Bläddra
Sökresultat för Benny Carlson... Rensa filter?

av: Benny Carlson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I USA, landet många ser som ett socialpolitiskt skräckexempel, pågår en revolution. Efter decennier av växande utslagning och socialbidragsberoende har utvecklingen vänt. 7,1 miljoner amerikaner har på 4 år gått från bidrag till arbete! Vattendelaren var den stora socialbidragsreformen från 1996. Benny Carlson har på…
Köp här

Isbn: 9789175665047

Utgivningsår: 20010901

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Benny Carlson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den sociala välfärdspolitiken har av historiska skäl löpt i andra banor i USA än i Europa, med mindre av enhetliga statliga lösningar och mer av blandade offentliga och privata initiativ. Det har länge funnits ett underförstått antagande om att USA en vacker dag skulle röra sig i europeisk riktning, men så ser det inte…
Köp här

Isbn: 9789175664354

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Göran Ahlström, Benny Carlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I boken rekonstrueras Sveriges väg till Bretton Woods, dvs. till medlemskap i Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken (IBRD), en väg som löper från våren 1943, när de allierade valutaplanerna för efterkrigstiden presenterades, och fram till hösten 1951, när Sverige blev medlem i fond och bank.…
Köp här

Isbn: 9789185355624

Utgivningsår: 20061229

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Benny Carlson, Mats Lundahl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forskning och informationshantering Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
2014 publicerades Ett forskningsinstitut växer fram IUI från grundandet till 1950. I den här boken fortsätter historien om Industriens Utredningsinstitut (numera Institutet för Näringslivsforskning). Den period som behandlas är 1950 66, en period då institutet leddes av dynamiska chefer, Jan Wallander (1953 61) och…
Köp här

Isbn: 9789188849441

Utgivningsår: 20191125

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Pieter Bevelander, Benny Carlson, Mauricio Rojas

Köp här

Isbn: 9789171506566

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Per Broomé, Benny Carlson, Rolf Ohlsson

Sverige står inför ett par stora komplexa utmaningar. Den ena är det demografiska komplexet, alltså frågan vad som händer när befolkningen framöver kommer att bestå av allt fler äldre och pensionerade, och allt färre yngre yrkesverksamma. Den andra utmaningen är mångfaldskomplexet, alltså frågan om vad ökad, i första…
Köp här

Isbn: 9789171508102

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Benny Carlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Knappast i någon annan tid eller miljö har experimenten med. s.k. välfärdskapitalism som betyder att företagen fungerar som välfärdsleverantörer varit så framträdande som i det tidiga 1900-talets USA. Den tidens välfärdskapitalism utgör en betydelsefull bakgrund till vår tids diskussioner om företagens sociala…
Köp här

Isbn: 9789171509161

Utgivningsår: 20030605

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av: Benny Carlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
I september 1931 tvingades Sverige överge guldmyntfoten. Landet bytte myntfot – från guld till papper – med stabilisering av prisnivån som officiellt mål. Det var första och enda gången ett land försökt sig på något sådant. Sverige anses därigenom ha föregripit den inflationsmålspolitik som sedan 1990-talet bedrivs i…
Köp här

Isbn: 9789144108094

Utgivningsår: 20150319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Göran Ahlström, Benny Carlson

Kategorier: Historia och arkeologi
Om Sverige och IMF 1960-1992. En historik över Sveriges förhållande till Internationella valutafonden. Boken behandlar en lång rad händelser och processer – Sveriges roll inom G10, Guldpoolen och SDR-reformen på 1960-talet fram till den svenska valutakrisen och övergången till rörlig växelkurs 1992.…
Köp här

Isbn: 9789175042305

Utgivningsår: 20101014

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC