Bläddra
Sökresultat för Bo Rothstein... Rensa filter?

av:Carl Dahlström, Shirin Ahlbäck Öberg, Nils Hertting, Lennart J Lundqvist, Marina Nistotskaya, Anna Persson, Jon Pierre, Bo Rothstein, Martin Sjöstedt, Helena Olofsdotter Stensöta, Jan Teorell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Politik i den moderna staten är till stor del en fråga om organisation. Den offentliga förvaltningens organisationsform spelar därför en betydelsefull roll för vår förståelse av politik. Detta har särskilt kommit att uppmärksammas inom områden som välfärds- och utbildningspolitik samt på senare tid även vad gäller…

Isbn: 9789144119311

Utgivningsår:20180627

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Författaren beskriver sina erfarenheter av att agera whistle-blower i frågor som politikens förutsättningar, jämställdhetens möjligheter, arbetslivets villkor, välfärdsstatens framtid och hotet mot en fri och obunden forskning. Han ger också en mycket personlig motivering till varför han valt att delta i det offentliga…

Isbn: 9789185695553

Utgivningsår:20080827

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Försämrade statsfinanser, ökande kritik mot staten som vill styra och ställa, privatiseringsvågen och medborgarnas krav på större valfrihet leder fram till frågan om den generella välfärdspolitiken måste överges till förmån för mer individuella lösningar. I denna bok analyseras vad staten bör göra, dvs. hur bör statens…

Isbn: 9789171508584

Utgivningsår:20020201

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein, Gustaf Arrhenius, David P. Ellerman, Jörgen Hermansson, Lars Lindkvist, Lars Magnusson, August Torngren Wartin, PerOla Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Fler länder än någonsin tidigare räknas idag som demokratier. Varför är demokrati ett eftersträvansvärt sätt att styra stater och mångmiljonstäder men inte företag och andra producerande organisationer? Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Isbn: 9789186949266

Utgivningsår:20121031

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I den moderna välfärdsstaten blir politik till stor del en fråga om organisation. Förvaltningens organisationsform spelar en betydelsefull roll. Det är en gammal myt att det finns en åtskillnad mellan politik och administration. Tvärtom går gränserna mellan politiska och administrativa överväganden oftast inte att…

Isbn: 9789171508256

Utgivningsår:20010801

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
I väntan på den engelska Festschriften, den definitiva biografin eller de självförhärligande memoarerna kommer här för första gången en samling porträtt av den internationellt mest uppmärksammade svenska statsvetaren, den kontroversielle samhällsdebattören Bo Rothstein. Få samhällsforskare har med sådan intensitet…

Isbn: 9789179243302

Utgivningsår:20190701

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av:Johannes Lindvall, Bo Rothstein

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Demokrati och marknadsekonomi bygger på olika principer men är tätt sammankopplade. För ekonomiskt välstånd är det nödvändigt med samhällseffektiva institutioner. Dessa är dock mycket svåra att upprätta och har endast förekommit i ett litet antal länder i världen under en kort tidsperiod. Det finns flera olika sätt att…

Isbn: 9789144139517

Utgivningsår:20191129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein, Shirin Ahlbäck Öberg, Tomas Bergström, Christer Jönsson, Lennart Lundquist, Lennart J Lundquist, Anna Persson, Jon Pierre, Martin Sjöstedt, Helena Olofsdotter Stensöta, Jan Teorell

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I den moderna staten blir politik till stor del en fråga om organisation. Den offentliga förvaltningens organisationsform spelar därför betydelsefull roll. Detta har särskilt kommit att uppmärksammas inom områden som välfärds- och utbildningspolitik samt på senare tid även vad gäller frågor om fattigdomsbekämpning i…

Isbn: 9789186203375

Utgivningsår:20100309

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein, Paula Blomqvist

Marknadslösningarna i den svenska välfärden har ökat dramatiskt. Debatten har handlat om ekonomisk effektivitet, men borde handla om demokrati, makt och rättigheter. Kan valfrihet och rättvisa kombineras i en marknadsstyrd välfärd? Vilka av demokratins principer gäller när marknadsmodeller används vid genomförandet av…

Isbn: 9789189483699

Utgivningsår:20090123

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kvinnorna dominerar alltmer inom den högre utbildningen. En följd av detta blir ett ökat antal lågutbildade män som blir förlorare på en allt hårdare arbetsmarknad. Detta kommer i sin tur att få konsekvenser för deras livssituation, familjebildning och kulturvanor. De blir dubbelt ratade. (Ett kapitel ur antologin…

Isbn: 9789186815134

Utgivningsår:20120206

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av:Christina Garsten, Bo Rothstein, Stefan Svallfors

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare,…

Isbn: 9789175042824

Utgivningsår:20150327

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av:Barbro Beck-Friis, Mats Benner, Klas Eklund, Viveca Ax:son Johnson, Helena Jonsson, Emanuel Karlsten, Qaisar Mahmood, Tobias Nielsen, Eva Nordmark, Maria Oskarson, Johan Rockström, Bo Rothstein, Mernosh Saatchi, Nima Sanadaji, Emma Stenström, Jesper Strömbäck, Emma Stenström, Lars Trädgårdh, Ingela Wadbring, Stina Westerberg, Peter Örn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel? Svaren är så klart…

Isbn: 9789186815813

Utgivningsår:20121227

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av:Sven-Eric Liedman, Rasmus Fleischer, Evelina Wahlqvist, Jan Åman, Daniel Johansson, Nicklas Lundblad, Emma Stenström, Lars Åberg, Bo Rothstein, Vanja Hermele, Lars Melin, Rudolf Antoni, Anders Rydell, Hynek Pallas, Owe Ronström, Ann Steiner, Annina Rabe, Bo Nilsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
År 2040! Vad vi vet, vad vi tror, vad vi vill. Boken ”Framtiden är nu” är en antologi där 30 forskare och andra experter funderar över de viktigaste utmaningarna för samhället och kulturen med sikte på år 2040. Boken är ett projekt i samarbete med Swecult med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och…

Isbn: 9789197836845

Utgivningsår:20101125

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:Bo Rothstein

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Utgångpunkten är att det sedan 1990–talet har skett ett skifte i det svenska skolsystemet som gör att en relativt stor grupp pojkar klarar studierna betydligt sämre än flickorna. Frågan är vad ett sådant skifte kommer att innebära för det svenska samhällets förmåga att skapa goda levnadsförhållanden framöver för såväl…

Isbn: 9789186815875

Utgivningsår:20130104

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av:Risto Alapuro, Perry Anderson, Robin Blackburn, Chang Kyung-sup, Gabriella Elgenius, Anita Göransson, Eric Hobsbawm, Sven Hort, Per H. Jensen, Habibul Haque Khondker, Lisa Kings, Zhanna Kravchenko, Aliaksei Lastouski, Åsa Cristina Laurell, Lena Lavinas, Gunnar Olofsson, Bo Rothstein, Anders Stephanson

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Soon, Cities of Power: The Urban, the National, the Popular, and the Global by Göran Therborn will be on the market. In between Science, Class and Society (1976) and The Killing Fields of Inequality (2013, Swedish translation: Ojämlikhet dödar, 2016) Göran has consistently challenged received wisdom in politics and the…

Isbn: 9789179242817

Utgivningsår:20161007

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Bo Rothstein är idag en av Sveriges ledande stats­vetare. Hans avhandling, Den socialdemokratiska staten, blev startskottet för hans tre uppmärksammade arbeten om den moderna staten. I denna bok, som Arkiv förlag nu återutger, finns utgångspunkten för såväl Den korporativa staten som det mer programmatiska a­rbetet Vad…

Isbn: 9789179242299

Utgivningsår:20110117

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av:Jesper Strömbäck, Johan Rockström, Viveca Ax:son Johnson, Lars Trägårdh, Tobias Nielsén, Emma Stenström, Mernosh Saatchi, Nima Sanandaji, Eva Nordmark, Helena Jonsson, Mats Benner, Klas Eklund, Emanuel Karlsten, Ingela Wadbring, Stina Westerberg, Peter Örn, Barbro Beck-Friis, Bo Rothstein, Maria Oskarson, Qaisar Mahmood, Pekka Mellergård

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel? Svaren är så klart…

Isbn: 9789187419034

Utgivningsår:20130103

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av:Bo Rothstein

Kategorier: Forskning och informationshantering Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Det statsvetenskapliga forskningsprogrammet The Quality of Government Institute at University of Gothenburg tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2007. Programmets forskare kan visa att korrupta, inkompetenta och på annat sätt dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till…

Isbn: 9789170611827

Utgivningsår:20150505

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Rothstein, Ellinor Platzer, Jessica Hansen, Risto Alapuro, Per Dannefjord, Magnus Eriksson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. Numret släpps…

Isbn: 9789179242510

Utgivningsår:20131213

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av:Urban Lundberg, Bo Rothstein, Majsa Allelin, Nazem Tahvilzadeh, Sylwia Koziel, Eric M. Uslaner

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. Numret kommer…

Isbn: 9789179242732

Utgivningsår:20151218

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Isbn: 9789171508522

Utgivningsår:20030401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johannes Lindvall, Bo Rothstein

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Demokrati och marknadsekonomi bygger på olika principer men är tätt sammankopplade. För ekonomiskt välstånd är det nödvändigt med samhällseffektiva institutioner. Dessa är dock mycket svåra att upprätta och har endast förekommit i ett litet antal länder i världen under en kort tidsperiod. Det finns flera olika sätt att…

Isbn: 9789144139517

Utgivningsår:20191126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sarah Schulman, Jonny Hjelm, Antonio Gramsci, Anders Stephanson, Marcus Lauri, Paulina De los Reyes, Anders Björnsson, Christian Andersson, Bo Rothstein, Klas Åmark, Mikael Stigendal

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. I detta…

Isbn: 9789179243586

Utgivningsår:20211222

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av:Johannes Lindvall, Bo Rothstein

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Demokrati och marknadsekonomi är tätt sammankopplade. Här visas hur moderna institutionella teorier inom nationalekonomi och stats­vetenskap hjälper oss att förstå samspelet mellan demokrati och mark­nadsekonomi. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Isbn: 9789186203498

Utgivningsår:20100324

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Paula Blomqvist, Bo Rothstein

Marknadslösningarna i den svenska välfärden har ökat dramatiskt. Debatten har handlat om ekonomisk effektivitet, men borde handla om demokrati, makt och rättigheter. Kan valfrihet och rättvisa kombineras i en marknadsstyrd välfärd? Vilka av demokratins principer gäller när marknadsmodeller används vid genomförandet av…

Isbn: 9789189483057

Utgivningsår:20000101

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av:Bo Rothstein

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Försämrade statsfinanser, ökande kritik mot staten som vill styra och ställa med invånarnas privata sfär, frågan om privatisering av offentliga uppgifter och medborgarnas krav på större valfrihet leder fram till frågan om den generella välfärdspolitiken måste överges till förmån för mer individuella lösningar. I denna…

Isbn: 9789186203658

Utgivningsår:20100917

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC