Bläddra
Sökresultat för Elisabeth Sundin... Rensa filter?

av: Björn Rombach, Kerstin Sahlin, Nils Brunsson, Lars Engwall, Rolf A. Lundin, Sten Pettersson, Annika Rabo, Elisabeth Sundin, Anders Söderholm, Evert Vedung, Erik Wallin

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Det talas mycket om utvärdering i den offentliga sektorns organisationer. Många dras in i de allt synligare, vanligare och komplexare utvärderingsprocesserna. Denna bok handlar om hur utvärderingar görs, hur de används och om de kan möta alla förväntningar som ställs på dem. Kan man t.ex. styra med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789189449404

Utgivningsår: 20020221

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Nils Brunsson, Johan Alvehus, Mats Alvesson, Björn Axelsson, Erik Bjurström, Bino Catasús, Karin Holmblad Brunsson, Håkan Håkansson, Anders Ivarsson Westerberg, Bengt Jacobsson, Bengt Johannisson, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Johnny Lind, Maria Mårtensson, Olov Olson, Lars Strannegård, Elisabeth Sundin, Stefan Tengblad, Andreas Werr

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Företagsekonomins frågor kan användas som introduktion till företagsekonomistudierna, men den vänder sig också till alla andra som vill få en lättläst inblick i vad modern företagsekonomi handlar om. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203559

Utgivningsår: 20100526

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Daniel Ericsson (red), Helene Ahl, Frederic Bill, Bengt Johannisson, Pernilla Nilsson, Markus Kallifatides, Pernilla Petrelius Karlberg, Elisabeth Sundin

Köp här

Isbn: 9789189300101

Utgivningsår: 20040805

Utgivare: Academia Adacta

Mediatyp: BC

av: Anne-Marie Lenander Fällström, Staffan Bergwik, Elisabeth Sundin, Birgitta Wistrand

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Management och företagsledning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Det har kallats "föreståndarinnor", "mamseller" eller "månglerskor" – men nästan aldrig entreprenörer och företagare. Dessa starka kvinnor som svensk näringslivshistoria är fylld av. Men jämfört med alla historier om mäns företagande är kvinnornas entreprenörskap oftast okänt. Centrum för…
Köp här

Isbn: 9789197703932

Utgivningsår: 20170703

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BC

av: Drude Dahlerup, mona Eliasson, Gunnel Forsberg, Tora Friberg, Siv Gustafsson, Anita Göransson, Yvonne Hirdman, Carin Holmquist, Anita Nyberg, Anita Nyberg, Elisabeth Sundin, Eva Österberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Några kvinnliga professorer inom humaniora och samhällsvetenskap berättar om sin väg till makten, och om möjligheten att förverkliga sina drömmar och ambitioner som forskare, lärare och akademiska ledare. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203160

Utgivningsår: 20100503

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Helene Ahl, Eva Blomberg, Monika Edgren, Anne Lise Ellingsæter, Roger Klinth, Kirsti Niskanen, Anita Nyberg, Jenny-Leontine Olsson, Elisabeth Sundin, Soheyla Yazdanpanah

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vid internationella jämförelser framstår Sverige som ett av världens mest jämställda länder. De flesta kvinnor förvärvsarbetar idag och har en egen inkomst. Särbeskattning, föräldraförsäkring, dagis och pappamånader gör att både kvinnor och män kan förena lönearbete och familjeliv. Hur har vi kommit så här långt? Vad…
Köp här

Isbn: 9789186949303

Utgivningsår: 20130304

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Sundin

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Små företag och egenföretagare Sociala grupper
“Äldre företagare” är ett uttryck som leder associationerna i olika riktningar och kan förefalla motsägelsefullt. Företagare väcker tankar om aktivitet och framåt anda, medan äldre pekar på det motsatta. Men fenomenet är ingalunda ovanligt i dag, och var det inte heller förr. I denna bok framgår att de…
Köp här

Isbn: 9789175043760

Utgivningsår: 20201215

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingalill Holmberg, Roger Henning, Maria Blomgren, Karin Fernler, Arne Granholm, Sten Jönsson, Iréne Lind Nilsson, Mai-Brith Schartau, Elisabeth Sundin, Lars Svedberg, Maria Tullberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det offentliga ledarskapet utövas på offentliga arenor och är i högsta grad offentligt. Det innebär att det granskas, diskuteras och debatteras av allmänheten. Det finns en utbredd uppfattning om att ledarskapet i stat, kommuner och landsting är bristfälligt. Problemets allvar illustreras dagligen i dagspress och…
Köp här

Isbn: 9789144027784

Utgivningsår: 20030415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Leif Jonsson, Sven-Inge Arnell, Björn Brorström, Björn Eklund, Eva Ellström, Per-Erik Ellström, Tora Friberg, Lars Ingelstam, Stig Montin, Elisabeth Sundin, Åke Uhlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Isbn: 9789144063690

Utgivningsår: 20061215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Johan Sandström, Daniel Ericsson, Markus Kallifatides, Rolf A. Lundin, Alexander Styhre, Alf Rehn, Hervé Corvellec, Marcus Lindahl, Barbara Czarniawska, Ulla Eriksson-Zetterquist, Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Monika Kostera, Ulla Johansson, Karin Holmblad Brunsson, Elisabeth Sundin, Markus Hällgren, Jill Woodilla

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789144067384

Utgivningsår: 20110416

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Renée Andersson, Kristina Lindholm, Anne-Charlott Callerstig, Gun Hedlund, Anna Klerby, Lina Nilsson, Ingrid Osika, Karin Sjöberg, Helena Spets, Elisabeth Sundin, Lennart Svensson, Marie Trollvik, Hannes Frizén, Johanna Sjons

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett hållbart utvecklingsarbete – hur går man till väga? I centrum för denna bok står olika dilemman i jämställdhetsarbetet. Det gäller både hur ett…
Köp här

Isbn: 9789144068800

Utgivningsår: 20110628

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC