Bläddra
Sökresultat för Eva Törning... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789152355862

Utgivningsår: 20190121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Rune Lönnqvist, Per Arvidson, Caisa Drefeldt, Sigurd Hansson, Hans Lindquist, Christer Peterson, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789144096551

Utgivningsår: 20131007

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152358641

Utgivningsår: 20200122

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144071169

Utgivningsår: 20121002

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den…
Köp här

Isbn: 9789144120072

Utgivningsår: 20170420

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144071244

Utgivningsår: 20130823

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning Redovisning: studiehandledningar och handböcker
Faktaböckerna Finansiell rapportering enligt K3 och Årsredovisning enligt K2 innehåller allt läsaren behöver veta om finansiell rapportering. Där finns hela K3-regelverket, hela K2-regelverket, alla relevanta jämförelser med IFRS, kommentarer och exempel. Allt presenterat på ett tydligt och rättframt sätt. För att ge…
Köp här

Isbn: 9789144121000

Utgivningsår: 20170711

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En helt omskriven K2 publicerades i december 2016 varför denna bok är under total omarbetning. Den uppdaterade K2 innehåller redovisningsregler för samtliga verksamhetsformer. K2 – en guide till årsredovisning enligt K2 kommer därför snart i ny upplaga. Beräknad publicering är juni 2017.   I och med…
Köp här

Isbn: 9789144104355

Utgivningsår: 20141120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Törning, Maria Albanson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Boken beskriver redovisning på ett överskådligt och pedagogiskt sätt – anpassad till de sammanhang jurister kommer att verka i. Boken ger god insikt i gällande regler och ökar förståelsen för informationen i till exempel en årsredovisning.Läs merGenom boken lär sig juriststudenten att skilja på och förstå sambandet…
Köp här

Isbn: 9789147114795

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den…
Köp här

Isbn: 9789144120096

Utgivningsår: 20170609

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152345894

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152351147

Utgivningsår: 20180123

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Peter Nilsson, Eva Törning

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Bokföringslagen är en central lag och det är grundläggande för ett fungerande system att företagen följer dess bestämmelser. För företagen gäller detta det interna uppgiftslämnandet, såväl kontrollen som möjligheten till uppföljning, men även det externa uppgiftslämnandet i inkomstdeklaration, årsredovisning m.m. För…
Köp här

Isbn: 9789139016748

Utgivningsår: 20120507

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Nilsson, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Eftersom bokföringslagen är en ramlag måste även förarbetena till lagen liksom allmänna råd och andra uttalanden av Bokföringsnämnden beaktas för att kunna lösa olika problem. Bokföringslagen. En kommentar tar ett helhetsgrepp om bokföringslagen och normgivningen av Bokföringsnämnden. Lagen kommenteras paragraf för…
Köp här

Isbn: 9789139019473

Utgivningsår: 20150827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC