Bläddra
Sökresultat för Christer Hedin... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789152331200

Utgivningsår: 20141010

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

Köp här

Isbn: 9789152310267

Utgivningsår: 20110418

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152352427

Utgivningsår: 20180924

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
På sitt karaktäristiskt klartänkta och pedagogiska sätt berättar Christer Hedin historien om Sveriges kristendom. Hans bok skildrar det intrikata samspel mellan politik, kulturliv och idéutveckling som format svensk religionshistoria från 800-talet och framåt. Författarens lärdom, klarheten i framställningen och…
Köp här

Isbn: 9789187515859

Utgivningsår: 20170626

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BB

av: Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
En bred och initierad översikt över svensk islamforskning som den ser ut idag. Boken är skriven av en rad framstående och namnkunniga forskare från Sveriges universitet och högskolor. Den ger en samlad bild av hur islam kommer till uttryck i historien, vardagen, politiken och populärkulturen. Därigenom framträder…
Köp här

Isbn: 9789175042435

Utgivningsår: 20110915

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Islam Jämförande religionsvetenskap Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt
Bibeln och Koranen – två sinsemellan väldigt olika heliga skrifter…eller? Knappast – det tycks faktiskt vara mer som förenar än som skiljer de båda åt. Men varför framtonar då religionerna så olika?Christer Hedin guidar läsaren genom Bibeln och Koranen och redogör för skillnader och likheter mellan…
Köp här

Isbn: 9789152628638

Utgivningsår: 20021201

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
Judendomen är mer än en religion. Den är också en identitet, en gemenskap, ett folk och en tradition. Judarna har kallats Guds språkrör eller profetfolk med ett budskap till mänskligheten i heliga texter som under en mångtusenårig historia har studerats, diskuterats, tolkats och fungerat som vägledning i livet.…
Köp här

Isbn: 9789175043517

Utgivningsår: 20200515

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Världens tre stora monoteistiska religioner – judendomen, kristendomen och islam – har många gemensamma rötter, såväl historiskt som vad gäller trosföreställningar, ritualer och dogmer. Och alla betraktar de Abraham som sin stamfader. I denna bok klargör författaren vad som skiljer religionerna åt, men han…
Köp här

Isbn: 9789175041681

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Österns religioner lockar och fascinerar. Där finns en stillhet och öppenhet på det andliga området som tilltalar vår tid. De religiösa traditioner som utvecklats i Indien och Ostasien vittnar om en djup respekt för människans andliga krafter och för den längtan efter inre utveckling som ger livet sammanhang och…
Köp här

Isbn: 9789175042565

Utgivningsår: 20130213

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin, Pirjo Lahdenperä

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Värdegrunden handlar om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar varandra som barn och vuxna.Läs merVärdegrunden är en pedagogisk fråga som rör skolans verksamhet i sin helhet. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar alla i skolan och som kräver att skolan samverkar…
Köp här

Isbn: 9789176564806

Utgivningsår: 20130705

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Göran Linde, Ing-Marie Parszyk, Agneta Linné, Pirjo Lahdenperä, Hans-Olof Gustavsson, Christer Hedin, Carolina Tesch

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men bidragen i boken sträcker sig också långt bortom den formulerade värdegrundstexten, ut mot världen och tillbaka i historien. Gemensamt för dem är granskningen av skolans värdegrund med utgångspunkt i huruvida den…
Köp här

Isbn: 9789144019307

Utgivningsår: 20010603

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mattias Dahlén, Christer Hedin, Göran Larsson, Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei, Hanna Stenström, Catharina Stenqvist, Jesper Svartvik, Jonas Svensson, Johan Åberg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Vad säger egentligen Bibeln och Koranen? Meningarna om det skiftar beroende på vem som tolkar och i vilken tid tolkningen sker. I den här boken behandlar författarna ett urval texter som hör till de så kallade abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam, och diskuterar hur de har förståtts inom olika…
Köp här

Isbn: 9789144076140

Utgivningsår: 20111220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Denna översikt över islams historia är den första i sitt slag på svenska. Den sträcker sig från tidigt 600-tal fram till våra dagar. Framställningen är lika mycket inriktad på läran som på det yttre skeendet. Vi får bland annat stifta bekantskap med kaliferna i Bagdad, den moriska Spanien, de framstående filosoferna,…
Köp här

Isbn: 9789175042206

Utgivningsår: 20100304

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
“På sitt karaktäristiskt klartänkta och pedagogiska sätt berättar Christer Hedin historien om Sveriges kristendom. Hans bok skildrar det intrikata samspel mellan politik, kulturliv och idéutveckling som format svensk religionshistoria från 800-talet och framåt. Författarens lärdom, klarheten i framställningen och…
Köp här

Isbn: 9789113101170

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I religionskunskapen är målet att eleverna ska börja förstå de tankar som ligger bakom de religiösa uttrycken. Christer Hedin visar övertygande hur man som lärare kan använda religionens yttre former – byggnader, högtider, kläder, matregler och så vidare – för att föra eleverna närmare kunskap om religionens lära,…
Köp här

Isbn: 9789144100890

Utgivningsår: 20140723

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
“På sitt karaktäristiskt klartänkta och pedagogiska sätt berättar Christer Hedin historien om Sveriges kristendom. Hans bok skildrar det intrikata samspel mellan politik, kulturliv och idéutveckling som format svensk religionshistoria från 800-talet och framåt. Författarens lärdom, klarheten i framställningen och…
Köp här

Isbn: 9789113106786

Utgivningsår: 20191016

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Koranen innehåller islams grundtankar om Gud som skaparen, om livet som gåva, om godhet och förlåtelse. Den som söker en mer detaljerad vägledning för livet som muslim måste gå till haditerna som är berättelser om Muhammeds liv och undervisning, vad han tyckte, sa och gjorde. Dessa betyder mer för muslimers vardagsliv…
Köp här

Isbn: 9789144120737

Utgivningsår: 20180103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175806990

Utgivningsår: 20140326

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Österns kyrka eller Östassyriska kyrkan räknar sina anor från Petrus, apostel och ledare för den första kristna församlingen i Antiokia. Från Antiokia spreds kristendomen genom syrien till länderna öster om det romerska riket. Där formade och förkunnade den assyriska kyrkan sitt budskap på grundval av apostlarnas lära.…
Köp här

Isbn: 9789177771906

Utgivningsår: 20210601

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Som en av Sveriges tydligaste kritiker av nazismen visste Torgny Segerstedt att sanningen inte alltid var bekväm. Ändå valde han att inte tiga. Inte i något sammanhang. I “Ingenting är anstötligare än sanningen” behandlar Christer Hedin Segerstedts religionshistoriska forskning och en akademisk karriär…
Köp här

Isbn: 9789197751384

Utgivningsår: 20130404

Utgivare: Molin & Sorgenfrei

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Kristendomen är världens största religion. För tvåtusen år sedan spreds den över världen, främst i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Hårda förföljelser kunde inte hejda den snabba utbredningen. Vad berodde framgångarna på? Det romerska riket erbjöd goda kommunikationer. Judendomens upphöjda gudsbild och höga…
Köp här

Isbn: 9789175041940

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Pressklipp “Montaigne är komplicerad eftersom han ändrar fokus under tid och ibland motsäger sig själv. Hedin tacklar detta med en hermeneutisk analysmetod och söker förstå Montaigne genom att leva sig in i hans tankevärld – även om analysen utgår från nutida etiska frågeställningar. /…/ Studien, som…
Köp här

Isbn: 9789176565872

Utgivningsår: 20041201

Utgivare: Stockholms Universitets förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Historia och arkeologi
Varför var de gamla grekerna först med så mycket i Europa? Kartan ger svaret: Det ligger närmast Mellanöstern. Där kom skriften i bruk för mer än femtusen år sedan. Kulturen i Grekland, som är betydligt yngre, byggde på impulser från Egypten som nådde Europa via Kreta. Medelhavet förmedlade kontakterna. Assyrien,…
Köp här

Isbn: 9789175042053

Utgivningsår: 20080617

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vad är sant och verkligt? Denna bok vill hjälpa till att reda ut problemen kring sanning och verklighet genom att återge och analysera de synpunkter som framför allt Västerlandets tänkare fört fram i dessa frågor. Avsikten är inte att lösa alla problem. Inte heller att öka förvirringen, trots att det ibland kan vara…
Köp här

Isbn: 9789178431083

Utgivningsår: 19960601

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Islam, världens näst största och samtidigt snabbast växande religion, tilldrar sig allt större intresse även i Sverige – detta inte minst på grund av det ökade antal muslimer som bor här till följd av de senaste decenniernas utomeuropeiska invandring. Samtidigt har en lättfattlig introduktion till islams grunder…
Köp här

Isbn: 9789178431755

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Christer Hedin anlägger att brett idéhistoriskt och politiskt perspektiv på arabiska och andra muslimska länder men också redogör han för de olika islamiska författares och riktningars hållning till nationalism, demokrati, socialism, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Frågor som inte bara är…
Köp här

Isbn: 9789175041773

Utgivningsår: 20050201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186063047

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: Alhambra

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Befinner sig islam och Västerlandet på kollisionskurs? Många händelser i nutiden kan tolkas som en konflikt mellan två kulturer. Den ena anser vara präglad av frihet och förnuft, den andra av fruktan och förtryck. Västerlandet anses vara präglat av en kristen tradition som skapat öppenhet för världen och vetenskapen.…
Köp här

Isbn: 9789175041858

Utgivningsår: 20060901

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Kristendomen är världens största religion, och sannolikt också den religion som växer snabbast. Bara den katolska kyrkan har idag lika många bekännare som islam. Men variationen i liv och lära mellan olika kristna kyrkor är stor. Ännu mer mångskiftande blir bilden om man ser till kristendomens tvåtusenåriga historia.…
Köp här

Isbn: 9789175042336

Utgivningsår: 20110429

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176563182

Utgivningsår: 19930601

Utgivare: Stockholms Universitets förlag

Mediatyp: BC