Bläddra
Sökresultat för Christina Olin-Scheller... Rensa filter?

av: Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
På vilka sätt kan en strukturerad undervisning i lässtrategier ge bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga? Och vad händer i klassrummet när lässtrategierna tas i bruk? I den här boken presenteras en modell för läsundervisning som tagits fram i samverkan mellan forskare och lärare. Modellen kallas…
Köp här

Isbn: 9789140693754

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Renée Frangeur, Anette Hellman, Ann-Sofie Holm, Richard Jonsson, Anne-Sofie Kalat, Christina Olin-Scheller, Thomas Saar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Om flickor tidigare stått i centrum för jämställdhetsinsatser och pojkar främst diskuterats som ett hinder för flickor, så har en förskjutning ägt rum de senaste åren. Genom de internationella kunskapsmätningarna och den svenska betygsstatistiken har också pojkar, deras problem och framtida möjligheter hamna på den…
Köp här

Isbn: 9789147084647

Utgivningsår: 20080812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Åsa Söderström, Ulf Buskqvist, Håkan Eilard, Mats Ekholm, Anette Forssten Seiser, Gudrun Holmdahl, Birgitta Johansson-Hidén, Monica Sjöstrand, Christina Olin-Scheller, Marie Nilsberth, Katina Thelin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skolledares vardag kantas ofta av etiska dilemman som kräver praktiska lösningar och moraliska ställningstaganden. Etiska perspektiv på skolledares arbete erbjuder skolledare ett underlag i arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning. I boken diskuteras etiska dilemman kopplade till diskriminering och kränkande…
Köp här

Isbn: 9789144117027

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Siv Fischbein, Åsa Alberyd Öfors, Barbro Bruce, Kenneth Hyltenstam, Juha Kere, Ulla Lahtinen, Caroline Liberg, Torbjörn Lundgren, Christina Olin-Scheller, Monica Reichenberg, Margareta Sandström, Kristina Ström, Ulla Sundberg, Ann-Katrin Swärd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lärare på högstadiet eller gymnasieskolan behöver strategier att möta ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Det räcker ofta inte med att sätta in åtgärder tidigt i livet för att få svårigheterna att upphöra. Problemen påverkar ungdomar mycket i skolan och komplicerar relationen mellan lärare och elev. Därför erbjuder…
Köp här

Isbn: 9789144083377

Utgivningsår: 20140415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christina Olin-Scheller, Ingrid Mossberg Schüllerqvist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet fiktionsförståelse, som innefattar läsning, förståelse och meningsskapande kring en rad olika texttyper, är centralt för den här boken. Här diskuterar författarna vad fiktionsförståelse innebär och hur lärare kan undervisa om denna förståelse i en tid då multimodala fiktionstexter brukas av många människor,…
Köp här

Isbn: 9789144055756

Utgivningsår: 20110817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christina Olin-Scheller, Patrik Wikström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Varje dag ägnar sig mängder av ungdomar åt att skriva, läsa och kommentera fanfiction, berättelser baserade på karaktärer från redan kända verk. I fanfiction förflyttas förlagans miljöer och karaktärer in i andra sammanhang där nya historier skapas. Ungdomarna gör sina texter tillgängliga på olika nätsajter, där läsare…
Köp här

Isbn: 9789144056517

Utgivningsår: 20101027

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jonas Engman, Ella Johansson, Gunnel Fagius, Ulf Palmenfelt, Christina Olin-Scheller, Lena Kåreland, Magnus Persson, Kent Hägglund, Britt-Marie Borgström, Margareta Rönnberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Begreppet kulturarv är problematiskt både för forskare och för samhället. Vad är ett svenskt kulturarv i ett mångkulturellt samhälle? Kulturarvspolitik kan vara både en inneslutande och uteslutande kraft. Den kan vara en kulturellt homogeniserande kraft men kan också motverka en mångfaldsidé. Vilket kulturarv ska vi…
Köp här

Isbn: 9789197458870

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: JINAB

Mediatyp: BC

av: Christina Olin-Scheller

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I boken presenteras en studie av ett antal gymnasieelevers fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Studien visar att det finns en motsättning mellan skolans syn på läsning och elevernas fritidsläsning. Med utgångspunkt i det vidgade textbegreppet presenterar författaren tankar och idéer om hur läraren kan…
Köp här

Isbn: 9789127414822

Utgivningsår: 20080918

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Anette Almgren White, Lars Brink, Gunilla Byrman, Helene Ehriander, Lars Elleström, Peter Forsgren, Gunlög Fur, Stefan Helgesson, Bo Holmberg, Lena Kåreland, Stephan Larsen, Lisbeth Larsson, Inger Littberger Caisou-Rousseau, Per Erik Ljung, Leif Lorentzon, Stefan Lundström, Åsa Nilsson Skåve, Maria Olaussen, Christina Olin-Scheller, Vasilis Papageorgiou, Torsten Pettersson, Johan Sahlin, Michael Tengberg, Maria Ulfgard, Annette Årheim

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Den som sätter sig att läsa Resor i tid och rum får förbereda sig på hisnande färder över vidsträckta fält: från finstämda parisiska bilddikter till en monty pythonsk spänningsroman, från Fridegårds trälar till rollspelet Warhammer Fantasy Role Play, från den sömniga småstaden Nässjö till igbo-byar i östra Nigeria. Vi…
Köp här

Isbn: 9789170611285

Utgivningsår: 20130131

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Christina Olin-Scheller

Hur fungerar gymnasieskolans litteraturundervisning när den utgår från ett vidgat textbegrepp? Vilka texter används och hur får eleverna möta dem? Vad läser eleverna på fritiden? Och vilken betydelse har fiktionsläsningen för hur de formar sin identitet?Genom att följa fyra gymnasieklassers svenskundervisning och…
Köp här

Isbn: 9789170630989

Utgivningsår: 20070115

Utgivare: Karlstads universitet

Mediatyp: BC

av: Björn Bihl, Lillemor Arvidsson, Anna Bresche, Anna Forsberg, Marika Kjellén Simes, Åsa Liss, Karin Lundqvist, June Miliander, Teresa Norling, Christina Olin-Scheller, Pia Sundqvist, Margaretha Ullström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Vägar till språk och litteratur är den fjärde utgåvan från Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet. Innehållet består av ett urval av de presentationer som framfördes i juni 2009 under den så kallade CSL-dagen av forskare och studerande vid universitetet. Denna årligen återkommande…
Köp här

Isbn: 9789170632853

Utgivningsår: 20091102

Utgivare: CSL

Mediatyp: BC

av: Michael Tengberg (red.), Christina Olin-Scheller (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Under de senaste åren har elevers läsning och skolans läsundervisning diskuterats flitigt, man talar om en sjunkande läsförmåga bland unga. Men vad kännetecknar egentligen elevers möten och arbete med texter i skolan? Hur tolkar och förstår unga läsare exempelvis en novell och hur ser de själva på sin läsning? I Svensk…
Köp här

Isbn: 9789140688446

Utgivningsår: 20150204

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC