Bläddra
Sökresultat för Hans Ruin... Rensa filter?

av: Hans Ruin

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Edmund Husserl (1859–1938) är grundaren av fenomenologin, en filosofisk metod och tankeriktning som haft ett genomgripande inflytande på den fortsatta filosofiska utvecklingen. Genom efterföljare som Martin Heidegger, Emanuel Levinas och Jacques Derrida har Husserl säkrat sin plats bland de mest betydande moderna…
Köp här

Isbn: 9789189109193

Utgivningsår: 20200706

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Anders Burman, Sara Danius, Fredric Jameson, Dan Karlholm, Jean Francois Lyotard, Hans Ruin

Köp här

Isbn: 9789197724791

Utgivningsår: 20090903

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Olof Ruin,

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Hans Ruin. En gränsöverskridare ger ett personligt porträtt av en humanist som växte upp i en familj, ett samhälle och en tid fyllda av konflikter. Professorn Hans Ruin (18911980) var född i Helsingfors och verkade i den finlandssvenska kulturkretsen fram till 1945 då han flyttade till Sverige och bosatte sig i Lund. I…
Köp här

Isbn: 9789173533119

Utgivningsår: 20090513

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Hans Ruin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Den tyske filosofen Martin Heidegger (1889-1976) har på ett genomgripande sätt påverkat det filosofiska tänkandets utveckling. Som ung karismatisk föreläsare efter första världskriget drog han till sig elever som Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt och Herbert Marcuse. Hans »Vara och tid« från 1927 ses av många som…
Köp här

Isbn: 9789187219405

Utgivningsår: 20130211

Utgivare: Ersatz

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189315501

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Hans Ruin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
The preoccupation with the "historicity" of thought and existence is central to the hermeneutic phenomenological branch of modern philosophy. Its foremost representative is Martin Heidegger, who in his main work Sein und Zeit (1927) developed a theory of historicity, according to which human beings not only…
Köp här

Isbn: 9789187235337

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Peter Aronsson, Kerstin Cassel, Maria Jansén, Helene Larsson Pousette, Pia Laskar, Claudia Lindén, Jonas M. Nordin, Sophie Nyman, Hans Ruin, Fredrik Svanberg, Jeff Werner

Kategorier: Konst
“History Unfolds samtidskonst möter historia” är en internationell konstutställning där Historiska museet har bjudit in konstnärer att inspireras av samlingarna och forskningen i sina verk. Projektet problematiserar bilden av historia, gör det osynliga synligt, och tar upp aktuella och brännande frågor om…
Köp här

Isbn: 9789188031488

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BC

av: Per Magnus Johansson, Gert Wingårdh, Claes Caldenby, Jean-François Lyotard, Johan Linton, Hans Ruin

Köp här

Isbn: 9789197826419

Utgivningsår: 20090909

Utgivare: Freudianska föreningen

Mediatyp: BF

av: Tobias Wessely, Thomas Karlsohn, Hjalmar Falk, Hans Ruin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Tekniken kan ses som ett bevis på människans överlägsna förmågor och makt att betvinga naturen. Samtidigt förknippas den med atombomben och med apokalyptiska hot om människans undergång. Den filosofiska utmaningen i att närma sig tekniken ligger i att röra sig bortom dessa ytterligheter av optimism och misstro. Vad är…
Köp här

Isbn: 9789177738473

Utgivningsår: 20181026

Utgivare: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys

Mediatyp: BC

av: Daniel Birnbaum, Jonna Bornemark, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Jens Cavallin, Edmund Husserl, Samuel Ijsseling, Hans Ruin, Nicholas Smith, Sven-Olov Wallenstein, Karl Weigelt

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789197859868

Utgivningsår: 20110302

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Patrik Steon, Sophie Allgårdh, Catharina Nolin, Hans Ruin, Martin Rörby, Charlotta Nordström, Per Widén

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Konst Konst: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Boken handlar om: Thielska Galleriet skapades mitt i det moderna Sveriges tillblivelse kring sekelskiftet 1900. Ett palats fyllt med nordisk konst av de konstnärer somAnders Zorn, Bruno Liljefors, Carl Larsson, Eugène Jansson och Edvard Munch. Bankmannen Ernest Thiel var Sveriges rikaste man mitt undertillblivelsen av…
Köp här

Isbn: 9789188439741

Utgivningsår: 20201201

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BC

av: Marcia Sá Cavalcante Schuback, Hans Ruin, Ola Nilsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Denna bok samlar föredrag från ett symposium som hölls i samband med utgivningen av den svenska översättningen av Martin Heideggers “På väg mot språket”. De behandlar olika aspekter av Heideggers tänkande om språket och den särställning som dikten intar i hans senare verk, med utgångspunkt i hans…
Köp här

Isbn: 9789197891363

Utgivningsår: 20131104

Utgivare: Drucksache

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789122016212

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmiensis

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198268331

Utgivningsår: 20170418

Utgivare: Freudianska föreningen

Mediatyp: BF

av: Kim Salomon, Anders Ekström, Johan Fornäs, Bengt Gustafsson, Karin Gustavsson, Erik Hedling, Carl-Göran Heidegren, Jan Hjärpe, Kristina Jennbert, Helge Jordheim, Thomas Kaiserfeld, Leif Lönnblad, Anders Palm, Hans Ruin, Johan Stenström, Henrik H. Svensen, Carl Troein, Johan Östling

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Humanistiskt och naturvetenskapligt orienterade forskare har inte samma erfarenheter av tidsbegreppet. Likväl finns tangeringspunkter. Frågor om vad tid är, hur den konceptualiseras, vad den betyder och hur dess parametrar utstakas av naturen är intrasslade i varandra. Och perspektiven är otaliga. Naturvetenskapens tid…
Köp här

Isbn: 9789170612046

Utgivningsår: 20170425

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Zygmunt Bauman, Steven Beller, Leon Botstein, Christina von Braun, Lars Dencik, Ulf Peter Hallberg, Ágnes Heller, Diana Pinto, Herta Müller, Hans Ruin, Joshua Sobol, Arpad-Andreas Sölter, Michael P Steinberg, Natan Sznaider, Hilan Warshaw

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Isbn: 9789198316247

Utgivningsår: 20171004

Utgivare: Judisk kultur i Sverige

Mediatyp: BC

av: Jens Bartelson, Henrik Berggren, Staffan Carlshamre, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Kristina Fjelkestam, Torbjörn Gustafsson Chorell, Stefan Helgesson, Alf Hornborg, Peter Jackson, Helge Jordheim, Dan Karlholm, Claudia Lindén, Hanna Meretoja, Jerry Määttä, Anders Olsson, Johan Redin, Hans Ruin, Fredrika Spindler, Jayne Svenungsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi
Vi lever alla omgivna av ett förflutet som på olika sätt påverkar nuet. Men hur ska vi förstå det förflutnas fortsatta verkan och närvaro i samtiden? Inom historieteori diskuterades länge frågan om vi kan veta något med säkerhet om det förflutna. Men under senare decennier har intresset snarare riktats mot de olika…
Köp här

Isbn: 9789170612008

Utgivningsår: 20160919

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Mikael Kurkiala, Svetlana Boym, Marcia sá Cavalcante Shuback, Urban Claesson, Bengt Kristensson Uggla, Vibeke Olsson Falk, Hans Ruin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Tidens Tecken ges ut en gång per år och erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet, vision och identitet belyses ur olika perspektiv. I detta nummer, Nostalgins nya dåtider, utforskar artikelförfattarna nostalgins återkomst i en globaliserad värld. Gemensamt för…
Köp här

Isbn: 9789177770640

Utgivningsår: 20180911

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Hans Ruin, Markus Huss, Ulla Manns

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi
Frågor om hur samhällen ska förhålla sig till ett våldsamt och traumatiskt förflutet tar allt större plats i offentlig debatt. Ändå saknas en djupare reflektion över det historiska i sig. För vad är historisk kunskap? Hur förhåller den sig till minne och framtid? Av vem, om vem och för vem görs historia? Detta är teman…
Köp här

Isbn: 9789170612336

Utgivningsår: 20161129

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Fredric Jameson, Anders Burman, Sara Danius, Hans Ruin, Jean-François Lyotard

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
För drygt trettio år sedan publicerades Jean-François Lyotards La condition postmoderne, där frågan ställdes om innebörden i arvet från upplysningen. Ska det postmoderna förstås som ett brott med dess rationalitet och universalism, eller som en fortsättning och radikalisering av dess självkritik? Lyotards idé om ett…
Köp här

Isbn: 9789186883362

Utgivningsår: 20161228

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Jon Wittrock, Rebecka Lettevall, Jayne Svenungsson, Anders Bartonek, Per Månson, Fredrika Spindler, Carl-Göran Heidegren, Maria Sá Cavalcante Schuback, Hans Ruin, Victoria Fareld

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Antologin “Tid för Europa. Gemenskap, minne, hopp” handlar om skilda sätt att föreställa sig och erfara tiden och hur dessa relaterar sig till politiska gemenskaper i Europa. I fokus står en tysk tradition som följs från Kant och upplysningens stora förhoppningarna fram till vår samtid, präglad av minnet av…
Köp här

Isbn: 9789171733740

Utgivningsår: 20120511

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anders Burman, Sara Danius, Fredric Jameson, Dan Karlholm, Jean Francois Lyotard, Hans Ruin

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Isbn: 9789186883003

Utgivningsår: 20110921

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC