Bläddra
Sökresultat för Gunilla Carlsson... Rensa filter?

av: Britt-Inger Olsson, Gunilla Carlsson Kendall, Kurt Olsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
För barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser kan vardagen innebära problem. Det kan handla om struktur och att finna ordning i vardagen hemma och i skolan. Att planera skoluppgifter, hinna till skolan i tid men också kamratrelationer och fritidsaktiviteter kan vara svåra att klara av. Med hjälp av det här…
Köp här

Isbn: 9789144048734

Utgivningsår: 20080923

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: CZ

av: Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Förskolan Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov
I boken får du en beskrivning av hur svårigheter med socialt samspel kan se ut och vad sådana svårigheter kan innebära i vardagliga situationer på förskolan. Du får kunskap om vilka tecken som behöver uppmärksammas och en inblick i hur barn med autism upplever världen. Dessutom finns förslag på hur ni pedagoger i…
Köp här

Isbn: 9789127457539

Utgivningsår: 20200818

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. Med generell menas att den påverkar barnets intellektuella utveckling och att det i sin tur påverkar hur barnet utvecklas på många olika sätt. I boken får du en beskrivning av vilka svårigheter som kan uppstå för…
Köp här

Isbn: 9789127457546

Utgivningsår: 20201214

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I boken får du en beskrivning av hur koncentrations-svårigheter kan se ut och vad sådana svårigheter kan få för konsekvenser i vardagliga situationer på förskolan. Författaren Gunilla Carlsson Kendall pekar ut några situationer i förskolan som kan vara extra utmanande för barnen. I boken finns förslag på hur ni…
Köp här

Isbn: 9789127457553

Utgivningsår: 20200422

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Reet Sjögren, Gunilla Carlsson, Ulrica Hörberg, Malin Lotterberg, Britta Olofsson, Lena Wiklund

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Det är inte lätt att förstå sig på människor som begår svåra brott. Många av dem är helt vilsna och övergivna i tillvaron och en del har alltid varit utanför den mänskliga gemenskapen. Detta skapar människor som är farliga både för sig själva och för andra. När brott har begåtts, och oavsett om brottslingen av svenskt…
Köp här

Isbn: 9789144051482

Utgivningsår: 20081031

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anna Borg, Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
På jakt efter mening och sammanhang i skolan, arbetssättet som går under namnet Nytorpsmodellen har uppvisat slående resultat. På en skola i Stockholm gick man från att hälften av sjundeklassarna hade någon form av åtgärdsprogram till att samtliga elever två år senare gick ut nian med godkända betyg i alla ämnen. Ett…
Köp här

Isbn: 9789144119823

Utgivningsår: 20180927

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Ekwall, Gunilla Carlsson, Lise-Lotte Dwyer, Henrik Eriksson, Agneta Fänge, Kristiina Heikkilä, Ingrid Hellström, Ami Hommel, Ulf Jakobsson, Ann-Cathrin Jönsson, Christine Karlsson, Jimmie Kristensson, Åsa Lindberg, Måns Magnusson, Sara Modig, Ingalill Rahm Hallberg, Jonas Sandberg, Karin Sjöström, Karin Stenzelius, Eva Tobiaeson, Carina Wahlgren, Inger Wårdh, Ann Ödlund Olin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Att möta och vårda äldre personer kräver omfattande kunskap och ständig uppdatering inom en rad olika områden. Detta är nödvändigt för att till fullo förstå och hantera äldre personers ofta komplexa hälsosituation. Denna bok syftar till att ge en heltäckande och aktuell översikt av såväl äldres hälsa som ohälsa.…
Köp här

Isbn: 9789144053530

Utgivningsår: 20090630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Wiklund Gustin, António Barbosa da Silva, Phil Barker, Marit Borg, Lena Boussaid, Poppy Buchanan-Barker, Gunilla Carlsson, Git-Marie Ejneborn Looi, Per Ekstrand, Per Enarsson, Lennart Fredriksson, Sebastian Gabrielsson, Lena-Karin Gustafsson, Ulrika Hallberg, Henrika Jormfeldt, Bengt Karlsson, Tiburtius Koslander, Tomas Kumlin, Esa Kumpula, Erna Lassenius, Oona Lassenius, Lene Martin, Anette Nordin, Arne Rehnsfeldt, Marie Rusner, Kenneth Rydenlund, Martin Salzmann-Erikson, Linda Sellin, Frode Skorpen, Ingela Skärsäter, Gunnel Svedberg, Susanne Syrén

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande genom att ta fasta på vårdvetenskaplig forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld. Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd…
Köp här

Isbn: 9789144123684

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Alla har inte samma förutsättningar från början men måste få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt som påverkar hur lätt och snabbt man tar till sig kunskap. Den här variationen är vare sig ny eller ovanlig, den har alltid funnits.…
Köp här

Isbn: 9789127442139

Utgivningsår: 20150815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är ADHD? Hur arbetar du med barn och ungdomar med ADHD i skolan? Hur krockar ADHD-diagnosen med skolans krav och betoning på individuellt och problembaserat lärande? I boken Förstå och arbeta med ADHD får du snabbt överblick över vad ADHD-diagnosen innebär och hur du kan bemöta och hjälpa barn med ADHD i vardagen.…
Köp här

Isbn: 9789127429598

Utgivningsår: 20121228

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson

Skoldags är tänkt för den som behöver repetera och utveckla sina kunskaper i svenska, kanske efter avslutad SFI-kurs. Texterna innehåller ord och uttryck som anknyter till skolan: skolmat, utvecklingssamtal, ämnesval, föräldramedverkan, läxor etc.
Köp här

Isbn: 9789157478511

Utgivningsår: 20061201

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson, , Erik Jennische

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vid den årliga Bertil Ohlinföreläsningen i slutet av förra året stakade biståndsminister Gunilla Carlsson ut riktningen för alliansregeringens demokratibiståndspolitik. På ett helt annat sätt än tidigare regeringar ska vi nu identifiera strategier och verktyg som verkligen kan göra skillnad i kampen för en friare…
Köp här

Isbn: 9789197664837

Utgivningsår: 20080331

Utgivare: SILC Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson

Jobbet är tänkt för den som behöver repetera och utveckla sina kunskaper i svenska, kanske efter avslutad SFI-kurs. Texterna innehåller ord och uttryck som är vanliga på en arbetsplats och i samband med att man söker arbete. Några frågor ger förslag till samtal omkring realia och andra är av typen “ta reda…
Köp här

Isbn: 9789157477538

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Carin Jämtin, Fredrik Segerfeldt, Gunilla Carlsson, Dror Feiler, Helena Thorfinn, Charlotte Petri Gornitzka, Kowsar Aden, Eduardo Berezan, Anna-Karin Johansson, Predrag Dragosavac, Fabricio Estrada, Davood Mousavi, Stina Oscarsson, Jesper Bengtsson, Qassim Khidhir, Maria Söderberg, Abed Naji, Azar Mahloujian, Lisa Jansson, Carmen Blanco Valer, Maria Leissner, Petter Bolme

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Världen – en bruksanvisning är en unik antologi om nutid, dåtid och framtid som spänner över de senaste tjugo årens globala utveckling. Här medverkar namnkunniga politiker, författare, poeter och aktivister som de två tidigare biståndsministrarna Carin Jämtin (s) och Gunilla Carlsson (m), konstnären och aktivisten Dror…
Köp här

Isbn: 9789187614156

Utgivningsår: 20161118

Utgivare: Global Reporting Books

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson

Hälsoklubben är tänkt att användas som arbetsmaterial i en grupp där deltagarna vill repetera och förbättra sina kunskaper i svenska samtidigt som man samtalar omkring ämnen som anknyter till hälsa, friskvård och välbefinnande. Lämpliga förkunskaper kan vara avslutad sfi-utbildning. Hälsoklubben handlar om några vänner…
Köp här

Isbn: 9789157478054

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson

Kategorier: Seriestrippar Tecknade romaner, serier och skämtteckningar
Tecknad faktabok som också kan läsas som en berättelse. 133 tecknade sidor och många fotnoter. För alla som vill veta mer om vad det är som händer i hjärnan och i synnerhet för den som vill veta hur det kan vara att leva med syndromet, med och utan diagnos. Jag som har skrivit och tecknat heter Gunilla Carlsson, en…
Köp här

Isbn: 9789163390609

Utgivningsår: 20110825

Utgivare: Gunilla Carlsson

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson

Support är svårt! Ingen person eller organisation är perfekt! Vågar er supportorganisation ifrågasätta den egna verksamhetet för att söka efter förbättringar? Då kan det vara idé att använda supporthandboken. Materialet är ett effektivt sätt att använda medarbetarnas kompetens i förändringsarbetet. Tanken är att…
Köp här

Isbn: 9789163730528

Utgivningsår: 20140102

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Lennart Fredriksson, Gunnel Svedberg, Petra Svedberg, Henrika Jormfeldt, Ingela Skärsäter, Gunilla Carlsson, Reet Sjögren, Tiburtius Koslander, Erna Lassenius, Lena-Karin Gustafsson, Sonja Kulzer, Arne Rehnsfeldt, Kenneth Rydenlund, Anette Nordin, Oona Lassenius, Brita Nilsson, Susanne Syrén

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här

Isbn: 9789144056500

Utgivningsår: 20100708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt? Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grund­läggande svårigheter som ligger bakom diagnoserna kan underlätta. I Elever med neuropsykiatriska svårigheter –…
Köp här

Isbn: 9789144057040

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC