Bläddra
Sökresultat för Bokförlaget Thales... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789172350700

Utgivningsår: 20090226

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Anders Wedberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom
Det första bandet av Filosofins historia spänner över antiken och medeltiden, från försokratisk naturfilosofi till senmedeltid begreppsdiskussion. Här finns korta avsnitt sådana som Religion och matematik, ett filosofiskt komplex och Levnadskonst, moral och frälsning, där Sokrates, stoiker och epikuréer passerar revy.…
Köp här

Isbn: 9789172350298

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187172410

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Jacques Derrida

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I Rösten och fenomenet formulerar Jacques Derrida för första gången explicit det dekonstruktiva projektet.
Köp här

Isbn: 9789187172403

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BZ

av: Donald Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Här har samlats några av Davidsons viktigaste bidrag i språkfilosofi, medvetandefilosofi och handlingsteori. Donald Davidson var en av de stora 1900-talsfilosoferna, aktiv ända in till förra året, då han oväntat gick bort i augusti. Kännetecknande för Davidsons filosofi är att han kombinerar logiska och…
Köp här

Isbn: 9789172350335

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Tännsjö

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789172350922

Utgivningsår: 20120911

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187172854

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Lars-Göran Johansson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Boken ger en införing i vetenskapsteori utan att kräva några filosofiska förkunskaper, men knyter an till olika vetenskaper. De gemensamma dragen i olika vetenskaper betonas, men läsaren får samtidigt en bred överblick över olika former av vetenskaper. Boken är därför användbar oavsett vilken vetenskap man primärt är…
Köp här

Isbn: 9789172351141

Utgivningsår: 20181211

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172350694

Utgivningsår: 20080924

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Peter Singer

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Peter Singers klara och innehållsrika bok Praktisk etik har alltsedan den första utgivningen 1979 varit den klassiska introduktionen till tillämpad etik, och översatts till många språk. Bland bokens frågor finns sådana som direkt rör våra individuella handlingar. Är det försvarbart att köpa lyxvaror åt mig själv när…
Köp här

Isbn: 9789172351011

Utgivningsår: 20161012

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172350748

Utgivningsår: 20091013

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172350250

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172350717

Utgivningsår: 20100120

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172350137

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172350342

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Detta är en bok om kärlekens och vänskapens filosofi. Vad är kärlek och hur skiljer sig kärlek från vänskap? Är kärlek alltid bra eller kan den vara skadlig för oss och göra våra liv mindre värda?  Den romantiska kärleken får stort utrymme. Vad är det för skillnad på kärlek och förälskelse? Men boken handlar även om…
Köp här

Isbn: 9789172351134

Utgivningsår: 20181004

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Essäerna i denna bok har en gemensam utgångspunkt i Wittgensteins filosofi. Hans föreläsning om etik, som hölls i Cambridge 1929, inleder urvalet, och åtföljs av en essä av Rush Rees som kommenterar utvecklingen av Wittgensteins tänkande om etik. Åtta andra filosofer bidrar med sammanlagt 12 uppsatser. De olika…
Köp här

Isbn: 9789172350120

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172350175

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: G W F Hegel

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Andens fenomenologi av G.W.F. Hegel är den senaste i raden av klassiska filosofer som Thales ger ut i nya svenska översättningar. Hegels innehållsrika genombrottsverk har haft ett enormt inflytande på eftervärldens filosofi, och vidarutvecklats på oräkneliga sätt, alltifrån Marx till modern feminism och…
Köp här

Isbn: 9789172350687

Utgivningsår: 20080912

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187172946

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Wittgensteins inflytelserika kunskapsteoretiska arbete i vilket idén om en “fast grund” för kunskapen genomlyses, kritiseras och försvaras.
Köp här

Isbn: 9789187172502

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Tännsjö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789157458452

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Lars Bergström

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Filosofins frågor är djupa och svåra. Men ofta görs de ännu krångligare av att diskuteras på ett tekniskt språk, bara för redan invigda. I femtio korta kapitel svarar Lars Bergström  på filosofiska frågor av alla slag: om moral och politik, om kunskap och logik, om religion, vetenskap och verklighetens natur. Och…
Köp här

Isbn: 9789172351127

Utgivningsår: 20180914

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Ett brett urval av originalessäer av svenska filosofer som alla utgår från det fenomenologiska tankearvet. En text av Dagfinn Føllesdal om förhållandet mellan Husserl och Quine ingår även. Bidragen spänner från utredningar av centrala begrepp hos Husserl, över Heideggers tänkande, till den franska receptionen av…
Köp här

Isbn: 9789187172625

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Aristoteles

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Den formella logiken är en uppfinning av Aristoteles, och hans lära om syllogismerna har haft ett enormt inflytande över den västerländska tankehistorien. I Första analytiken kan man följa hur en av de viktigaste intellektuella upptäckterna i mänsklighetens historia gick till. För översättning och kommentarer svarar…
Köp här

Isbn: 9789172351196

Utgivningsår: 20200527

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Antologin rymmer texter av 15 svenska filosofer från tre århundraden. Den inleds med en text av Anders Rydelius, som på 1700-talet är den första att på svenska skriva ett större filosofiskt verk, och avslutas med Ingemar Hedenius, som är representerad med ett centralt avsnitt i hans skrift Tro och vetande – en…
Köp här

Isbn: 9789172350014

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Dag Prawitz

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
ABC i symbolisk logik är en första inledning till logikens språk och grundbegrepp. Den moderna logiken kännetecknas av att den har infört särskilda symboler för olika logiska operationer. I de språk som härigenom skapats anges den logiska formen genom själva skrivsättet. Att lära sig logik är därför som att lära sig…
Köp här

Isbn: 9789172350786

Utgivningsår: 20101004

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Sören Halldén

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vetenskapen betraktas med stor respekt och vi väntar oss mycket av den. Men den utövas av vanliga människor med vanliga människors fel och brister, och resultatet stämmer inte alltid med idealet. Istället får man statusjakt, övertro på det etablerade, instängdhet i lokala traditioner och underdånighet inför vacker…
Köp här

Isbn: 9789172350595

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Torbjörn Tännsjö

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Ofta utbrister vi då vi ser en svekfull eller våldsam handling, att vi inte kan förstå den. Men är det så? Tesen i denna bok är att vi kan förstå mer än vi vill och mer än vi tror. Att förstå vad någon gör är att uppfatta det som rationellt, åtminstone i ljuset av vad den handlande tror och önskar. Genom att förstå…
Köp här

Isbn: 9789172350960

Utgivningsår: 20140919

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Martin Heidegger

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Volymen innehåller två texter, Identitetssatsen och Metafysikens onto-teo-logiska uppbyggnad. I den förra presenteras centrala teman i Hei-deggers sena filosofi. I den senare ställer Heidegger sitt eget filosofiska program mot Hegels filosofi och försöker ge en bestämning av metafysikens väsen.
Köp här

Isbn: 9789187172793

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172350045

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Lars Bergström

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Lars Bergström analyserar utilitarismens fel och förtjänster, livsåskådningar, relativism, den intellektuella moralen, fri vilja, cykliska preferenser, berättigad tro, kunskapsteoretisk konservatism, slutledningar, Poppers kunskapsteori, Kants maxim, normativ kunskapsteori, tidens gång, och hur man besvarar eviga…
Köp här

Isbn: 9789172350854

Utgivningsår: 20111123

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
The essays in this volume arise from the 6th symposium of the newwork Nordic Women in Philosophy, the topic of which was Philosophical aspects of emotions. CONTENTS: BARBARA HERMAN: Transforming Incentives. Feelings and the Making of the Kantian Moral Agent JOHAN BRÄNNMARK: Commentary to Tranforming Incentives:…
Köp här

Isbn: 9789172350533

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179989774

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187172229

Utgivningsår: 19900101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172351233

Utgivningsår: 20201207

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172350007

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB