Bläddra
Sökresultat för Dialogos Förlag... Rensa filter?

av: Lilian Ryd

Kategorier: Historia och arkeologi
Fram till vår tid har det funnits kvinnor som levt i en fullödig självhushållning med tusenåriga rötter. Författaren Lilian Ryd har under åtta år intervjuat dessa sista nybyggarkvinnor. De berättar här om sin mångsidiga och kunskapsrika tillvaro i Lapplands älvdalar och fjälltrakter. “Kvinnor i väglöst…
Köp här

Isbn: 9789175041759

Utgivningsår: 20050301

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
This book provides a historically and conceptually grounded analysis of the transformation of finance and business in several countries in Central Europé and the Baltic States after the collapse of the Soviet Union. The Fall of the Berlin Wall began a new, and unexpected period of European political and economic…
Köp här

Isbn: 9789175043425

Utgivningsår: 20190926

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Broberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Rasforskning och steriliseringspolitik är två inslag i svensk historia som vållat stark diskussion och kollektiv självkritik. Även det svenska folkhemmet bar på mörka hemligheter, hette det när steriliseringsdebattens vågor gick som högst i slutet av 1990-talet. “Oönskade i folkhemmet” gavs ut 1991 och var…
Köp här

Isbn: 9789175041834

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: B Schlyter

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Urvalet är baserat på nyare svenska och franska frekvensundersökningar samt på överväganden av praktisk art. Antalet svenska uppslagsord uppgår till närmare 4 400. Innehåller exempel, konstruktioner och kortfattade grammatiska upplysningar. Boken är avsedd för skolbruk och som hjälpmedel för dem som vill friska upp…
Köp här

Isbn: 9789175040738

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Sara Thorsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Kommersiell konst och design Konst Modedesign och textilformgivning
Med sitt djärva nyskapande design blev Katja of Sweden, den svenska modehistoriens enda klädskapare av internationell betydelse, till ett begrepp för praktiska, bekväma och lättskötta kläder av modernst snitt och hög kvalité. Hennes modekreationer i samarbete med MMT från mitten av 50-talet till mitten av 70-talet är…
Köp här

Isbn: 9789175041537

Utgivningsår: 20001001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Barbro Ejendal, Håkan Hollström

Fyrarna var länge viktiga för sjöfarten, men som en följd av tekniska framsteg har de efterhand automatiserats, avbemannats och förlorat i betydelse. De små fyrplatssamhällena har övergivits, och de människor som ännu kan berätta om livet där finns snart inte mer. Inget har hittills skrivits som ger en samlad bild av…
Köp här

Isbn: 9789175041902

Utgivningsår: 20060601

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Håkan Hollström

Kategorier: Djur och natur Husdjur Livsstil, hobby och fritid
Russflocken på Lojsta hed är ett unikt och omistligt kulturarv, värt att bevara. Russen är Sveriges äldsta hästras och hör samman med skogen på Lojsta hed som ett skogens väsen. De har varit nära att dö ut och de är ännu hotade av bland annat krav på ligghall och planerna på en industriell vindkraftspark på heden.…
Köp här

Isbn: 9789175042268

Utgivningsår: 20100510

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Sixten Nordström

Kategorier: Konst Musik
Studiematerialet bygger på grundboken “Så blir det musik”. Syftet är att tillhandahålla ett så upparbetat lektionsunderlag som möjligt. Exempel och övningar är utformade för att ge inspiration till eget skapande, sång, spel och dans samt diskussioner och analyser. Steg för steg följer materialet grundbokens…
Köp här

Isbn: 9789175040936

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
En bred och initierad översikt över svensk islamforskning som den ser ut idag. Boken är skriven av en rad framstående och namnkunniga forskare från Sveriges universitet och högskolor. Den ger en samlad bild av hur islam kommer till uttryck i historien, vardagen, politiken och populärkulturen. Därigenom framträder…
Köp här

Isbn: 9789175042435

Utgivningsår: 20110915

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Daniel Sandin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Hår är viktigt för oss människor. Genom att klippa och raka oss eller låta bli har vi möjlighet att uttrycka vår identitet. Men vårt hår är inte enbart en privat angelägenhet. Också Gud tycks vilja ha ett ord med i laget. För faktum är att i alla stora religioner finns det normer och regler för hur vi människor ska…
Köp här

Isbn: 9789175043524

Utgivningsår: 20191002

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Gunnarsson, Ulla Keyling

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Varför är värdskap viktigt? Tänk dig en värld där alla människor – vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare, känner sig väntade och välkomna, en värld där våra möten präglas av värdighet, respekt och medkänsla. År 2002 kom boken Den goda värdskapet. Konsten att få människor att känna sig välkomna. Den…
Köp här

Isbn: 9789175042923

Utgivningsår: 20161110

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredrik Charpentier Ljungqvist

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi
Medeltidshistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist bjuder på en lättläst exposé över den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Norden under tusen år med utgångspunkt i de senaste rönen från arkeologisk och historisk forskning. Den långa medeltiden är en introduktion till Nordens historia från…
Köp här

Isbn: 9789175042794

Utgivningsår: 20150713

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Cecilia Wadensjö

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Kontakt genom tolk handlar om samtal där deltagarna kommunicerar via tolk. Cecilia Wadensjö beskriver initierat vad som är karaktäristiskt för ett sådant samtal. Med hjälp av autentiska exempel från vården och polisen ger hon en nyanserad bild av hur detta kan gå till i praktiken och vilka problem som kan…
Köp här

Isbn: 9789175043302

Utgivningsår: 20180118

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Hans Albin Larsson

Kategorier: Historia och arkeologi
En ständig aktuell fråga inom historiebeskrivningen är den bristande förekomsten av kvinnor och kvinnoperspektiv. I denna antologi presenterar några av landets ledande historiker, lärare och författare sina synsätt på ämnet. Hur är det med förekomsten av kvinnor i historieböckerna? Hur har kvinnor skildrats och hur…
Köp här

Isbn: 9789175043555

Utgivningsår: 20190913

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Sixten Nordström

Kategorier: Konst Musik
Steg för steg leder oss Sixten Nordström genom det stora äventyret som börjar i ögonblicket då en musikidé vaknar, går genom tonsättarens verkstad, över noter och instrument och fram till scenen och den färdiga musiken. Boken ger oss dessutom en aktuell musikhistoria med “klassisk musik”, opera, operett,…
Köp här

Isbn: 9789175040905

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Liselotte Frisk, Peter Åkerbäck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Det samtida populärreligiösa landskapet i Sverige, det vill säga arenor med religiösa inslag utanför de etablerade kyrkorna, är stort och mångfacetterat. Religion finns idag på nya platser, som kursgårdar, hälsocentra och gym och kan uttryckas i till exempel healing, mindfulness, seanser, coaching och kroppsterapier.…
Köp här

Isbn: 9789175042619

Utgivningsår: 20130912

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Larsson, Lena Andersson-Skog, Oscar Broberg, Lars Magnusson, Tom Pettersson, Peter Sandberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den…
Köp här

Isbn: 9789175042701

Utgivningsår: 20140604

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Ericsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
På Lojsta hed på Gotland har tiden stått still. Här lever en flock gotlandsruss på skogen, på sama sätt som deras förfäder gjort sedan urminnes tider. Russen har visserligen namn och ägare – men de föds, lever och dör i frihet. Boken är konstnären Anna Ericssons personliga bild av russflocken på Lojsta hed, i…
Köp här

Isbn: 9789175042077

Utgivningsår: 20080530

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek,  Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger   Det största problemet på den svenska arbetsmarknaden är hur lågutbildade, och då särskilt lågutbildade utrikesfödda, ska komma i sysselsättning. Problemet har ställts på sin spets av den stora flyktinginvandringen.…
Köp här

Isbn: 9789175043463

Utgivningsår: 20181126

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Åselius

Kategorier: Historia och arkeologi
Vad visste egentligen den svenska regeringen om Vietnamkriget medan det pågick? Hur gick det till när kriget omtolkades från en intern angelägenhet i ett fjärran land till en världsomspännande kamp mot våld, hat och terror, i vilken man föreställde sig att Sverige hade en viktig roll att spela? Det är dessa frågor som…
Köp här

Isbn: 9789175043418

Utgivningsår: 20190612

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingrid Wållgren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Beundran för Maos Kina och inte minst för kulturrevolutionen betydde mycket för vänsteruppsvinget under 1960-talets senare hälft. Den växande konflikten mellan maoismen och sovjetkommunismen kom att i hög grad influera den svenska vänsterns utveckling och till sist sönderfall i olika fraktioner. På ett oväntat sätt…
Köp här

Isbn: 9789175043265

Utgivningsår: 20170717

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Annick Sjögren

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur väljer vi livspartner eller yrkesbana? Litar vi på våra närmaste eller på institutioner? Kompromissar vi för att värna om varandras integritet, eller försvarar vi vår heder med stolthet och generositet? Varför är det så att två grannar eller kollegor, till och med två makar, väljer olika väg i avgörande stunder?…
Köp här

Isbn: 9789175041872

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Schück

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Schücks ABC är en alfabetisk uppslagsbok som på ett kortfattat och begripligt sätt förklarar hur samhällsekonomin fungerar. Och ekonomi går inte att bortse från, den finns nästan överallt i vår vardag.   Här krävs inga särskilda förkunskaper, utan boken kan läsas av alla som vill veta mer inom detta område. Den…
Köp här

Isbn: 9789175043562

Utgivningsår: 20191030

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingemar Ottosson

Kategorier: Historia och arkeologi
Det har skrivits mycket om Sverige och Kina, inte minst om ostindiehandeln under 1700-talet och en hel del om svenska upptäckare och forskare under Sven Hedins tidevarv. Några böcker handlar om 60-tals maoismen. Men hittills har det inte funnits någon bok som täcker hela historien om de svensk-kinesiska förbindelserna.…
Köp här

Isbn: 9789175043548

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Åke Hellstrand

Kategorier: Historia och arkeologi
Historien i berättelser är en heltäckande serie bredvidläsningsböcker för skolan. Texter från kända (och spännande) historiska romaner för en ungdomlig läsekrets. Med kommentarer och illustrationer samt tips för vidare läsning.
Köp här

Isbn: 9789175041070

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Bo Eriksson

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
För första gången på svenska en bok om de medeltida bestiarierna, med unika och fantastiska bilder! Världens djur presenteras här på samma sätt som i de medeltida förlagorna. Fiskarna i havet, fåglarna i luften och de landlevande djuren samsas med undersköna fabeldjur och skrämmande monster. Det är inte bara…
Köp här

Isbn: 9789175042176

Utgivningsår: 20091023

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Helen Egardt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Vad gör du när det lackar mot jul? Gemensamt för de flesta av oss är att vi under den mörkaste tiden lägger ner mycket arbete på att ordna årets största kalas med symboler som skinka, julbock, tomte, och julklappar. Vad betyder de symboler som vi använder oss av år efter år? Vad betyder lussekatten? Varför är det just…
Köp här

Isbn: 9789175042862

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ludvig Beckman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige och i många länder talas det om vikten av integration. Men vilka är det som behöver integreras och vad kan integration betyda i ett demokratiskt samhälle? I denna bok analyseras en rad definitioner av och påståenden om vad integration innebär. En del har hävdat att integration kan betyda precis vad som helst.…
Köp här

Isbn: 9789175042374

Utgivningsår: 20110401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Andersson, Stefan Foconi

Kategorier: Asiens historia Historia Historia och arkeologi
Levanten var förr en benämning på området runt östra Medelhavet. Om det är svårt att slå fast den historiska regionens gränser tycks det ännu svårare för omvärlden att förstå sig på de invånare som befolkar dagens Mellanöstern. Författarna har rest i och skrivit om Mellanöstern i mer än 15 år. Med den här boken vill de…
Köp här

Isbn: 9789175043050

Utgivningsår: 20160817

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Magnus Engberg

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Är en författares liv värt att spåra? Många menar att man ska se till verket, inte till människan bakom det. Troligt är väl dock att liv och verk hänger samman och kanske till och med är varandras förutsättningar. Uppmärksammade författare är dessutom, möjligen mer än de flesta, delaktiga i den tid och i det allmänna…
Köp här

Isbn: 9789178431724

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Världens tre stora monoteistiska religioner – judendomen, kristendomen och islam – har många gemensamma rötter, såväl historiskt som vad gäller trosföreställningar, ritualer och dogmer. Och alla betraktar de Abraham som sin stamfader. I denna bok klargör författaren vad som skiljer religionerna åt, men han…
Köp här

Isbn: 9789175041681

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Paul Übelacker

Kategorier: Medicin och omvårdnad
En underhållande och informativ bok om varför vi blir snusare och om de utmaningar vi står inför när vi ska göra våra val i livet. Hur påverkas vi av kultur, värderingar och grupper, i synnerhet under uppväxten och tonåren? I författarens fall spelade idrotten en stor roll. På fester blev det självklart med en prilla…
Köp här

Isbn: 9789175042411

Utgivningsår: 20111021

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Hans Ingvar Roth

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
FN-FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA rättigheterna är en av världens mest kända och översatta dokument. Eleanor Roosevelt som var ordförande för den grupp som skrev dokumentet 1948 kallade det för ett nytt Magna Charta för mänskligheten. Hon hade rätt i sin förutsägelse om dokumentets betydelse. I dagens värld finns det…
Köp här

Isbn: 9789175043098

Utgivningsår: 20160909

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Anita Du Rietz

Kategorier: Historia och arkeologi
En rik skildring av kvinnors företagande sedan 1600-talet i Sverige. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, så också i vårt land, visar Anita Du Rietz i sin nya bok. De trädde tidigt in i entreprenörsrollen och bidrog aktivt till företagandets revolution…
Köp här

Isbn: 9789175042572

Utgivningsår: 20130306

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Islam, världens näst största och samtidigt snabbast växande religion, tilldrar sig allt större intresse även i Sverige – detta inte minst på grund av det ökade antal muslimer som bor här till följd av de senaste decenniernas utomeuropeiska invandring. Samtidigt har en lättfattlig introduktion till islams grunder…
Köp här

Isbn: 9789178431755

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Rasmus Dahlberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Om en germansk hövdingeson hade läst Ovidius Metamorfoser, hade Romarriket kanske inte gått under. En enda pil banade vägen för normandernas erövring av England år 1066. Den franska revolutionen räddades genom att en bro spärrades av en gammal vagn. Sydstaterna förlorade det amerikanska inbördeskriget när general Lees…
Köp här

Isbn: 9789175041810

Utgivningsår: 20051001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Jörgen Hedman

Kategorier: Historia och arkeologi
Bilagan till boken om Runö innehåller skattelängder, folkräkningshandlingar, uppgifter om gårdarna och befolkningen på Runö från 1600-talet och fram till 1900-talet samt en komplett prästlängd.
Köp här

Isbn: 9789175041957

Utgivningsår: 20061001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Jessica Moberg, Göran Ståhle, Johan Wedel, Aryo Makko, Olov Dahlin, Liselotte Frisk, Per Drougge, Fernando Sardella, Anne-Christine Hornborg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Hur ser relationerna ut mellan nyreligiöst helande, asiatiska traditioner, sekulär gymnastik och psykologi? Vilken roll spelar folkliga botandetraditioner och hur förhåller de sig till etablerad vård? Vilka helandemeto-der finns i dagens Sverige? Den ökande religiösa mångfalden och intresset för holistisk hälsa i…
Köp här

Isbn: 9789175042671

Utgivningsår: 20140314

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Den svenska floran rymmer åtskilliga säregna namn, och många gånger har vi säkert undrat över varför våra krukväxter heter som de gör. Denna ABC-bok över våra vanligaste växtnamn förmedlar rikligt vetande för den botaniskt och kulturhistoriskt intresserade. Det visar sig att många arter har sina benämningar efter…
Köp här

Isbn: 9789175042138

Utgivningsår: 20090529

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Gunnarsson, Olle Blohm

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror
Leda som värd är den naturliga uppföljaren för alla oss som älskade Det goda värdskapet. Alla vi som fastnade för tanken att det är med värdskap vi vill möta varandra, oavsett om vi är gäster eller medarbetare, patienter eller kollegor. Leda som värd riktar in sig på frågan: Hur får man till det? Om jag vill att…
Köp här

Isbn: 9789175042817

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB