Bläddra
Sökresultat för Edith Södergran... Rensa filter?

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Boken innehåller Edith Södergrans (1892-1923) samlade verk bestående av diktsamlingarna Dikter, Septemberlyran, Rosenaltaret, Framtidens skugga samt den postumt utgivna Landet som icke är. Dessutom återges aforismerna Brokiga iakttagelser och Tankar om naturen.
Köp här

Isbn: 9789198280487

Utgivningsår: 20190515

Utgivare: Kjell Håkansson Förlag

Mediatyp: BC

av: Edith Södergran

Kategorier: Fotografi Konst
Edith Södergran är en av den svenska lyrikens mest lästa, beundrade och inflytelserika författare. Hennes produktion blev på grund av hennes för tidiga död inte stor. De samlade dikterna ryms i ett band, breven i ett. Ändå finns det sidor av hennes verksamhet och energiska begåvning som orättvist nog hamnat lite vid…
Köp här

Isbn: 9789172474581

Utgivningsår: 20170103

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789178447770

Utgivningsår: 20090520

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Hagar Olsson, Edith Södergran

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Girl crush på 1920-talet EDITH SÖDERGRAN och HAGAR OLSSON hade mycket gemensamt: De var födda ungefär samtidigt, de bodde båda i Karelen, de var moderna nya kvinnor som talade flera språk och de var båda lidelsefullt intresserade av den litterära modernismen. Dessutom debuterade de samma år, 1916. Det fanns också…
Köp här

Isbn: 9789515240125

Utgivningsår: 20160802

Utgivare: Schildts & Söderströms

Mediatyp: BB

av: Edith Södergran

Samlade dikter gavs ut första gången 1949. Edith Södergren hann under sin mycket korta livstid skapa lyrik som blev banbrytande för modernismen i Norden. Kärleken till livet och naturen var centrala motiv i hennes diktning. Redigerade av Gunnar Tideström. Med inledning av Hagar Olsson.  422 s, WAHLSTRÖM &…
Köp här

Isbn: 9789127551251

Utgivningsår: 19890221

Utgivare: Statens Kulturråd

Mediatyp: BB

av: Anne-Marie Berglund, Gunnar Björling, Birgitta Boucht, Tomas Mikael Bäck, Elmer Diktonius, Gunnar Ekelöf, Catharina Gripenberg, Vesa Haapala, Saima Harmaja, Eva Kuhlefelt, Peter Stein Larsen, Holger Lillqvist, Judith Meurer-Bongardt, Gustaf Munc-Petersen, Arne Toftegaard Pedersen, Torsten Pettersson, Agneta Rahikainen, Karl Johan Rahm, Benedikte Fough Rostbøll, Eva Runefelt, Elisabeth Rynell, Idar Stegane, Inga-Britt Wik, Ebba Witt-Brattström, Sonja Åkesson, Robert Åsbacka

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Isbn: 9789173534475

Utgivningsår: 20110504

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Bo Bergman, Karl Asplund, Pär Lagerkvist, Erik Axel Karlfeldt, Ola Hansson, Gustav Fröding, Nils Ferlin, Vilhelm Ekelund, Johannes Edfelt, Karin Boye, Gunnar Silfverstolpe, Bertil Malmberg, Harriet Löwenhjelm, Anna Maria Lenngren, Edith Södergran, Birger Sjöberg

De flesta människor kan några ord eller någon rad från en eller flera kända dikter. Små fragment vi har i huvudet, någon dikt man varken vet fortsättning på eller författare till, men fortfarande berörs vi av orden. De där orden man vill ta till vid barndopet, kompisens bröllop eller bara för att gråta ut efter en…
Köp här

Isbn: 9789185819065

Utgivningsår: 20091125

Utgivare: Pratboken

Mediatyp: AC

av: Edith Södergran

Edith Södergran (1892-1923) är en portalgestalt i modern svensk poesi och räknas till de mest banbrytande modernisterna även i ett internationellt perspektiv. Hennes trotsiga livskänsla och den lidelsefulla elden i dikterna fortsätter oupphörligt att fängsla nya generationer. Denna volym innehåller…
Köp här

Isbn: 9789146171621

Utgivningsår: 19971031

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Agneta Rahikainen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Edith Södergran var förtegen om sitt privatliv och förstörde själv brev och manuskript. När hon dog var fältet alltså fritt för spekulation och mytbildning. Den biografiska litteraturen tog fasta på myterna om den »långsamt döende, missförstådda « poeten och hennes dikter lästes som en poetisk dagbok. Litteratur…
Köp här

Isbn: 9789173537001

Utgivningsår: 20140428

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Ebba Witt-Brattström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Glöm den romantiska bilden av den lungsjuka, olyckliga fröken Södergran som isolerad i det fjärran Karelen knåpade på sina dikter, under påverkan av manliga auktoriteter: den svekfulle älskaren, Nietzsche eller Kristus. Istället lyfter Ediths jag fram den Edith Södergran som givit 1900-talets kvinna ett nytt språk.…
Köp här

Isbn: 9789113034553

Utgivningsår: 20110308

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
Edith Södergran (1892-1923) är en portalgestalt i modern svensk poesi och räknas till de mest banbrytande modernisterna även i ett internationellt perspektiv. Hennes trotsiga livskänsla och den lidelsefulla elden i dikterna fortsätter oupphörligt att fängsla nya generationer. Denna volym innehåller…
Köp här

Isbn: 9789146226628

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: EA

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
I Dikter och aforismer återfinns alla diktsamlingar Edith Södergran själv var med om att ge ut: Dikter (1916), Septemberlyran (1918), Rosenaltaret (1919) och Framtidens skugga (1920), samt den postumt utgivna Landet som icke är (1925), aforismsamlingen Brokiga iakttagelser (1919) och samtliga övriga kända dikter och…
Köp här

Isbn: 9789173537056

Utgivningsår: 20140915

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
Edith Södergran (1892-1923) är en portalgestalt i modern svensk poesi och räknas till de mest banbrytande modernisterna även i ett internationellt perspektiv. Hennes trotsiga livskänsla och den lidelsefulla elden i dikterna fortsätter oupphörligt att fängsla nya generationer. Denna volym innehåller…
Köp här

Isbn: 9789146231707

Utgivningsår: 20151102

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: EA

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
En esta tradición sueco-finlandesa se inscribe la obra de Södergran, con la particularidad de que, teniendo el sueco como lengua familiar pero también el ruso, el alemán y el francés como lenguas secundarias en su San Petersburgo de nacimiento y de estudios, recibe la influencia de los movimientos artísticos y…
Köp här

Isbn: 9789197482509

Utgivningsår: 20091023

Utgivare: EDICIONES encuentros imaginarios

Mediatyp: BC

av: Edith Södergran

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Edith Södergrans aforismer, publicerade i samlingen Brokiga iakttagelser och i tidskriften Ultra, hamnar ofta i skymundan när hennes författarskap diskuteras. Nu ställs den delen av hennes korta, intensiva produktion i fokus i och med denna första separatutgåva av hennes samlade aforismer, inklusive några aldrig…
Köp här

Isbn: 9789172472419

Utgivningsår: 20101228

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BC

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Marit Bergman är inte bara en av Sveriges mest älskade artister. Få svenska artister har samma förmåga att berätta direkt ur hjärtat. Trots att hennes musik är producerad som modern popmusik lever den mycket nära en lång folklig tradition av musik om vardagen. SIC.is är tredubbelt stolta över att ha fått jobba med…
Köp här

Isbn: 9789197607605

Utgivningsår: 20061001

Utgivare: *SIC.is

Mediatyp: AC

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Edith Södergran gav under sin livstid ut fyra diktsamlingar och en bok med aforismer. Utöver dessa publicerade hon insändare och artiklar som inlägg i den hätska debatten om hennes böcker. Södergran översatte också fransk, tysk och rysk poesi i tidens unglitterära tidskrifter, och presenterade egofuturisten Igor…
Köp här

Isbn: 9789172472785

Utgivningsår: 20130501

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176451892

Utgivningsår: 20200228

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Finlandssvenska Edith Södergran var en av de första modernisterna inom svensk litteratur, påverkad av fransk symbolism, tysk expressionism och rysk futurism. Hennes poesi rönte uppskattning runtom i världen först efter hennes död. Föreliggande volym innehåller Södergrans två första samlingar. Här ingår även de dikter…
Köp här

Isbn: 9789188221537

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: The Sublunar Society, F4-Print AB, Stockholm 2018

Mediatyp: BC

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Edith Södergran (1892-1923) är en portalgestalt i modern svensk poesi och räknas till de mest banbrytande modernisterna även i ett internationellt perspektiv. Hennes trotsiga livskänsla och den lidelsefulla elden i dikterna fortsätter oupphörligt att fängsla nya generationer. Denna volym består av ett urval ur…
Köp här

Isbn: 9789176515143

Utgivningsår: 20170404

Utgivare: Bonnier Audio

Mediatyp: AN

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Rosenaltaret (1919) är en diktsamling av finlandssvenska Edith Södergran, en av våra främsta 1900-talslyriker. Det självmedvetna profetiska tilltalet och utvaldhetsidéerna för tanken till Nietzsche och grekiska tempelprästinnor. Stämningsläget och motiven i boken påminner mycket om Septemberlyran, men tonen är varmare…
Köp här

Isbn: 9789188221582

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: The Sublunar Society, F4-Print AB, Stockholm 2018

Mediatyp: BC

av: E Ström

Köp här

Isbn: 9789127035270

Utgivningsår: 19940919

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Föreliggande volym innehåller dikter och aforismer av en av våra viktigaste lyriker och modernister, Edith Södergran (1892-1923). Här finns ungdomsdikter på svenska som emanerar från skrivboken Vaxdukshäftet, vilken påbörjades 1907 och innehöll dikter på flera språk. Vaxdukshäftet ger bl.a. en djuplodande bild av hur…
Köp här

Isbn: 9789188221599

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: The Sublunar Society, F4-Print AB, Stockholm 2018

Mediatyp: BC

av: Eva Ström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Poeten Edith Södergran (1892-1923) är den finlandsvenska modernismens största namn. Redan som sextonåring drabbades hon av en lungturbekulos, något som kom att prägla hela hennes författarskap. Hennes diktning är genomglödgad av trotsig livskänsla, där finns starkt suggestiva framtidsvisioner och rent kosmiska…
Köp här

Isbn: 9789127089396

Utgivningsår: 20010815

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitt.

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173531115

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Samlingen rymmer Edith Södergrans (1892-1923) efterlämnade dikter från skilda perioder. Denna tidiga banbrytare inom den finlanssvenska poesin insjuknade vid 16 års ålder i lungtuberkulos och dog endast 31 år gammal. För Södergran som tvingades leva i sjukdomens, ensamhetens och lidandets land var dikterna visioner av…
Köp här

Isbn: 9789519351216

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Podium, Holger Schildts förlag

Mediatyp: BC