Bläddra
Sökresultat för Birgitta Nyström... Rensa filter?

av: Pyret Backman, Katarina Bengtsson, Maria Bengtsson, Villemo Ekman, Ingrid Johansson, Randi Kibsgård, Christina Larsson, Peggy Måbrink, Malin Nilsson, Birgitta Nyström

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Isbn: 9789186539863

Utgivningsår: 20100804

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Carina Funck, Bernard Johann Mulder, Birgitta Nyström, Annamaria Westregård

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789144032009

Utgivningsår: 20050930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Arne Baekkevold, Bertil Bengtsson, Severin Blomstrand, Göran Håkansson, Peter Rosén, Inger Nyström, Birgitta Nyström, Rune Lavin, Henrik Jermsten

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789176105245

Utgivningsår: 20131130

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av: Måns Svensson, Anders S Wigerfelt, Rustamjon Urinboyev, Ulla Nilsson, Margareta Littorin, Peter Lundqvist, Birgitta Nyström, AnnaMaria Westregård, Mats Bohgard, Johanna Alkan-Olsson, Maria Albin

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I såväl media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammats att migrerande arbetskraft inom jordbruket/den gröna näringen eventuellt används på ett sätt som kan strida mot arbetsrättsliga och sociala regleringar. Avsikten med föreliggande studie är framförallt…
Köp här

Isbn: 9789187521034

Utgivningsår: 20150122

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Lars Zanderin, Birgitta Nyström

Kategorier: Juridik
Boken ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Den utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext skall tillämpas och tolkas. En del ägnas åt Europarättsliga frågor.Läs merTanken är att boken skall kunna läsas av alla…
Köp här

Isbn: 9789147090068

Utgivningsår: 20100225

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Axel Adlercreutz, Lars Gorton, Claes Nordborg, Birgitta Nyström

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789187998003

Utgivningsår: 19990128

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Annika Staaf, Lars Zanderin, Håkan Hydén, Birgitta Nyström, Daniel Silander, Eva Schömer, Maria Wolmesjö, Finnur Magnússon

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
När problem avseende mänskliga rättigheter diskuteras, ligger fokus oftast på vår omvärld och på länder med svag politisk, ekonomisk och social utveckling. Syftet med den här boken är att lyfta fram situationen i Sverige.Läs merMänskliga rättigheter i svensk belysning ger ett helhetsperspektiv och tar upp såväl…
Köp här

Isbn: 9789147096541

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Niklas Arvidsson, Birgitta Nyström, Peter Westberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) bedriver forsknings- och seminarieverksamhet på centrala förmögenhetsrättsliga områden. En av ACLU:s uppgifter är att regelbundet publicera böcker som består av originalbidrag från forskare eller praktiker…
Köp här

Isbn: 9789139022213

Utgivningsår: 20200312

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Nyström, Lars Zanderin

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Boken ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Den utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext skall tillämpas och tolkas. En del ägnas åt Europarättsliga frågor.Läs merTanken är att boken skall kunna läsas av alla…
Köp här

Isbn: 9789147112869

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Birgitta Nyström, Jan Ollars

Kategorier: Språk och lingvistik
Varje bok i På egen hand har ett tema och lästexter att arbeta med: I böckernas värld, I sagodjurens värld och I myternas värld. Det finns grammatiska övningar, skrivövningar, läsförståelse och ordkunskap. Eleverna kan sedan forska och läsa vidare om temat.
Köp här

Isbn: 9789127594258

Utgivningsår: 19990303

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Birgitta Nyström, Jan Ollars

Kategorier: Språk och lingvistik
Varje bok i På egen hand har ett tema och lästexter att arbeta med: I böckernas värld, I sagodjurens värld och I myternas värld. Det finns grammatiska övningar, skrivövningar, läsförståelse och ordkunskap. Eleverna kan sedan forska och läsa vidare om temat.
Köp här

Isbn: 9789127594234

Utgivningsår: 19990303

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Birgitta Nyström, Jan Ollars

Kategorier: Språk och lingvistik
Varje bok i På egen hand har ett tema och lästexter att arbeta med: I böckernas värld, I sagodjurens värld och I myternas värld. Det finns grammatiska övningar, skrivövningar, läsförståelse och ordkunskap. Eleverna kan sedan forska och läsa vidare om temat.
Köp här

Isbn: 9789127594241

Utgivningsår: 19990303

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Boel Flodgren, Johan Adestam, Niklas Arvidsson, Michael Bogdan, Jörgen Hettne, Eva Lindell-Frantz, Patrik Lindskoug, Lotta Maunsbach, Ulf Maunsbach, Birgitta Nyström, Katarina Olsson, Per Samuelsson, Ola Svensson, Ulrika Wennersten, Annamaria Westregård

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok presenteras sexton uppsatser som belyser centrala ochaktuella affärsrättsliga frågor. Efter ett fylligt introduktionskapitel följeruppsatser som bl.a. behandlar frågor kring handel och uthyrningöver internet, delningsplattformar, avtalsfrihet, entreprenad, ansvarsbegränsningar, konsumenttjänster,…
Köp här

Isbn: 9789139020370

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC