svante Karlsson, Eva Olsson, Hans Olof Gottfridsson, Sune Berger, Bengt Starrin

I Värmland har människorna som bor vid gränsen till Norge alltid haft utbyte med sina norska grannar. Det har handlat både om handel, kultur och sociala relationer. När det gäller handeln och vem som tjänat mest på den, Norge eller Sverige, så har det skiftat historiskt sett. När det gäller sociala relationer som…
Köp här

Isbn: 9789186637019

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Karlstad University Press

Mediatyp: BC

av: Bengt Starrin, Lena Steffner Starrin

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
SVERIGE DANSAR är en bok om människor, unga och gamla, som gillar att dansa till dansbandsmusik. Det dansas överallt och i boken tar författarna med dig på en resa som startar i Malung och dansbandsveckan där. Boken innehåller berättelser om varför man dansar. Om stämningar på och kring dansbanan. Varma och ljusa…
Köp här

Isbn: 9789163724510

Utgivningsår: 20130410

Utgivare: Starrin Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Starrin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Sonderingar– korta essäer om vardagsliv och samhälle innehåller drygt 30 populärvetenskapliga krönikor som tidigare publicerats i Värmlands Folkblad. Ämnena varierar från mer övergripande samhällsfrågor till vardagliga glädjeämnen och bekymmer. Exempel på teman som tas upp är finanskrisen och dess konsekvenser,…
Köp här

Isbn: 9789163724527

Utgivningsår: 20140623

Utgivare: Starrin Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla-Britt Eriksson, Bengt Starrin, Staffan Janson

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Hur kommer det sig att människor far så psykiskt illa på jobbet att de till slut kollapsar? Författarna beskriver i boken vad som händer på arbetsplatser där tillvaron till sist blir så påfrestande att den leder till långtidssjukskrivning på grund av utbrändhet eller arbetsrelaterad stress. Med utgångspunkt i de…
Köp här

Isbn: 9789144113579

Utgivningsår: 20021203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA