Bläddra
Sökresultat för Bo Hedberg... Rensa filter?

av: Anna-Lena Andersson, Ylva Winther, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Wings Mini är ett komplett läromedel för dina elever som behöver en långsammare takt i sin språkinlärning. Målet med Wings Mini är att alla elever ska bli godkända i årskurs 9. Wings Mini 6 vänder sig till elever som inte nått målen för årskurs 5 samt till elever som inte läst engelska tidigare. Fokus ligger…
Köp här

Isbn: 9789127634428

Utgivningsår: 20030814

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Gail Davison Blad, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på…
Köp här

Isbn: 9789127443365

Utgivningsår: 20160516

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Ylva Winther, Anna-Lena Andersson

Kategorier: Språk och lingvistik
Wings Mini är ett komplett läromedel för dina elever som behöver en långsammare takt i sin språkinlärning. Målet med Wings Mini är att alla elever ska bli godkända i årskurs 9. Wings Mini 6 vänder sig till elever som inte nått målen för årskurs 5 samt till elever som inte läst engelska tidigare. Fokus ligger…
Köp här

Isbn: 9789127634442

Utgivningsår: 20040615

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Wings är ett basläromedel i engelska för årskurs 8 som utgår från individen. I Textbook möter ni texttyper av varierande längd och svårighetsgrad, vilket gör att undervisningen kan anpassas efter behov. I Workbook får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala. Hörövningarna med röster från olika…
Köp här

Isbn: 9789127443372

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: EB

av: Kevin Frato, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på…
Köp här

Isbn: 9789127440630

Utgivningsår: 20150429

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Språk och lingvistik
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127418998

Utgivningsår: 20100610

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kevin Frato, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på…
Köp här

Isbn: 9789127440623

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på…
Köp här

Isbn: 9789127443358

Utgivningsår: 20160323

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på…
Köp här

Isbn: 9789127448018

Utgivningsår: 20170419

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Språk och lingvistik
Wings forever! Wings, engelska för åk 69, är ett läromedelspaket med tydlig struktur. Innehållet är ungdomstillvänt och tematiskt. Texterna finns i Textbook och alla övningar i Workbook, samlade under rubrikerna: Words and phrases, Speaking, Reading, Writing och Listening. Alla instruktioner är på engelska och…
Köp här

Isbn: 9789127438194

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127407725

Utgivningsår: 20080721

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Språk och lingvistik
Wings forever! Wings, engelska för åk 69, är ett läromedelspaket med tydlig struktur. Innehållet är ungdomstillvänt och tematiskt. Texterna finns i Textbook och alla övningar i Workbook, samlade under rubrikerna: Words and phrases, Speaking, Reading, Writing och Listening. Alla instruktioner är på engelska och…
Köp här

Isbn: 9789127438187

Utgivningsår: 20140404

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader, vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevernas behov. Teman i Wings 9: Love, Crime and Punishment, Life and Death, English around the World. Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare,…
Köp här

Isbn: 9789127449909

Utgivningsår: 20170810

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Ylva Winther, Anna-Lena Andersson

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Wings green för årskurs 6 Följ med Simon och hans pappa, journalisten från Manchester, på en resa till tre världsdelar där man talar engelska: New York, Toronto, Hong Kong och Nairobi. Under resans gång träffar de människor från olika kulturer. I samband med resorna presenteras och tränas ett stort antal ord och…
Köp här

Isbn: 9789127634268

Utgivningsår: 19990818

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Anna-Lena Andersson, Ylva Winther, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Wings Mini är ett komplett läromedel för dina elever som behöver en långsammare takt i sin språkinlärning. Målet med Wings Mini är att alla elever ska bli godkända i årskurs 9. Wings Mini 6 vänder sig till elever som inte nått målen för årskurs 5 samt till elever som inte läst engelska tidigare. Fokus ligger…
Köp här

Isbn: 9789127634404

Utgivningsår: 20020723

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Språk och lingvistik
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som…
Köp här

Isbn: 9789127419001

Utgivningsår: 20100802

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Gail Davison Blad, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
I övningsboken får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala. Här finns också uppgifter som tränar de fyra färdigheterna, samt ord- och frasträning och grammatik. Hörövningarna, med röster från olika länder, tränar både generell och detaljerad förståelse. I flera av bokens uppgifter uppmanas…
Köp här

Isbn: 9789127446175

Utgivningsår: 20160808

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på…
Köp här

Isbn: 9789127448001

Utgivningsår: 20170322

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på…
Köp här

Isbn: 9789127448025

Utgivningsår: 20170630

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader, vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevernas behov. Teman i Wings 9: Love, Crime and Punishment, Life and Death, English around the World. I övningsboken får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala.…
Köp här

Isbn: 9789127448049

Utgivningsår: 20170810

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Wings MiniBehöver några av dina elever långsammare takt i sin språkinlärning? Välj Wings Mini, ett komplett läromedel med siktet inställt på att alla elever blir godkända i årskurs 9. För nybörjare i 6:an Wings Mini 6 vänder sig dels till elever som inte nått målen för årskurs 5 och dels till elever som inte läst…
Köp här

Isbn: 9789127633766

Utgivningsår: 20030819

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Språk och lingvistik
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post. Digitalboken är sedan tillgänglig under en abonnemangsperiod på 1 år efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller senare Flashplayer 9 eller…
Köp här

Isbn: 9789127425149

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Kevin Frato, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Textboken är indelad i teman. Inom varje tema möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage, samt utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i Workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde…
Köp här

Isbn: 9789127442061

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Språk och lingvistik
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127414549

Utgivningsår: 20090506

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på…
Köp här

Isbn: 9789127449923

Utgivningsår: 20170630

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Licenstid: 365 dagar
Köp här

Isbn: 9789127431393

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Kevin Frato, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
I övningsboken får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala. Här finns också uppgifter som tränar de fyra färdigheterna, samt ord- och frasträning och grammatik. Hörövningarna, med röster från olika länder, tränar både generell och detaljerad förståelse. I flera av bokens uppgifter uppmanas…
Köp här

Isbn: 9789127442078

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Språk och lingvistik
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127414556

Utgivningsår: 20090506

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Språk och lingvistik
För att få tillgång till den interaktiva boken aktiverar du din kod på www.nok.se/aktivera Nästa steg är att ladda ner läsaren N&K Läromedel via App Store eller på www.nok.se Aktiverade böcker är tillgängliga via personlig inloggning på alla dina enheter och plattformar, dock endast på en enhet i taget. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789127436251

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127436299

Utgivningsår: 20140415

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Om Wings åk 7 Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner,…
Köp här

Isbn: 9789127444027

Utgivningsår: 20150815

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Anna-Lena Andersson, Ylva Winther, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Wings Mini är ett komplett läromedel för dina elever som behöver en långsammare takt i sin språkinlärning. Målet med Wings Mini är att alla elever ska bli godkända i årskurs 9. Wings Mini 6 vänder sig till elever som inte nått målen för årskurs 5 samt till elever som inte läst engelska tidigare. Fokus ligger…
Köp här

Isbn: 9789127634411

Utgivningsår: 20020822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Språk och lingvistik
För att få tillgång till den interaktiva boken aktiverar du din kod på www.nok.se/aktivera Nästa steg är att ladda ner läsaren N&K Läromedel via App Store eller på www.nok.se Aktiverade böcker är tillgängliga via personlig inloggning på alla dina enheter och plattformar, dock endast på en enhet i taget. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789127436268

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127436305

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Textboken är indelad i teman. Inom varje tema möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage, samt utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i Workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde…
Köp här

Isbn: 9789127444652

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I övningsboken får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala. Här finns också uppgifter som tränar de fyra färdigheterna, samt ord- och frasträning och grammatik. Hörövningarna, med röster från olika länder, tränar både generell och detaljerad förståelse. I flera av bokens uppgifter uppmanas…
Köp här

Isbn: 9789127444669

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier,…
Köp här

Isbn: 9789127436282

Utgivningsår: 20140415

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Licenstid: 365 dagar
Köp här

Isbn: 9789127431355

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Kevin Frato, Anna Cederwall, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Wings är ett basläromedel i engelska för årskurs 8 som utgår från individen. I Textbook möter ni texttyper av varierande längd och svårighetsgrad, vilket gör att undervisningen kan anpassas efter behov. I Workbook får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala. Hörövningarna med röster från olika…
Köp här

Isbn: 9789127445895

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg, Ylva Winther, Anna-Lena Andersson

Kategorier: Språk och lingvistik
Wings Mini är ett komplett läromedel för dina elever som behöver en långsammare takt i sin språkinlärning. Målet med Wings Mini är att alla elever ska bli godkända i årskurs 9. Wings Mini 6 vänder sig till elever som inte nått målen för årskurs 5 samt till elever som inte läst engelska tidigare. Fokus ligger…
Köp här

Isbn: 9789127634435

Utgivningsår: 20031128

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ