Bläddra
Sökresultat för Eskil Wadensjö... Rensa filter?

av: Hedvig Bernitz, Matz Dahlberg, Peo Hansen, Petra Herzfeld Olsson, Andreas Inghammar, Lisa Pelling, Jens Rydgren, Per Skedinger, Eskil Wadensjö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
EU:s sammanhållning är satt på sitt hittills svåraste prov. I den ekonomiska krisens spår ser vissa medlemsländer arbetslösheten stiga dramatiskt och tvingas till kraftiga neddragningarna i välfärden. I andra medlemsländer går krisen relativt obemärkt förbi. Otryggheten och skillnaderna på Europas arbetsmarknad utgör…
Köp här

Isbn: 9789173590501

Utgivningsår: 20120201

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Eskil Wadensjö (red.)

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Välfärdsteori
Hur ska man göra för att trygga en god levnadsstandard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika socialförsäkringar?Vi kommer alla i kontakt med samhällets välfärdssystem. Vid…
Köp här

Isbn: 9789147111152

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Anders Björklund, Mattias Bengtsson, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Bertil Holmlund, Hans Svanberg, Eskil Wadensjö

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi – ett särtryck är en förtätad introduktion till arbetsmarknadsekonomi sammansatt av kapitel från fem böcker som i olika grad belyser arbetsmarknaden och dess ­funktioner. De böcker som bidragit till detta särtryck är: ­Arbetsmarknaden, Marknad och politik, Makroekonomi i ett ­nötskal och…
Köp här

Isbn: 9789144126395

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gabriella Sjögren Lindquist, Eskil Wadensjö

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Dagens arbetsskadesystem är uppbyggt av flera system: egenlivränta och efterlevanderänta från socialförsäkringarna, sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning samt sjuklön från arbetsgivare. Därtill kommer kompletterande försäkringar från eventuella avtalsförsäkringar. Varje år anmäls ca 50 000 arbetsskador, varav…
Köp här

Isbn: 9789185695515

Utgivningsår: 20081001

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Björklund, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Bertil Holmlund, Eskil Wadensjö

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Arbetsmarknaden är den centrala läroboken i arbetsmarknadsekonomi och arbetsmarknadspolitik, den första i sitt slag som skrivits på svenska. Den presenterar modern arbetsmarknadsteori och visar hur denna kan tillämpas på svensk arbetsmarknad. Bokens analyser syftar i första hand till att förklara hur arbetsmarknaden…
Köp här

Isbn: 9789144092379

Utgivningsår: 20140516

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Olofsson, Eskil Wadensjö

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Här beskrivs arbetsmarknadspolitikens grundläggande funktioner, politikens räckvidd och organisatoriska samman-sättning i ett nutida perspektiv liksom förändringarna i ett historiskt och internationellt jämförande perspektiv. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs…
Köp här

Isbn: 9789185695980

Utgivningsår: 20090909

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunvor Andersson, Helena Bergman, Ingrid Heyman, Sven Olsson Hort, Ulla Pettersson, Roger Qvarsell, Kerstin Thörn, Eva Trotzig, Eskil Wadensjö, David Östlund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I dag tillhör Sverige en av de rika välfärdsdemokratierna i västvärlden. Men så har det inte alltid varit. Vid sekelskiftet 1900 var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa och det fanns inte något socialt arbete eller någon socialpolitik att tala om. Hur man skulle komma tillrätta med de många problem som knöts…
Köp här

Isbn: 9789144116730

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186203795

Utgivningsår: 20110210

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Björklund, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Bertil Holmlund, Hans Svanberg, Eskil Wadensjö

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi – ett särtryck är en förtätad introduktion till arbetsmarknadsekonomi sammansatt av kapitel från fyra böcker som i olika grad belyser arbetsmarknaden och dess ­funktioner. De böcker som bidragit till detta särtryck är:  Arbetsmarknaden, Marknad och politik, Makroekonomi i ett ­nötskal och…
Köp här

Isbn: 9789144121840

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eskil Wadensjö, Jaan Kolk, Magnus Granberg, Erik Olsson, Christian Andersson, Petter Tistedt, Ola Agevall, Sven Hort, Gunnar Olofsson

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. I detta…
Köp här

Isbn: 9789179243388

Utgivningsår: 20201210

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av: Pernilla Andersson, Sven Bremberg, Olof Bäckman, Susanne Fransson, Eva Franzén, Anders Kassman, Thomas Lindh, Catarina Lundqvist, Bo Malmberg, Anders Nilsson, Jonas Olofsson, Maria Stanfors, Hilary Steedman, Sara Ström, Lotta Svensson, Anna Thoursie, Eskil Wadensjö, Gunnar Wetterberg, Aleksandra Ålund

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Isbn: 9789189483453

Utgivningsår: 20070327

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Louise Bengtsson, Carl Fredrik Bergström, Karin Borevi, Karin Bäckstrand, Niklas Elert, Jens Forssbæck, Magnus Henrekson, David Langlet, Titti Mattsson, Erik Sjödin, Eskil Wadensjö

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Coronapandemin slog till med full kraft i Europa under 2020. Pandemin med följdverkningar är den senaste i en rad händelser som med all tydlighet visar att EU har ett avgörande vägval framför sig för att nå en politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union. Utmaningarna och frågorna är många: vilka politiska och…
Köp här

Isbn: 9789173591614

Utgivningsår: 20210128

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Anna Fransson, Ingolfur V Gislason, Roger Klinth, Anita Nyberg, Karolina Ramqvist, Maria Stanfors, Lotten Sunna, Eskil Wadensjö, Irene Wennemo, Ulrika Westerlund

Ett vanligt argument mot att öronmärka dagar i föräldraförsäkringen är att det minskar familjernas valfrihet. Den här boken visar att den valfriheten är en illusion. Kvinnors lägre löner och arbetsmarknadens förväntningar styr in föräldrar i en traditionell arbetsdelning. Kortsiktigt èr det oftast rationellt att mamma…
Köp här

Isbn: 9789189483361

Utgivningsår: 20040921

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Hedvig Bernitz, Matz Dahlberg, Peo Hansen, Petra Herzfeld Olsson, Andreas Inghammar, Lisa Pelling, Jens Rydgren, Per Skedinger, Eskil Wadensjö

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
EU:s sammanhållning är satt på sitt hittills svåraste prov. I den ekonomiska krisens spår ser vissa medlemsländer arbetslösheten stiga dramatiskt och tvingas till kraftiga neddragningarna i välfärden. I andra medlemsländer går krisen relativt obemärkt förbi. Otryggheten och skillnaderna på Europas arbetsmarknad utgör…
Köp här

Isbn: 9789173591621

Utgivningsår: 20210211

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Jonas Olofsson, Eskil Wadensjö

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Fattigdom och arbetslöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Andra titeln i serien Dialogos Express! Ungdomsarbetslösheten är en av de centrala politiska frågorna i Sverige och i andra jämförbara länder. Ungas etablering på arbetsmarknaden har blivit mer utdragen, något som framstår är mer tydligt efter de senaste årens ekonomiska kris. Unga med svag utbildning drabbas av…
Köp här

Isbn: 9789175042770

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Per-Gunnar Edebalk, Ann-Charlotte Ståhlberg, Eskil Wadensjö

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789171506757

Utgivningsår: 19971201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christina Jonung, Lars Jonung, Ingemar Bengtsson, Per-Olof Bjuggren, Christian Dahlman, Gunnar Eliasson, Björn Hansson, Bengt Jönsson, Agneta Kruse, Mats Lundahl, Nils Lundgren, Kjell Å. Modéer, Erik Norrman, Anne-Marie Pålsson, Adri de Ridder, Eskil Wadensjö

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: näringsliv och industri Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Mixed economic systems Nationalekonomi
Ingemar Ståhl var en produktiv och idérik professor vid Lunds universitet 1971-2005. Han låg bakom bland annat dagens system för studiemedel och studielån som använts av flera miljoner svenskar. Boken inleds med en beskrivning av Ingemar Ståhls gärning som nationalekonom. Den följs av tolv översikter av forskare och…
Köp här

Isbn: 9789175043371

Utgivningsår: 20181011

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171509857

Utgivningsår: 20050915

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Laura Hartman, Lisa Jönsson, Louise Kennerberg, Marta Lachowska, Karsten Lundequist, Jonas Månsson, Jan Ottosson, Edward Palmer, Annika Sundén, Ingemar Svensson, Patric Tirmén, Eskil Wadensjö, Niklas Österlund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Det har skrivits mycket om behovet av att reformera det svenska trygghetssystemet de senaste åren. Bakgrunden är bl.a. önskan att minska det som kommit att kallas utanförskap, dvs. att få arbetslösa och långtidssjukskrivna tillbaka på arbetsmarknaden. Syftet har också varit att långsiktigt öka antalet arbetade timmar i…
Köp här

Isbn: 9789185695485

Utgivningsår: 20080307

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Kenneth Abrahamsson, Susanne Alm, Olof Bäckman, Per Germundsson, Torbjörn Hjort, Teres Hjärpe, Ingrid Höjer, Helena Johansson, Lena Lindahl, Anders Lovén, Lisbeth Lundahl, Åsa Löfström, Henrik Malm Lindberg, Roger Mörtvik, Anders Nilsson, Joakim Palme, Alexandru Panican, Ingrid Runesson, Lena Schröder, Oscar Svensson, Katarina Thorén, Eskil Wadensjö, Susanne Zander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ungas väg till arbete och försörjning framstår som alltmer utdragen och krokig. Det är en erfarenhet som Sverige delar med ett flertal andra jämförbara länder. I den här antologin presenteras flera bidrag som belyser olika aspekter på etableringsproblemen och villkoren för olika ungdomsgrupper. I centrum står frågor om…
Köp här

Isbn: 9789144093451

Utgivningsår: 20140603

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC