Bläddra
Sökresultat för David Karlsson... Rensa filter?

av: Sture Carlsson, David Karlsson, Lotta Lekvall

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer Opera
Värmlandsoperan är ett av landets minsta och samtidigt konstnärligt mest nydanande operahus. Under senare år har man emellertid, trots starkt offentligt stöd, haft svårt att finansiera sitt konstnärliga arbete och operauppsättningarna har varit få. Hur hänger detta ihop? I \”Ringar på vattnet\” analyseras…
Köp här

Isbn: 9789186717063

Utgivningsår: 20140610

Utgivare: Nätverkstan

Mediatyp: BC

av: Lena Andersson, Róbert Blaško, Göran Dahlberg, Karin Dalborg, Rasmus Fleischer, Kerstin Jeding, Anna Johansen Fridén, David Karlsson, Ong Keng Sen, Anu Kivilo, Lars Lindkvist, Mikael Löfgren, Joy Mboya, Sigrid Niemer, Archana Prasad, Olha Reiter, Paulina de los Reyes, Julia Romanowska, Sven Rånlund, Kenneth Olumuyiwa Tharp, Sarah Thelwall, Chris Torch, Nina Wester

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken vänder sig till alla som jobbar eller vill jobba med konst och kultur. Den består av två slags texter som varvas med varandra. Dels intervjuer med tio erfarna kulturledare runt om i världen – verksamma i olika länder, i olika slags organisationer, inom olika konstarter och kulturformer – som…
Köp här

Isbn: 9789186717148

Utgivningsår: 20160929

Utgivare: Nätverkstan, Nätverkstan Skriftserie

Mediatyp: BC

av: David Karlsson, Mikael Löfgren

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Nätverkstan startades för snart tjugo år sedan av ett antal kulturtidskrifter i Göteborg. När idén föddes handlade det om hur tidskrifterna på bästa sätt skulle kunna ta den nya digitala tekniken i bruk. Idag har den tekniska utvecklingen rusat vidare men de grundläggande frågorna består. I denna volym har två…
Köp här

Isbn: 9789186717070

Utgivningsår: 20150601

Utgivare: Nätverkstan

Mediatyp: BC

av: Lisa Bjurwald, Jenny Björkman, Hanna Bäck, Henry Bäck, Ulla Ekström von Essen, Björn Fjæstad, Mikael Gilljam, Barbro Hedvall, Ann-Cathrine Jungar, David Karlsson, Magnus Linton, Tommy Möller, Lars Nord, Mai-Brith Schartau, Sten Widmalm, Patrik Winton, Lena Wängnerud

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Efter valet 2010 har vågmästarpolitik och tungan på vågen åter blivit heta begrepp i svensk politik. I Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok diskuterar statsvetare, historiker, idéhistoriker, medieforskare och politiska journa­lister politisk praktik på både kommunal och nationell nivå. Sverigedemokraterna och…
Köp här

Isbn: 9789170611094

Utgivningsår: 20120628

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452441

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Carl Dahlström, Peter Esaiasson, Olle Folke, Mikael Gilljam, Sören Holmberg, Anna Högmark, Sverker C. Jagers, David Karlsson, Andrej Kokkonen, Staffan I. Lindberg, Simon Matti, Elin Naurin, Johanna Rickne, Louise Skoog, Anders Sundell, Lena Wängnerud

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det är svårt att överskatta den betydelse som politiker har i en representativ demokrati som Sverige. De stiftar våra lagar, fastställer nivån på våra skatter och bidrag och styr våra myndigheter. Politiker fattar beslut om krig och fred och om du ska få bygga om din sommarstuga. Men det finns inga regler som styr…
Köp här

Isbn: 9789173590808

Utgivningsår: 20140904

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: David Karlsson

“Med journalistisk närvarokänsla och litterär precision blir plötsligt kulturpolitik det mest centrala man kan prata om. […] David Karlsson skriver bra. Rappt och skarpt, samtidigt som han bottnar i tankegodset.” (Dagens Nyheter) Den uppmärksammade boken En kulturutredning är ett både kritiskt och…
Köp här

Isbn: 9789186133122

Utgivningsår: 20100219

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC