Bläddra
Sökresultat för Idealistas förlag... Rensa filter?

av: Bilkåren, Bris, Forum, Hyresgästföreningen, LSU, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Röda Korset, Studieförbunden, Svenska kyrkan, Svenskt Friluftsliv, Sverok, Unionen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
»Hej politiker – försök nu föreställa dig ett Sverige utan föreningsliv« Det finns ca 200 000 ideella föreningar i Sverige. De flesta av oss som bor här är eller har varit aktiva i en förening: som styrelseledamot, ledare eller som deltagare i de olika föreningarnas verksamhet. Svenskt föreningsliv lär barn och unga…
Köp här

Isbn: 9789187003264

Utgivningsår: 20181205

Utgivare: Idealistas förlag, Rotolito, Italien

Mediatyp: BC

av: Frida Ohlsson Sandahl

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
?Inkludera ? jämställdhet och hbtq i organisationen? handlar om rättighetsarbete i ideella organisationer och fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet ochsexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten. Läsaren introduceras till bakgrund, olika…
Köp här

Isbn: 9789187003059

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Idealistas förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Ola Segnestam Larsson, Jenny Madestam

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
FÖRTROENDEVALD ? Åtta forskare om utmaningar och möjligheter för förtroendevalda i ideell sektor är den första antologin i sitt slag. Boken tar avstamp i aktuell forskning och diskuterar rollen som förtroendevald i ideella organisationer. Förtroendevalda är en av de viktigaste grupperna i det svenska civilsamhället.…
Köp här

Isbn: 9789187003066

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BB

av: Ulrika Eklund, Terese Raymond

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det blir allt vanligare med möten där deltagarna inte befinner sig på samma fysiska plats. Med teknikens hjälp skapar deltagarna i stället ett digitalt mötesrum. För många är det dock en utmaning att göra dessa möten kreativa och inkluderande, på samma sätt som i fysiska rum. Boken ger verktyg för att förbereda,…
Köp här

Isbn: 9789187003080

Utgivningsår: 20151130

Utgivare: Idealistas förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Kjell E Johanson

Författaren har skrivit en bok fylld med historiska snabbskisser och fakta. Han tar upp hur ideella folkrörelser och frivilliga krafter på ett konkret och realistiskt sätt skall kunna engagera sig. Det finns stora möjligheter att motverka ohälsa och sjukdom. För att förbättra människors fysiska, psykiska och sociala…
Köp här

Isbn: 9789172964082

Utgivningsår: 20000918

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Ola Segnestam Larsson, Ola Segnestam Larsson, Ola Segnestam Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det har sagts att vår tid är en av de mest vetenskapsberoende i historien. En följd av detta är att allt fler organisationer inte bara hänvisar till utan även använder vetenskap. Boken Forskning i ideologins tjänst diskuterar hur och varför ideella organisationer använder vetenskap.
Köp här

Isbn: 9789187003097

Utgivningsår: 20160705

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Svedberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Den märkvärdiga svenska folkbildningen har gjort en drygt hundraårig resa i kulturen. För folkrörelserna har studiecirklar och folkhögskolekurser varit av stor betydelse. Till sin omfattning har verksamheten aldrig varit större om man ser till antalet studiecirklar och folkhögskolekurser. Formerna och motiven för…
Köp här

Isbn: 9789172964631

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Brit Stakston

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala medier
Det här är en bok om kommunikation i en digital samtid som vänder sig till alla som arbetar med förändring och försöker att skapa ett bättre samhälle. ”Gilla! – Dela engagemang, passion och kunskap i sociala medier” ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap och…
Köp här

Isbn: 9789187003158

Utgivningsår: 20161030

Utgivare: Idealistas Förlag

Mediatyp: BC

av: Martin Koch, Ansgar Olofsson, Ansgar Olofsson

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Boken om cenaklet Vattendroppen berättar om verksamhet och inbördes stridigheter i en nykterhetsförening. Författaren låter läsaren möta motsättningarna mellan gammalt och nytt. Medlemmarna är nyktra. Deras möten och sammankomster återspeglar det som rör sig i tiden. Några locka av socialistiska strävanden, andra är…
Köp här

Isbn: 9789172963580

Utgivningsår: 19970601

Utgivare: Idealistas förlag, Albert Bonniers Förlag, Team Offset

Mediatyp: BC

av: Ulrika Sedell, Eva von Wernstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
I Vägar till innanförskap samlas berättelser om ledarskap som är visionärt, handlingskraftigt, som präglas av civilkurage och mod. Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt har mött 15 personer som utifrån engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett inkluderande samhälle utvecklat modeller för integration, genom att…
Köp här

Isbn: 9789187003165

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Brit Stakston

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Sociala medier
Det här är en bok om kommunikation i en digital samtid som vänder sig till alla som arbetar med förändring och försöker att skapa ett bättre samhälle. ?Gilla! ? Dela engagemang, passion och kunskap i sociala medier? ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap och…
Köp här

Isbn: 9789187003004

Utgivningsår: 20110928

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Källström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Icke-vinstdrivande organisationer
Juridikboken för ideella föreningar tar upp de juridiska begränsningar och möjligheter föreningen som organisationsform innebär.  Stadgarnas funktion, styrelsens ansvar, juridiska bestämmelser kring ekonomi i ideella föreningar och arbetsrätt är några av de huvudteman som berörs. Eftersom det inte finns en lag för…
Köp här

Isbn: 9789187003035

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Idealistas Förlag, Idealistas Förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Matilda Oldenmark, Rafaella Gärde

Kategorier: Barn och ungdom: folk och länder Barn och ungdom: pojkar och män Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom
Samtal om maskulinitet och att vara ung. Hur påverkar könsnormer relationer? Finns det ett samband mellan könsnormer och psykisk hälsa? Vad innebär heteronormen egentligen? Finns det bara två kön? Under det blå täcket är en bok av ungdomar och för ungdomar. Den är framtagen av organisationen PeaceWorks tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789187003271

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: Idealistas Förlag

Mediatyp: BC

av: Hanna Broberg

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Samarbetskontraktet ? tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda handlar om rollfördelning i politiskt styrda organisationer, i både kommuner och idéburna organisationer.   Oavsett om personkemin stämmer och oavsett vilka personer som har rollerna behöver organisationerna ett fungerande samarbete i ledningen.…
Köp här

Isbn: 9789187003042

Utgivningsår: 20141021

Utgivare: Idealistas förlag, Idealistas Förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Anna Iwarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Ram och kram ? ledarskapets betydelse för organisationskulturen handlar om förhållandet mellan styrande ramverk och ledarskapets förmåga att ta tillvara olika drivkrafter och uttryck för engagemang. En organisationskultur kan både brytas ned och utvecklas, den påverkas och formas av de människor som är verksamma i…
Köp här

Isbn: 9789187003073

Utgivningsår: 20151103

Utgivare: Idealistas förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Ulrika Eklund, Terese Raymond

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
It is becoming increasingly common to hold meetings where the participants are not in the same physical place. With the help of technology, the participants instead create a digital meeting room. However, many find it a challenge to make these meetings creative and inclusive in the same way as in a physical room. This…
Köp här

Isbn: 9789187003110

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC