Bläddra
Sökresultat för Glänta produktion... Rensa filter?

av: Gilles Deleuze

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Vecket är ett både historiskt och spekulativt försök att sätta Leibniz filosofi i förbindelse med en barock estetik. Gilles Deleuze spårar begreppet veck le pli på alla områden i Leibniz tänkande. Därmed blir vecket ett operationellt drag som verkar hos Leibniz på samma sätt som i 1600-talets barocka konst i stort.…
Köp här

Isbn: 9789197457545

Utgivningsår: 20040920

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Aleksander Motturi

Rasism är ondska, mångkultur framtiden – ungefär så ser den etablerade sanningen ut. Men kanske är vurmen för mångkultur i själva verket också ett uttryck för ett diskriminerande skillnadstänkande? Genom en mängd exempel, hämtade från idéhistorien, populärkulturen och händelser i samtiden, utforskar Aleksander…
Köp här

Isbn: 9789197684217

Utgivningsår: 20070401

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Dimitrios Iordanoglou

Var filosofkejsaren Marcus Aurelius en tjackpundare? Hur ställde man sig till äktenskapligt analsex i den antika litteraturen? Varför är dessa frågor intressanta, och är den klassiska filologin fortfarande i stånd att besvara dem på ett meningsfullt sätt? Dimitrios Iordanoglous respektlösa betraktelse av samtidens…
Köp här

Isbn: 9789186133030

Utgivningsår: 20091201

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Johansson, Martinsson

“Efter Adorno heter volymen, som måste betraktas som mycket välkommen och som fyllande något av ett tomrum. […] Det är också med en välavvägd dos respektlöshet som flertalet av bidragsgivarna närmar sig sitt objekt. Det rör sig inte om apologetik och enkla hyllningstal.” (Magnus Persson, Svenska…
Köp här

Isbn: 9789197457507

Utgivningsår: 20030501

Utgivare: Glänta Produktion, DAID

Mediatyp: BC

av: Sara Edenheim

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
Varför vänder vi oss till historien för svar på samtidens frågor? Sara Edenheims Anakronismen är en uppgörelse med något som alltid tas för givet, allas vårt behov av historia. Hur hänger historievetenskap ihop med den identitetspolitik som är förhärskande i praktiken men bespottad i teorin? Varför förvärvas politisk…
Köp här

Isbn: 9789186133252

Utgivningsår: 20110401

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Ulf Olsson

“(K)ritiklitteratur när den är som bäst – en intervention med tanke och lidelse.” (Mikael van Reis, GP) I text efter text ställer språkmaskinen Norén frågan om vad det är att vara människa i vår tid, i vår värld, i det “sinnessjuka ägandesamhället”. Ulf Olsson läser en politisk Lars Norén,…
Köp här

Isbn: 9789186133405

Utgivningsår: 20130122

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Maria Johansen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
“Det är på många sätt en lärorik sak. Johansen behandlar först synen på hemligheter under tidigare epoker, och vi får smaka på Machiavelli, Hobbes och Hegel för att sedan gå vidare till svensk efterkrigstida övervakningsverksamhet så som den framträder i offentliga utredningar. Färden genom hemlighetens historia…
Köp här

Isbn: 9789197560702

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Gilles Deleuze

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Proust och tecknen är ironiskt nog ett filosofiskt argument för konstens överlägsenhet. Sällan har någon argumenterat bättre och vackrare för litteraturens kraft att överskrida det rådande. Eller bättre formulerat: sällan har någon lika elegant brutit ner gränsen mellan det som är och det som kunde vara, mellan…
Köp här

Isbn: 9789186133610

Utgivningsår: 20150601

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Samira Motazedi

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Flyktingar och politisk asyl Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
En personlig berättelse om en tillvaro där tiden blivit ett vapen i händerna på myndigheterna, och om villkoren för ett liv i ständig förhandling mellan ett innanför och ett utanför. Dessa texter, som baseras på en flerårig blogg, är ett uppfordrande vittnesmål om en europeisk asylpolitik som tvingar människor att…
Köp här

Isbn: 9789186133894

Utgivningsår: 20171003

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Jesper Svenbro

“Det är subtilt och elegant, ett slags filosofisk deckare med poetiska inslag.” (Ronny Ambjörnsson, Dagens Nyheter) “Han är hela tiden genuint intressant att läsa och som poet vet han att göra stenarna levande. […] Svenbro uppmärksammar kort sagt vad som tidigare inte riktigt gick att se och…
Köp här

Isbn: 9789197684224

Utgivningsår: 20070501

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Camilla Flodin

I dialog med en av 1900-talets viktigaste tänkare läggs grunden för att tänka relationen mellan människa och djur, natur och samhälle, på nya sätt. Vad kan konsten tillföra till diskussionen om människans förhållande till naturen? Om den västerländska civilisationen alltid definierat sig i motsats till naturen har det…
Köp här

Isbn: 9789186133054

Utgivningsår: 20090501

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

Vi är alla pathologer ? vårt tänkande är alltid passionerat, våra passioner alltid tänkande. I Penelopes väv, den första volymen i bokserien Logos/Pathos, närmar sig tio forskare skärningspunkterna mellan tro och vetande, filosofi och teologi. Boken formar sig till en mångfacetterad undersökning av villkoren för…
Köp här

Isbn: 9789197457514

Utgivningsår: 20030601

Utgivare: Glänta Produktion, DAID

Mediatyp: BC

av: Jacques Rancière

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
“(P)ubliceringen av Jacques Rancières Den okunnige läraren har enorm möjlig sprängkraft på många områden, inte bara den bedrövliga skolpolitikdebatten.” (John Swedenmark, LO-tidningen) Kan man lära ut sådant man inte vet? Kan man undervisa utan att förklara? Filosofen Jacques Rancière berättar här historien…
Köp här

Isbn: 9789186133306

Utgivningsår: 20111001

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Ingela Johansson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I december 1969 utbryter en vild strejk i Norrbottens malmfält. Snart har 5 000 gruvarbetare lagt ner arbetet. Kulturarbetare börjar snart solidarisera sig med arbetarna, och engagera sig i deras situation. Genom ett omfattande arkivmaterial och i en mängd nygjorda intervjuer talar gruvstrejkens aktörer, gruv- och…
Köp här

Isbn: 9789186133535

Utgivningsår: 20130925

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Mikela Lundahl

“Mikela Lundahls läsningar är samvetsgranna, men även provokativa. Hon utmanar den stadfästa bilden av négritude, men hon gör det med en nyanseringsvilja och omsorg om vad som faktiskt står i texterna som övertygar.” (Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet) Vad är en neger? är den första svenska studien av…
Köp här

Isbn: 9789197560719

Utgivningsår: 20050601

Utgivare: Glänta Produktion, DAID

Mediatyp: BC

av: Anders Johansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
“Jag älskar dig!” vad innebär det att denna fras uttalas så mycket oftare idag än för ett halvsekel sedan? Att vi har blivit mer kärleksfulla? Eller att kärleken har förvandlats? Anders Johansson söker svaret på de frågorna i litteraturhistorien, populärkulturen, religionen, politiken, medieutvecklingen,…
Köp här

Isbn: 9789186133740

Utgivningsår: 20150922

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Carin Franzén

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Till det omöjligas konst rymmer åtta essäer om litteraturens och konstens relation till det som inte låter sig fångas i en språklig eller konstnärlig framställning. Carin Franzén rör sig över ett vitt fält av estetiska, filosofiska frågor, från Dante till Jelinek. På olika vis handlar texterna om den långa väg som gör…
Köp här

Isbn: 9789186133139

Utgivningsår: 20100201

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Binyanvanga Wainaina, Dominique Malaquais, Jean-Pie Bekolo

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
A 48-page newspaper and 40-page stand-alone books review magazine featuring writing, art and photography inflected by the workings of innovation, creativity and resistance. Stories range from investigations into the business of moving corpses to the rhetoric of land theft and loss; from latent tensions between Africa?s…
Köp här

Isbn: 9780987029539

Utgivningsår: 20130831

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Michael Azar

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Det har sagts att människan bara kan vittna på två sätt: med blodet eller ordet. I det första fallet vittnar hon med sitt eget liv som insats; det är genom den döda kroppen som sanningen uppstår. I klassisk grekiska betecknar “martyr” (martys) just vittne. I det andra fallet försöker vittnet uppdaga…
Köp här

Isbn: 9789197684279

Utgivningsår: 20081201

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Valentin Groebner

Vem är du? Och hur kan du bevisa det? Efter den 11 september har kontrollen av resenärer inom och mellan olika länder trappats upp. Valentin Groebners Personbevis handlar om identifieringens förhistoria och historia, från medeltiden till idag. Groebner undersöker samspelet mellan pappren och deras bärare, mellan det…
Köp här

Isbn: 9789186133078

Utgivningsår: 20100201

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Jayne Svenungsson

När Nietzsche utropade sitt “Gud är död!” satte han fingret på hur Gud förvandlats till en begreppslig idol. Sedan dess har Gud återvänt som ett av samtidens centrala filosofem. I Jayne Svenungssons studie möts Nietzsche, Heidegger, Levinas, Derrida och Gud. Sedan slutet av 1800-talet har det upprepats gång…
Köp här

Isbn: 9789197457521

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Glänta Produktion, DAID

Mediatyp: BC

av: Johannes Anyuru

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Under några sommarveckor 2011 befinner sig poeten Johannes Anyuru i Aten, i väntan på att resa med Ship to Gaza. Han går under palmerna och känner döden brusa i världen och kroppen, han hör tårgasen väsa över natthimlen och rösterna ropa på de ockuperade torgen. I takt med att det blir allt tydligare att…
Köp här

Isbn: 9789186133344

Utgivningsår: 20111216

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Mara Lee

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Hur kan en författare beskriva ansvar inom skrivandet, och hur kan skrivande utgöra motstånd, utan att göra avkall på den konstnärliga gestaltningen? Kan Andras skrivande utgöra ett särskilt sätt att ta ansvar och hur skulle en teori om Andras skrivande i så fall kunna se ut? Dessa är några av grundfrågorna i Mara Lees…
Köp här

Isbn: 9789186133580

Utgivningsår: 20141205

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Jonas J. Magnusson, Cecilia Grönberg

“decenniets viktigaste konstverk. En outsinlig kraftkälla vars energier kommer att genomströmma konst- och litteraturlivet länge”. (Frans Josef Petersson, Aftonbladet) Vilka förbindelser finns mellan Göran Palms LM-böcker och den första svenska telefonkatalogen, mellan Midsommarkransens historia och…
Köp här

Isbn: 9789197560733

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BB

av: Agri Ismaïl, Rebecca Rojer, Ida Börjel, Rasmus Fleischer, Anne Boyer, Tina Bergsten, Johan Forsman, Anders Paulin, Stefanos Tsivopoulos, Sascha Granberg, Emiliano Strauss

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Isbn: 9789186133788

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BF

av: Stefan Jonsson, Pia Arke

“Genom sitt porträtt av en av jordens minsta och mest förbisedda orter lyckades hon vända upp och ned på en världsordning. Bättre sagt: hon lyckades vända världen rätt.” (ur Stefan Jonssons förord) Mitt på Grönlands ostkust ligger Scoresbysund. Platsen koloniserades 1924 av en handfull danskar och…
Köp här

Isbn: 9789186133160

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Billy Kahora, Göran Dahlberg, Gabriella Håkansson, Hansén

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The Chronic är ett tidskriftsnummer i form av en trehundra sidor tjock veckotidning i dagstidningsformat daterad maj 2008 men med utgivningsdag 19 oktober 2011 – en unik upplaga av en fiktiv tidning som gör en tidsresa bakåt i tiden för att återuppfinna nuet. I tidningens format och med tidsmaskinen som metod…
Köp här

Isbn: 9780981427324

Utgivningsår: 20111019

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Patricia Lorenzoni

Kategorier: Antropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
“Vad är det som får det stora flertalet av oss att stillsamt acceptera att papperslösa löneslavar världen över är den enda möjliga vägen till ett framtida globalt välstånd? Hur kan en ekonomisk katastrof där många människor förlorar arbete och hem, och ännu fler redan hungriga drivs än närmare svälten, beskrivas…
Köp här

Isbn: 9789197684286

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Ola Sigurdson

Är religion och modernitet varandras motsatser? Eller vilar moderniteten i själva verket på religiösa föreställningar? I Det postsekulära tillståndet diskuterar Ola Sigurdson den politiska teologins återkomst och vilken roll religion spelar för moderna värden som frihet, tolerans, universalitet och mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789186133085

Utgivningsår: 20090920

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BB

av: Magnus Haglund

“Vad som förenar de många uppslagen och samtalen är intresset för det ofärdiga och improviserade, hur en atmosför eller stämning förvandlas, de förutsättningslösa tillstånden av osäkerhet och okontrollerbarhet. Vad är en stad? Vem skaper den?” (Pia Bergström, Aftonbladet) Den nakna staden är en…
Köp här

Isbn: 9789197457538

Utgivningsår: 20040201

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Trinh T Minh-ha

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
“Det händer sällan, ja kanske alltför sällan att man står handfallen inför en bok. Erövrad av såväl språket som dess innebörd. När Glänta produktion nu ger ut den första boken av Trinh T Minh-ha på svenska, en samling essäer skrivna under de senaste tjugo åren, är det exakt en sådan känsla som drabbar mig.”…
Köp här

Isbn: 9789186133368

Utgivningsår: 20120501

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Hjorth

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Vad kan litteraturen göra i egenskap av kritik? Som plats för något nytt och annat? Vad kan den inte göra? Och hur kan läsaren ta ansvar för litteraturen som möjlighet? I dialog med tänkare som Spivak och Levinas undersöker Elisabeth Hjorth läsning som en etisk praktik. Hon gör det genom läsningar av Jonas Hassen…
Köp här

Isbn: 9789186133658

Utgivningsår: 20150415

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Ulf Eriksson, Eva Lundgren, love and devotion , Ingrid Eriksson, Carina Gunnars, Karin Johnson, Anna Kindgren, Helena Mattsson, Sven-Olov Wallenstein

“I den här boken finns en hel ocean av grundkunskap på området form av citat ur otaliga dokument, bland annat upplysningar om hur antalet vårdplatser minskat och fortsätter att minska. Här finns också en samling fotografier av den torftighet i miljön som knappt går att beskriva i ord. Samt ett flertal läsvärda…
Köp här

Isbn: 9789197560740

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Cornelia Vismann

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad innebär det att rättens historia tycks sammanfalla med mediehistorien? Spelar det någon roll på vilket underlag lagens ord skrivs? Gör det skillnad om lagen skrivs i sten eller programvara, om lagen arkiveras på papper eller pergament? I Cornelia Vismanns stora studie om rättens mediehistoria är det de materiella…
Köp här

Isbn: 9789186133856

Utgivningsår: 20171003

Utgivare: Glänta Produktion, Fischer taschenbuch Verlag

Mediatyp: BZ

av: Lisa Schmidt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Vad är raderingspoesi? Kan man skriva poesi med tippex, tråd och saxar? Eller med måleri, digitala transformationer, uteslutningar och överstrykningar i befintliga böcker? Radera ger en bred överblick och djupgående analyser av en hittills marginaliserad tradition i skärningspunkten mellan litteratur och bildkonst med…
Köp här

Isbn: 9789198484922

Utgivningsår: 20181130

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Jon Soske, Yves Mintoogue, Adewale Maja-Pearce, Par Kantai

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
This print edition is a 48-page broadsheet, packaged together with the 72-page Chronic Books supplement. Writers in the broadsheet include Jon Soske, Paula Akugizibwe, Yves Mintoogue, Adewale Maja-Pearce, Parsalelo Kantai, Fred Moten & Stefano Harney, Cedric Vincent, Deji Toye, Derin Ajao, Tony Mochama, Nana…
Köp här

Isbn: 9780987029546

Utgivningsår: 20131130

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Fredrika Spindler

Spinozas filosofi visar oss människan som kraft, en kraft som ständigt konstituerar sig själv. I Fredrika Spindlers essäer blir just kraft i olika former – som kropp, affekt, kunskap och makt, men också som individ och multitud – avgörande för Spinozas etiskt och politiskt omvälvande förmåga, också i vår…
Köp här

Isbn: 9789197684293

Utgivningsår: 20090301

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Aleksander Motturi, Johannes Anyuru

Köp här

Isbn: 9789186133108

Utgivningsår: 20091211

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Nils Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
“Den gör mig nyfiken på riktigt. Den hjäper mig att tänka framåt. Långt bortom begrep som ‘roman’ och ‘bok’ och ‘litteratur’. Läs den!” (Anna Hallberg, Dagens Nyheter) Boken rör sig över ett brett fält som också omfattar samtida konstteori, estetik- och mediehistoria…
Köp här

Isbn: 9789186133382

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Elnathan John, Adriana Cavarero, Mårten Björk, Göran Larsson, Lydia Davis, Ulf Karl Olov Nilsson, Catherine Malabou, Alexandru Vakulovski, Ulrika Dahl, Tobias Hübinette, Lennart E H Räterlinck, Judith Kiros, Yves Citton, Elis Burrau, Felicia Mulinari, Tormod Otter Johansen, Gayatri Chakravorty Spivak

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Glänta 1.15 består av texter som inte förhåller sig till ett på förhand uttänkt tema. Det börjar med Elnathan Johns novell om Boko Haram och slutar med att Gayatri Chakravorty Spivak manar oss att öva föreställningsförmågan. Däremellan finner Tormod Otter Johansen att den svenska självbilden sitter i väggarna, medan…
Köp här

Isbn: 9789186133733

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BF