Bläddra
Sökresultat för Gudrun Nyberg... Rensa filter?

av: Gudrun Nyberg

Biskopinnan Wingård, skojaren Tidblom, repslagaren Johan Wedberg, pastor Ephraim Stare, pigan Gunnela … dessa är bara några av de mänga människor som myllrar i hamnstaden Göteborg kring sekelskiftet 1800 och som vi möter i denna bok. De kulturhistoriska uppgifter som hämtas ur doktor Carlanders sjukjournaler ger…
Köp här

Isbn: 9789173311106

Utgivningsår: 20070925

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Lena Boëthius, Björn Fredlund, Gudrun Nyberg

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
En ny frihet sjutton konstnärer är den fjärde volymen i serien Hundra år i Göteborg. I boken presenteras nio kvinnor och åtta män, alla konstnärer verksamma under det senaste seklet. Några av dem är döda och delvis glömda, andra är etablerade och verksamma sedan många år. En del är i begynnelsen som unga lovande…
Köp här

Isbn: 9789173319249

Utgivningsår: 20180928

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg

Kategorier: Den medicinska professionen Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
  Sveriges först utbildade kvinnliga läkare Läkarinnor är berättelsen om de första kvinnorna som utbildade sig till läkare i Sverige, Karolina Widerström och de femton som följde närmast efter. De var pionjärer som bröt ny mark efter det att kvinnan 1870 fick tillträde till högre utbildning på universitet och…
Köp här

Isbn: 9789189063747

Utgivningsår: 20210527

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Lönnroth, Gudrun Nyberg

Kategorier: Arkitektur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering
Hus och utomhus. Hundra år i Göteborg Stadsbilden är själva bilden av staden Göteborg: av bebyggelsen och parkerna, av den yttre skepnaden av rikets andra stad. Här kan läsaren skaffa sig en uppfattning om hur husen, kvarteren, stadsdelarna vuxit fram i samklang med geografin och naturen. Särskilt ligger betoningen…
Köp här

Isbn: 9789173319188

Utgivningsår: 20190503

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
  Hundra år i Göteborg Kassaskåp, margarin, gitarrer och takgökar, pilsner och sockerdricka, tapeter och damkappor, Häxans putsmedel och remmar, eleganta spanjoletter och virknålar liksom blänkande nysilver är exempel på produkter som tillverkades av påhittiga små industrier i Göteborg under hundra år. I denna…
Köp här

Isbn: 9789173319744

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Peter Militz var göteborgare, född i Ulricehamn. En handelsman som blev grosshandlare och fartygsägare. Idag är han helt bortglömd men var i högsta grad delaktig i handelsstaden Göteborgs intensiva 1700-talsliv. Hans liv och karriär blir samtidigt en bild av det samhälle som han levde i. Han var framgångsrik, ägde…
Köp här

Isbn: 9789173313339

Utgivningsår: 20100813

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Lis Hellström Sveningson, Gudrun Nyberg, Tomas Forser, Lena Fridell, Johan Franzon, Magnus Haglund

Kategorier: Konst Musik Scenkonst och film
Teater, dans, sång och musik. Hundra år i Göteborg På scenen är en kvalificerad och myllrande berättelse om ett sekel av teater, dans, sång och musik i Göteborg. Tidens gång och anda speglas i insiktsfulla texter tillsammans med ett rikt bildmaterial från många olika uppsättningar. Scener som Lorensbergsteatern,…
Köp här

Isbn: 9789189063082

Utgivningsår: 20200323

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Gudrun Nyberg har forskat i en 1700-talsforskares resor i tid och rum. Bengt Euphrasén, född i Habo och utbildad på bland annat Visingsö, i Skara och Göteborg, förde ett hårt liv. Han kom från enkla bondeförhållanden och saknade alltid ekonomiska medel. Han följde med till den svenska bosättningen Saint Barthélemy i…
Köp här

Isbn: 9789173316057

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Clas Alströmer (17361794) var son till den mer kände Jonas Alströmer, potatisens introduktör i landet. Redan som 18-åring övertog han faderns gårdar Höjentorp, Berga och Nolhaga. Han reste i Europa och sände samlingar till Linné. Inträdde också i svärfadern Niklas Sahlgrens handelshus i Göteborg. Han blev tidigt dålig…
Köp här

Isbn: 9789173314008

Utgivningsår: 20110215

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria
Den här boken myllrar av människor, nästan tusen personer befolkar texten och de många bilderna. Men egentligen handlar boken om åtta kvinnor, döttrar i fyra olika familjer i 1700-talets Sverige. Utmärkande för familjerna var att sönerna fick studera för att därefter göra karriär. Två av dem blev framstående läkare, en…
Köp här

Isbn: 9789173316965

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg, David Anthin, Martin Bengtsson, Arne Florin, Lennart Johnsson, Uno Rodin, Annika Skott, Johan Werkmäster, johanna Wiman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Nio författares samtid. Hundra år i Göteborg Här tar nio Göteborgsförfattare under de senaste hundra åren till orda, men först får deras respektive författarskap en presentation av en kunnig introduktör. Urvalet är subjektivt, men intressant och välmotiverat. Till och med själva begreppet Göteborgsförfattare är…
Köp här

Isbn: 9789173318945

Utgivningsår: 20180221

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
De senaste hundra åren har medfört enorma förändringar i samhället, så också inom sjukvården. Jämfört med för ett sekel sedan har den tekniska utvecklingen varit omvälvande med avancerad diagnostik och behandling. Antibiotika, hormoner, cellgifter och andra läkemedel har medfört ett dramatiskt förändrat…
Köp här

Isbn: 9789173318624

Utgivningsår: 20170912

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg, Wanda Klintberg, Ronny Ambjörnsson, Ulla Berglindh, Angela Falkengren, Jan-Erik Johansson, Sven-Eric Liedman, Louise Limberg, Eva Mark, Lennart Olausson, Christina Persson, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Lena Skoglund

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogik: historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Hundra år i Göteborg Lärande och bildning är en bok i rättan tid. Ämnet är i högsta grad aktuellt och debatterat. All utbildning har genomgått stora förändringar under det senaste seklet.Sexårig folkskola har blivit nioårig grundskola; studentexamen har ersatts av genomgången gymnasieskola. I realiteten har det blivit…
Köp här

Isbn: 9789173319041

Utgivningsår: 20180327

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Martin Fritz, Gudrun Nyberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
1767 startade den unga prästen Johannes Wallin en fattigfriskola för pojkar och flickor, nästan 100 år innan allmän folkskola infördes i Göteborg. Willinska Stiftelsen har alltsedan den tiden stöttat barns och ungas utbildning, speciellt inom områden där offentliga medel saknas. Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor bedrev…
Köp här

Isbn: 9789170297472

Utgivningsår: 20140816

Utgivare: Tre Böcker Förlag

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Under ett 20-tal år kring sekelskiftet 17001800 var Carlander verksam i staden. Han förde själv journal över sina patienter långt innan detta krävdes, och efter sig lämnade han 2000 tättskrivna sidor med anteckningar. Dessa utgör grunden för boken. I denna nya bok som alltså mer specifikt ägnas läkekonsten går Nyberg…
Köp här

Isbn: 9789173312240

Utgivningsår: 20090319

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB