Bläddra
Sökresultat för Fredric Bedoire... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789179881979

Utgivningsår: 20001001

Utgivare: *Byggförlaget

Mediatyp: BC

av: Fredric Bedoire

Denna bok har ett enastående och unikt bildmaterial från början av 1900-talet. Den handlar om en tid i Sveriges historia som var en guldålder för slottsbyggandet. Hur kom det sig då att man byggde så många slott och stora! i 1600-talets Sverige? En vanlig förklaring är att de kom till för att manifestera den svenska…
Köp här

Isbn: 9789100574925

Utgivningsår: 20010907

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire

Köp här

Isbn: 9789171921130

Utgivningsår: 19730825

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Monica Andersson, Anders Johnson, Kenneth Svensson, Michel Carlsson, Fredric Bedoire, Marianne Råberg, Lennart Jarnhammar, Magnus Olausson, Thomas Roth, Aleksander Wolodarski, Göran Söderström, Ann Katrin Pihl Atmer, Eva Eriksson, Ingrid Sjöström, Claes Caldenby, Stellan Fryxell, Jennifer Mack, Ann-Charlotte Backlund

Kategorier: Arkitektur Europas historia Historia Historia och arkeologi Konst Landskapsarkitektur Stadsplanering: arkitektoniska aspekter
Stockholm: världens stad. Hur har det internationella utbytet inom arkitektur och stadsplanering sett ut under olika epoker? Svensk byggnadshistoria är inte bara svensk. Sedan Stockholm bildades i den äldsta stadskärnan Gamla stan har man tagit emot människor och intryck från världens olika hörn. Invandrat och…
Köp här

Isbn: 9789175454344

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172035522

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Fredric Bedoire, Frans R. E. Blom, Gunnar Broberg, Petra Broomans, Adrina H. Millenaar Brown, Arlette van Dort, Hans Duijn, Anna Enquist, Kristian Gerner, Anders Hammarlund, Hans Kruyzen, Thomas Lindblad, Lars Magnusson, Kjell Å. Modéer, Jan Olsson, Marion Prinse, Karin Sidén, Alan Swanson, Rutger Vahl, Olle Werner, Gunnar Wetterberg

Kategorier: Historia och arkeologi
What do Cornelis Vreeswijk, Louis de Geer, Ove Kindvall, IKEA, AkzoNobel, and the Rembrandt painting The Conspiracy of Claudius Civilis have in common? They all have strong SwedishDutch connections! But why? This book, produced to mark the celebration of four hundred years of diplomatic relations between Sweden and the…
Köp här

Isbn: 9789175931104

Utgivningsår: 20140407

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
I boken om Villastan vid Humlegården framträder husen, stadsbyggande och människoöden i en ovanlig syntes, där många välkända och excentriska män och kvinnor visar hur de önskat inrätta sina liv, rikt illustrerat med samtida fotografier, till stor del ur privata samlingar.
Köp här

Isbn: 9789188439062

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire, Wilfried Wang, Kerstin Wickman, Vicki Wenander, Ewa Glennow

Kategorier: Arkitektur Konst
This new illustrated book on architecture, Lewerentz. A Masterpiece, provides answers to questions about the internationally renowned architect Sigurd Lewerentz Sigurd Lewerentz (1885-1975) was one of the greatest masters of 20th-c. Swedish architecture. Fredric Bedoire, in his chapter, describes the circumstances of…
Köp här

Isbn: 9789188439161

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Göran Alm, Fredric Bedoire, Johan Cederlund, Åsa Karlsson, Merit Laine, Inga Lewenhaupt, Stina Odlinder, Magnus Olausson, Martin Olin, Sigurd Rahmqvist, Mårten Snickare

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: slott och fästningar Konst
I bokverket De kungliga slotten utkommer två band om Drottningholms slott. Den första boken har titeln Drottningholms slott från Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika, och behandlar slottets 1600- och 1700-talshistoria. Här berättas om byggherrarna riksänkedrottning Hedvig Eleonora och drottning Lovisa Ulrika. Och om…
Köp här

Isbn: 9789185815333

Utgivningsår: 20100924

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Stockholms byggnader är på en gång en guidebok, en uppslagsbok och en bok att läsa – och i alla tre avseenden unik. Stockholmsvandraren har här en oumbärlig vägvisare till huvudstadens skiftande byggnader och stadsbild. Med boken i hand kan man lätt finna information om en byggnad man råkar stanna inför eller…
Köp här

Isbn: 9789113036526

Utgivningsår: 20120503

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Historia och arkeologi
Utifrån tidigare opublicerade fotografier från 1800-talet skildrar Fredric Bedoire de tidiga turisternas resande, förändringarna från diligens till järnväg, ångbåtsförbindelser  och sällskapsresor. Vi lär oss hur tidsödande även tågresandet var, när sovvagnar och restaurangvagnar kom till och hur man kunde resa…
Köp här

Isbn: 9789188439000

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Denna historia tar avstamp i reformationens turbulens och fattigdom och följer stormaktstidens biskop Johannes Rudbeckius i hans strävan att göra domkyrkan till lärdomscentrum. Industristadens omdaningar avspeglas i några av tidens mest intressanta restaureringar. En färgrik och dramatisk skildring, där stämningsfylld…
Köp här

Isbn: 9789188439420

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggnadsvård, bevarande av byggnader och byggnadsmaterial Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Restaurera gamla byggnader eller riva och bygga nytt? Svaret har varierat beroende på tidsålder, såväl i Sverige som internationellt. Författaren och arkitekturhistorikern Fredric Bedoire tar avstamp i 1600-talets svenska stormaktstid och landar i en nutid fylld av olika synsätt på restaureringskonsten. Sverige har…
Köp här

Isbn: 9789113050362

Utgivningsår: 20130816

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire, Wilfried Wang, Kerstin Wickman, Vicki Wenander, Ewa Glennow

Kategorier: Arkitektur Konst
Sigurd Lewerentz är en av Sveriges tre mest kända arkitekter internationellt sett, vid sidan av Asplund och Tessin. Ett av hans mest framträdande byggnadsverk är Riksförsäkringsanstaltens byggnad, alldeles vid Adolf Fredriks kyrka i Stockholm (1928-1932). Boken handlar om ett stort kontorshus, där rörelse och vandring…
Köp här

Isbn: 9789188439055

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire, ,

Kategorier: Arkitektur Arkitekturhistoria Konst
Vinnare av Stora fackbokspriset 2015! I detta verk är det arkitekturen som berättar historien om Sverige. Byggherrar och arkitekter, stilhistoria och byggnadsteknik sammanvävs med social utveckling och ekonomiska konjunkturer, alltifrån kristnande och riksbildning fram till att industrialiseringen förändrar världen.…
Köp här

Isbn: 9789113063379

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Arkitektur Konst
Carl Fredrik Adelcrantz, en av de centrala kulturpersonligheterna i svenskt 1700-tal. En ledande arkitekt, hovman och grundare av Konstakademien.   Han var en generös och anspråkslös man som lät kärleken till konsterna urholka hans egen ekonomi. Han har ritat några av våra finaste byggnader såsom Kina slott,…
Köp här

Isbn: 9789188439178

Utgivningsår: 20180212

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire, ,

Kategorier: Arkitektur Arkitekturhistoria Konst
Vinnare av Stora fackbokspriset 2015! I detta verk är det arkitekturen som berättar historien om Sverige. Byggherrar och arkitekter, stilhistoria och byggnadsteknik sammanvävs med social utveckling och ekonomiska konjunkturer från den begynnande industrialiseringen fram till dagens nyliberala postindustriella samhälle.…
Köp här

Isbn: 9789113067056

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Peter Freudenthal, Eva Ekselius, Fredric Bedoire, Ann-Charlotte Hertz, Willy Silberstein, Margot Friedman, Mats Fredriksson, Bertil Wahren, Bengt Häger, Jan-Erik Levy

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Filosofi och religion Judendom Konst Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789188712622

Utgivningsår: 20101001

Utgivare: Almlöfs förlag

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire

Svenska slott och herrgårdar är ett modernt standardverk om ungefär 240 av de viktigaste och intressantaste slotten och herrgårdarna i Sverige, skildrade ur främst ett historiskt och arkitekturhistoriskt perspektiv. Nytagna fotografier, av fotografen Malin Gezelius, skildrar hur dessa byggnader ser ut idag, både in-…
Köp här

Isbn: 9789100105778

Utgivningsår: 20060411

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire, Olle Granath

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Bokens skribenter diskuterar dagens situation för konsten och dess roll i samhället. Går det att förena institution och konst? Här beskrivs akademielever i uppror vid Konsthögskolans tillkomst för hundra år sedan (Bedoire). Kungligheter och modern konst ägnas en uppsats (Brummer). Grünewald och striden för modernismen…
Köp här

Isbn: 9789173312943

Utgivningsår: 20100525

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Fredric Bedoire

De franska hugenotterna och deras betydelse är i Sverige ett nästintill okänt ämne. För en del är de stridsglada hugenotterna i De tre musketörerna den enda ingången till ämnet, och kanske ligger det i bakhuvudet hos några att den franske kungen Henrik IV sade att Paris kunde vara värt en mässa när han övergick från…
Köp här

Isbn: 9789100115364

Utgivningsår: 20090324

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Historia och arkeologi
Brukspatronen Jean Bedoire var en av 1700-talets mer framträdande storföretagare. Han ärvde en osannolik förmögenhet som till största delen gick upp i rök i tidens finanskriser. Tjugo år gammal lämnade han Stockholms fina kretsar för att ägna sitt liv åt järnhantering i Bergslagen. Hans unga hustru dog när hon födde…
Köp här

Isbn: 9789173535434

Utgivningsår: 20120314

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171080851

Utgivningsår: 19751201

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Fredric Bedoire

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser
En guide till de 250 viktigaste slotten och herrgårdarna i Sverige. Den tar dig från stora kungliga slott till små herrgårdar i trä, från medeltidens borgstuga på Glimmingehus till det nya Jubileumsrummet på Stockholms slott. En bok om historia, arkitektur och kulturlandskap, men också om människorna som bodde här och…
Köp här

Isbn: 9789174245639

Utgivningsår: 20170331

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB