Bläddra
Sökresultat för Boel Nygren... Rensa filter?

av:Boel Nygren, Jennie Rosén, Leif Berg, Gunilla Rundblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien består av årskursböcker i de fyra SO-ämnena. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor. I SOL NOVA Religion…
Köp här

Isbn: 9789127450516

Utgivningsår:20210503

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren, Jennie Rosén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien består av årskursböcker i de fyra SO-ämnena. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor. I SOL NOVA Religion…
Köp här

Isbn: 9789127453913

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren, Gunilla Rundblom, Leif Berg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien består av årskursböcker i de fyra SO-ämnena. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor. I SOL NOVA Religion…
Köp här

Isbn: 9789127450264

Utgivningsår:20200424

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Lärarhandledningar och lärarmaterial Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Den här handledningen från lektionsbanken Digitala lektioner belyser hur kritiskt tänkande är en central del i den digitala kompetensen och lyfter särskilt de delar av den digitala kompetensen som handlar om informationssökning och källkritik. Den innehåller grundläggande kunskap om digital källkritik, ett samlande…
Köp här

Isbn: 9789180208659

Utgivningsår:20220329

Utgivare: Internetstiftelsen

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren, My Eklundh, Eva Stilling, Inger Strömsten

Kategorier: Språk och lingvistik
En tydlig ledstångEtt läsvänligt och roligt läromedel som tack vare det tydliga upplägget ger plats för dina egna idéer. Det är modernt, heltäckande och följer såväl undervisningstradition som kursplan.Läs merAtt undervisa med Studio Svenska ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs…
Köp här

Isbn: 9789121204542

Utgivningsår:20040810

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren, Jennie Rosén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien består av årskursböcker i de fyra SO-ämnena. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en…
Köp här

Isbn: 9789127450530

Utgivningsår:20210607

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Boel Nygren, My Eklundh, Eva Stilling, Inger Strömsten

Kategorier: Språk och lingvistik
En tydlig ledstångEtt läsvänligt och roligt läromedel som tack vare det tydliga upplägget ger plats för dina egna idéer. Det är modernt, heltäckande och följer såväl undervisningstradition som kursplan.Läs merAtt undervisa med Studio Svenska ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs…
Köp här

Isbn: 9789121204573

Utgivningsår:20050114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren, Gunilla Rundblom, Leif Berg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankarna i olika religioner runt om i världen. Olika trosinriktningar, och skillnader mellan och inom dessa, introduceras på ett samstämmigt sätt för att lättare kunna göra jämförelser. Läromedlet bidrar till en ökad…
Köp här

Isbn: 9789127461154

Utgivningsår:20210824

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Boel Nygren, My Eklundh, Eva Stilling, Inger Strömsten

Kategorier: Språk och lingvistik
En tydlig ledstångEtt läsvänligt och roligt läromedel som tack vare det tydliga upplägget ger plats för dina egna idéer. Det är modernt, heltäckande och följer såväl undervisningstradition som kursplan.Läs merAtt undervisa med Studio Svenska ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs…
Köp här

Isbn: 9789121204603

Utgivningsår:20060119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren, My Eklundh, Eva Stilling, Inger Strömsten

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147912384

Utgivningsår:20120620

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Boel Nygren, Jennie Rosén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Hela SOL NOVA finns även som digitalt läromedel i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.
Köp här

Isbn: 9789127461857

Utgivningsår:20220220

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Boel Nygren, My Eklundh, Eva Stilling, Inger Strömsten

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147912391

Utgivningsår:20120620

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Boel Nygren

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Den här handledningen lyfter beröringspunkter som finns mellan skolans uppdrag att arbeta med värden och normer, alltså värdegrund, och digital kompetens. Den ger dig som lärare tips och förslag på hur du med stöd av innehållet i lektionsbanken Digitala lektioner kan föra samman arbetet med värdegrund och digital…
Köp här

Isbn: 9789180590792

Utgivningsår:20220329

Utgivare: Internetstiftelsen

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren, My Eklundh, Eva Stilling, Inger Strömsten

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147912407

Utgivningsår:20120620

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Boel Nygren

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Lärarhandledningar och lärarmaterial Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Den här handledningen belyser hur kritiskt tänkande är en central del i den digitala kompetensen och lyfter särskilt de delar av den digitala kompetensen som handlar om informationssökning och källkritik. Den innehåller grundläggande kunskap om digital källkritik, ett samlande begrepp för de bägge processerna…
Köp här

Isbn: 9789180206976

Utgivningsår:20220329

Utgivare: Internetstiftelsen

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren, My Eklundh, Eva Stilling, Inger Strömsten

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147913381

Utgivningsår:20120713

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Boel Nygren

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Kulturvetenskap och medievetenskap Lärarhandledningar och lärarmaterial Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Pedagogik Programmering och skriptspråk: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Den här handledningen lyfter programmering som en del av digital kompetens. Den ger dig tips och förslag på hur du med stöd av innehållet i lektionsbanken Digitala lektioner kan arbeta med programmering och digital kompetens i flera olika ämnen i klassrummet. Digitala lektioner, digitalalektioner.se, är en öppen och…
Köp här

Isbn: 9789180590761

Utgivningsår:20220329

Utgivare: Internetstiftelsen

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Den här handledningen från lektionsbanken Digitala lektioner tar upp vad digitaliseringen är och varför kunskap om digitaliseringens effekter är en viktig del av den digitala kompetens alla behöver ha. Den belyser också hur digitaliseringen påverkar, och har påverkat, individ och samhälle. Handledningen har främst…
Köp här

Isbn: 9789180590785

Utgivningsår:20220329

Utgivare: Internetstiftelsen

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien består av årskursböcker i de fyra SO-ämnena. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor. I SOL NOVA Religion…
Köp här

Isbn: 9789127450288

Utgivningsår:20200505

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av:Boel Nygren

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Handledningen du har framför dig visar hur kunskap om digital teknik är en del av den digitala kompetens alla behöver. Handledningen lyfter flera perspektiv och ingångar till att undervisa i teknik på ett sätt som stärker elevernas digitala kompetens. Teman och lektionsförslagen i handledningen har främst fokus på den…
Köp här

Isbn: 9789180590778

Utgivningsår:20220329

Utgivare: Internetstiftelsen

Mediatyp: BC

av:Boel Nygren, Gunilla Rundblom, Leif Berg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOL NOVA är ett nytt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen, där både innehållet och ämnesspråket är i fokus. Serien består av årskursböcker i de fyra SO-ämnena. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en…
Köp här

Isbn: 9789127450295

Utgivningsår:20200505

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB