Bläddra
Sökresultat för Göran Ulväng... Rensa filter?

av: Göran Ulväng, Irma Ridbäck

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Svenska herrgårdar Den typiska svenska herrgården var inte ett högadligt storgods med  hundratals anställda, med huvudbyggnader av sten ( slott ) och ett rikt nöjesliv. En unik dokumentation över två herrgårdar med gamla anor. Efter långa perioder av förfall så har gården rustats upp till sin forna prakt av den…
Köp här

Isbn: 9789188439383

Utgivningsår: 20201015

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld, Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av: Irma Ridbäck, Göran Ulväng

Kategorier: Historia och arkeologi
I nordvästra Uppland invid Örsundaån ligger Starfors säteri, med utsikt över ett bördigt landskap av åkrar, betesmarker och skog. Säteriet är en av många herrgårdar som grundades under stormaktstiden och pryds än idag av en karolinsk huvudbyggnad. Dess historia är fylld av starka personligheter, entreprenörskap och…
Köp här

Isbn: 9789173535441

Utgivningsår: 20111208

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Carl Otto Werkelid, Göran Ulväng, Sven-Ivan Sundqvist, Björn Wahlroos, Bertil Persson, Kersti Sandin Bülow, Carl-Olof Jacobson, Ulf Pettersson, Hans Dalborg, Jan Björkman, Jan-Erik Wikström, Olle Nordberg, Camilla Lundberg, Carl-Gustaf Petersén, Hans Henrik Brummer, Stig Strömholm, Stig Ramel, Cecilia Wikström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Isbn: 9789173534284

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Göran Ulväng

Begreppet herrgård kan fyllas med det mest skilda innebörder beroende på vad man har för bakgrund, geografisk hemvist och historiska kunskaper. För en del människor väcker det ljuva barndomsminnen, för andra kan herrgården stå för orättvisa, fattigdom och förtryck. Nästan alla har någon sorts relation till…
Köp här

Isbn: 9789186041045

Utgivningsår: 20090114

Utgivare: Hallgren & Björklund Förlag

Mediatyp: BB

av: Karl Johan Eklund, Claes Ellehag, Johan Eriksson, Christian Laine, Peter Liljestolpe, Göran Lindahl, Jan Lisinski, Hans Norman, Göran Ulväng

Sjöö slott är en av stormaktstidens största och mest påkostade anläggningar, tillika en av de bäst bevarade- Alltsedan medeltiden har godset innehafts av adliga afmiljer och landskapet är format genom ett storskaligt jordbruk. Det magnifika stenhuset vid Mälaren med sina åtta flyglar, de stora ekonomibyggnaderna, den…
Köp här

Isbn: 9789186041014

Utgivningsår: 20081017

Utgivare: Hallgren & Björklund Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Wästfelt, Mats Morell, Mauritz Bäärnhielm, Jonas Lindström, Mats Olsson, Göran Ulväng, Henrik Svensson, Martin Dackling, Annika Björklund, Maja Lagerqvist, Kristofer Jupiter, Harald Svensson, Hans Andersson, Lars-Göran Svensson, Bert-Owe Nelson, Filip Herlitz, Benny Axelsson

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Jordbruksvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bokens författare är dels jurister, kulturgeografer, historiker, ekonomer och andra från forskarsamhället, och dels sådan med gedigen bakgrund av det praktiska arbetet med arrendefrågor, t.ex. tjänstemän och konsulter. Detta gör att ämnet belyses ur många synvinklar. Arrendet behandlas ur både arrendatorns och…
Köp här

Isbn: 9789186573355

Utgivningsår: 20140325

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Bulls Graphics

Mediatyp: BB

av: Klas Nyberg, Mikael Ahlund, Axel Hagberg, Mats Hayen, Håkan Jakobsson, Marie Steinrud, Göran Ulväng

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Nationalekonomi Socialhistoria och kulturhistoria
Ekonomisk kulturhistoria Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850 Det svenska 1700-talets kulturhistoria var inte bara estetisk, den var också materiell. Boken fokuserar på en förbisedd men central aspekt av 1700-talets kulturella guldålder: konstnärers och konsthantverkares ekonomi i det dåtida Stockholm…
Köp här

Isbn: 9789187151095

Utgivningsår: 20170330

Utgivare: Kulturhistoriska Bokförlaget

Mediatyp: BB

av: Göran Ulväng

Kategorier: Historia och arkeologi
Under 1700- och 1800-talen förändrades förhållandena på landsbygden radikalt, både i Sverige och i större delen av Europa. Den agrara revolutionens förlopp och resultat är idag tämligen väl kända och det finns en stor kunskap om hur utvecklingen såg ut på både nationell och regional nivå. Bebyggelsens roll i denna…
Köp här

Isbn: 9789178446650

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Sofia Murhem, Kristina Lilja, Göran Ulväng

Kategorier: Historia och arkeologi
I denna bok berättas för första gången historien om den svenska auktionshandelns historia och utveckling. Under 1700- och 1800-talet omvandlades Sverige i grunden. Välståndet ökade i samhället och både rika och fattiga fick det bättre ställt. Efterfrågan på såväl basvaror som lyxprodukter steg kontinuerligt och…
Köp här

Isbn: 9789178448326

Utgivningsår: 20131205

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB