Bläddra
Sökresultat för Giacomo d\'Elia... Rensa filter?

av: Giacomo d'Elia

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Kognitiv psykoterapi i primärvården visar hur det kognitiva arbetssättet kan tillämpas vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis depression, paniksyndrom, långvarig smärta, social fobi samt dåligt självförtroende. Det som särskilt utmärker arbetssättet är omsorg om samarbetet med patienten samt strävan efter inlevelse i…
Köp här

Isbn: 9789127098251

Utgivningsår: 20051024

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Giacomo d'Elia

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Patientsamtal kan många gånger upplevas som frustrerande, både av behandlaren och patienten. Man talar bredvid varandra och en verklig förståelse kanske aldrig uppstår i mötet. Utgångspunkt för Det kognitiva samtalet i vården är behovet av nya kliniska verktyg för patientkontakt och en vägledning i samtalsmetodik för…
Köp här

Isbn: 9789127098237

Utgivningsår: 20040924

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Giacomo D'Elia

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Kognitiv psykoterapi i primärvården visar hur det kognitiva arbetssättet kan tillämpas vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis depression, paniksyndrom, långvarig smärta, social fobi samt dåligt självförtroende. Det som särskilt utmärker arbetssättet är omsorg om samarbetet med patienten samt strävan efter inlevelse i…
Köp här

Isbn: 9789127114753

Utgivningsår: 20060425

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Jan-Otto Ottosson, Giacomo D'elia

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken beskriver olika former av ångest, vad som ligger bakom, hur ångesten yttrar sig och hur den bäst kan behandlas. Kognitiv beteendeterapi, dynamisk psykoterapi, läkemedel och egenvård är några behandlingsalternativ som tas upp och diskuteras. Tanken är att boken ska fungera som ett redskap för att arbeta med sin…
Köp här

Isbn: 9789147093595

Utgivningsår: 20081209

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC