Bläddra
Sökresultat för Helena Dahlberg... Rensa filter?

av: Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh (red), Patrik Rytterström, Albertine Ranheim, Helena Dahlberg, Elisabeth Lindberg, Arne Rehnsfeldt

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författarna har sina vårdvetenskapliga utgångspunkter dels i livsvärldsteori, dels i en caritativ grundsyn, teorier som kompletterar varandra i djup och…
Köp här

Isbn: 9789147114115

Utgivningsår: 20150807

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Karin Dahlberg, Carl-Magnus Stolt, Helena Dahlberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
Ensamhet är ett mångtydigt mänskligt fenomen. Den kan vara både en tillgång och en börda. I en personlig brevväxling belyser författarna detta gåtfulla fenomen.Läs merVad är ensamhet? Hur kan vi förstå ensamhet? Kan vi upphäva ensamhet? I denna brevväxling mellan författarna vänder och vrider de på ensamhet som…
Köp här

Isbn: 9789147111572

Utgivningsår: 20150114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Karin Dahlberg, Helena Dahlberg, Maria Nyström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
This book explicates a reflective lifeworld research approach, based on phenomenological philosophy. The emphasis is on the lifeworld, the human intentionality and its capacity for seeing meaning and for reflection. The epistemological ideas presented in the book are transformed into an empirical research approach that…
Köp här

Isbn: 9789144049250

Utgivningsår: 20080124

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Dahlberg, Helena Dahlberg, Maria Nyström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789144091280

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Helena Dahlberg

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
En hand som fattar en annan hand eller en kropp som rör vid sig själv – sådan är bilden av köttet i den franske filosofen Merleau-Pontys filosofi. Bilden innehåller både närhet och distans: lika nära som den berörande kroppsdelen är en annan kroppsdel, lika ohjälpligt åtskilda är de båda av kropparnas…
Köp här

Isbn: 9789186133399

Utgivningsår: 20130910

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC