Bläddra
Sökresultat för Idealistas förlag... Rensa filter?

av: Anna Iwarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Ram och kram ? ledarskapets betydelse för organisationskulturen handlar om förhållandet mellan styrande ramverk och ledarskapets förmåga att ta tillvara olika drivkrafter och uttryck för engagemang. En organisationskultur kan både brytas ned och utvecklas, den påverkas och formas av de människor som är verksamma i…
Köp här

Isbn: 9789187003073

Utgivningsår: 20151103

Utgivare: Idealistas förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Ulrika Sedell, Eva von Wernstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
I Vägar till innanförskap samlas berättelser om ledarskap som är visionärt, handlingskraftigt, som präglas av civilkurage och mod. Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt har mött 15 personer som utifrån engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett inkluderande samhälle utvecklat modeller för integration, genom att…
Köp här

Isbn: 9789187003165

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Ulrika Eklund, Terese Raymond

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
It is becoming increasingly common to hold meetings where the participants are not in the same physical place. With the help of technology, the participants instead create a digital meeting room. However, many find it a challenge to make these meetings creative and inclusive in the same way as in a physical room. This…
Köp här

Isbn: 9789187003110

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Malin Lindberg, Cecilia Nahnfeldt 

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
Under historiens gång har idéburna organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet…
Köp här

Isbn: 9789187003172

Utgivningsår: 20171026

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Bergkvist, Josefine Qvarfordt, Anna Bergkvist, Josefine Qvarfordt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt har skrivit boken Ordning och bereda som är en handbok för valberedningar som vill arbeta kompetensbaserat. Boken presenterar två modeller, processmodellen och kompetensmodellen, för er att följa över ert verksamhetsår ? från att ni definierar ert uppdrag till dess ni överlämnar…
Köp här

Isbn: 9789187003189

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Cristina Josefsson, Christina Josefsson, Christina Josefsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vad är en socionom? Det är en person med socionomexamen förstås. Men utöver det, finns det något som binder samman Sveriges runt 40 000 socionomer? Går det att hitta några gemensamma nämnare trots att socionomer kan arbeta inom många olika typer av verksamheter? I den här boken går vi på jakt efter socionomers…
Köp här

Isbn: 9789187003196

Utgivningsår: 20171018

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Kjell E Johanson

Författaren har skrivit en bok fylld med historiska snabbskisser och fakta. Han tar upp hur ideella folkrörelser och frivilliga krafter på ett konkret och realistiskt sätt skall kunna engagera sig. Det finns stora möjligheter att motverka ohälsa och sjukdom. För att förbättra människors fysiska, psykiska och sociala…
Köp här

Isbn: 9789172964082

Utgivningsår: 20000918

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Frida Ohlsson Sandahl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
»Det jag uppskattar med ›Inkludera‹ är att boken har sin utgångspunkt i helhetsbegreppet inkludering och ett genomgående normkritiskt perspektiv. Boken blir därmed ett värdefullt verktyg i arbetet för inkluderande verksamheter.« Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare Ledarna Hur gör ni för att alla ska känna sig…
Köp här

Isbn: 9789187003233

Utgivningsår: 20181001

Utgivare: Idealistas förlag, Göteborg

Mediatyp: BC

av: Ola Segnestam Larsson, Ola Segnestam Larsson, Ola Segnestam Larsson, Ola Segnestam Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Utgångspunkten för denna bok är föreställningen att ideologi utgör en central och positiv särart för ideella organisationer. Det vill säga att existensen av ideologi är ett av de sätt med vilka ideella organisationer markerar skillnad och distans från exempelvis offentliga eller privata organisationer. Även andra…
Köp här

Isbn: 9789187003226

Utgivningsår: 20180410

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Svedberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Den märkvärdiga svenska folkbildningen har gjort en drygt hundraårig resa i kulturen. För folkrörelserna har studiecirklar och folkhögskolekurser varit av stor betydelse. Till sin omfattning har verksamheten aldrig varit större om man ser till antalet studiecirklar och folkhögskolekurser. Formerna och motiven för…
Köp här

Isbn: 9789172964631

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Aron Schoug

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
»Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang?« Människors drivkrafter ser olika ut. För att öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller…
Köp här

Isbn: 9789187003240

Utgivningsår: 20181010

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Matilda Oldenmark, Rafaella Gärde

Kategorier: Barn och ungdom: folk och länder Barn och ungdom: pojkar och män Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom
Samtal om maskulinitet och att vara ung. Hur påverkar könsnormer relationer? Finns det ett samband mellan könsnormer och psykisk hälsa? Vad innebär heteronormen egentligen? Finns det bara två kön? Under det blå täcket är en bok av ungdomar och för ungdomar. Den är framtagen av organisationen PeaceWorks tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789187003271

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: Idealistas Förlag

Mediatyp: BC

av: Martin Koch, Ansgar Olofsson, Ansgar Olofsson

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Boken om cenaklet Vattendroppen berättar om verksamhet och inbördes stridigheter i en nykterhetsförening. Författaren låter läsaren möta motsättningarna mellan gammalt och nytt. Medlemmarna är nyktra. Deras möten och sammankomster återspeglar det som rör sig i tiden. Några locka av socialistiska strävanden, andra är…
Köp här

Isbn: 9789172963580

Utgivningsår: 19970601

Utgivare: Idealistas förlag, Albert Bonniers Förlag, Team Offset

Mediatyp: BC

av: Cecilia Elmqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Icke-vinstdrivande organisationer
Här lyfts folkrörelsernas särprägel och det unika ledarskap som går att finna däri. Boken utforskar olika områden för att ge dig som ledare i en folkrörelse möjlighet att fördjupa dig i både din organisations roll och din egen roll som ledare. Boken behandlar frågor kring vad som krävs av dig för att du ska bidra till…
Köp här

Isbn: 9789187003011

Utgivningsår: 20130123

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier
Framtiden är alltid höljd i dunkel och kan därför te sig skrämmande. Vi vet helt enkelt inte hur det kommer att bli. Det är också en del av tjusningen. I den här boken ger åtta skribenter sina tankar om vilka värderingar som bör visa vägen på resan mot år 2050. Det handlar om delaktighet i demokratin genom de politiska…
Köp här

Isbn: 9789187003295

Utgivningsår: 20181212

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Bertil Lindberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Boken är den första i Skandinavien som på ett övergripande plan behandlar frågan om management inom den ideella sektorn. Boken behandlar fyra centrala frågeställningar – svårigheten att styra ideella organisationer jämfört med kommersiella företag, att ideella organisationer har såväl anställd personal som frivillig…
Köp här

Isbn: 9789172964013

Utgivningsår: 19990309

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BB

av: Frida Ohlsson Sandahl

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
?Inkludera ? jämställdhet och hbtq i organisationen? handlar om rättighetsarbete i ideella organisationer och fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet ochsexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten. Läsaren introduceras till bakgrund, olika…
Köp här

Isbn: 9789187003059

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Idealistas förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Kerstin Ahlberg, Kerstin Ahlberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Bättre offentlig upphandling – en facklig handbok är tänkt som stöd till dig som är facklig företrädare under en upphandlingsprocess. Med handboken vill vi visa på de möjligheter du har ? både när det gäller vilka krav du kan ställa och hur de kan utformas. Facken har en viktig roll när det gäller offentliga…
Köp här

Isbn: 9789176502884

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Idealistas förlag, TMG Sthlm

Mediatyp: BC

av: Brit Stakston

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Sociala medier
Det här är en bok om kommunikation i en digital samtid som vänder sig till alla som arbetar med förändring och försöker att skapa ett bättre samhälle. ?Gilla! ? Dela engagemang, passion och kunskap i sociala medier? ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap och…
Köp här

Isbn: 9789187003004

Utgivningsår: 20110928

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Ola Segnestam Larsson, Jenny Madestam

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
FÖRTROENDEVALD ? Åtta forskare om utmaningar och möjligheter för förtroendevalda i ideell sektor är den första antologin i sitt slag. Boken tar avstamp i aktuell forskning och diskuterar rollen som förtroendevald i ideella organisationer. Förtroendevalda är en av de viktigaste grupperna i det svenska civilsamhället.…
Köp här

Isbn: 9789187003066

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BB

av: Ola Segnestam Larsson, Lars Trägårdh, Signe Bock Segaard, Nadia Brookes

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
ANTOLOGIN Upphandlad sammanställer ett antal perspektiv på offentlig upphandling av framför allt ideell vård och omsorg utifrån aktuell och existerande forskning. Målsättningen är att bidra till och utveckla den allmänna debatten om hur den svenska välfärden är och bör vara organiserad. Boken riktar sig till politiker,…
Köp här

Isbn: 9789187003288

Utgivningsår: 20190215

Utgivare: Idealistas förlag, Rotolito

Mediatyp: BC

av: Johan Welander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Icke-vinstdrivande organisationer
Idéburen chef beskriver, ger förslag på lösningar och utvecklar användbara modeller för personalarbete i ideella organisationer. Miljoner förtroendevalda och omkring 150 000 anställda i ideella organisationer i Sverige förtjänar kvalificerade verktyg. I ideella organisationer med anställd personal utgör…
Köp här

Isbn: 9789187003028

Utgivningsår: 20130117

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BB

av: Ulrika Eklund, Terese Raymond

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det blir allt vanligare med möten där deltagarna inte befinner sig på samma fysiska plats. Med teknikens hjälp skapar deltagarna i stället ett digitalt mötesrum. För många är det dock en utmaning att göra dessa möten kreativa och inkluderande, på samma sätt som i fysiska rum. Boken ger verktyg för att förbereda,…
Köp här

Isbn: 9789187003080

Utgivningsår: 20151130

Utgivare: Idealistas förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Johan Welander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
»Boken för dig som är chef, vill bli chef eller önskar förstå chefen och chefsrollen i civilsamhället bättre.« Utifrån aktuell forskning och 40-talet intervjuer med chefer i civilsamhället utvecklar Johan Welander nya insikter, modeller och verktyg ? en ovärderlig hjälp för dig som vill bli en bättre chef eller förstå…
Köp här

Isbn: 9789187003257

Utgivningsår: 20190410

Utgivare: Idealistas förlag, Rotolito

Mediatyp: BC

av: Karin Källström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Icke-vinstdrivande organisationer
Juridikboken för ideella föreningar tar upp de juridiska begränsningar och möjligheter föreningen som organisationsform innebär.  Stadgarnas funktion, styrelsens ansvar, juridiska bestämmelser kring ekonomi i ideella föreningar och arbetsrätt är några av de huvudteman som berörs. Eftersom det inte finns en lag för…
Köp här

Isbn: 9789187003035

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Idealistas Förlag, Idealistas Förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Ola Segnestam Larsson, Ola Segnestam Larsson, Ola Segnestam Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det har sagts att vår tid är en av de mest vetenskapsberoende i historien. En följd av detta är att allt fler organisationer inte bara hänvisar till utan även använder vetenskap. Boken Forskning i ideologins tjänst diskuterar hur och varför ideella organisationer använder vetenskap.
Köp här

Isbn: 9789187003097

Utgivningsår: 20160705

Utgivare: Idealistas förlag

Mediatyp: BC

av: Hanna Broberg

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Samarbetskontraktet ? tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda handlar om rollfördelning i politiskt styrda organisationer, i både kommuner och idéburna organisationer.   Oavsett om personkemin stämmer och oavsett vilka personer som har rollerna behöver organisationerna ett fungerande samarbete i ledningen.…
Köp här

Isbn: 9789187003042

Utgivningsår: 20141021

Utgivare: Idealistas förlag, Idealistas Förlag, Fridholm & Partners

Mediatyp: BB

av: Brit Stakston

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala medier
Det här är en bok om kommunikation i en digital samtid som vänder sig till alla som arbetar med förändring och försöker att skapa ett bättre samhälle. ”Gilla! – Dela engagemang, passion och kunskap i sociala medier” ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap och…
Köp här

Isbn: 9789187003158

Utgivningsår: 20161030

Utgivare: Idealistas Förlag

Mediatyp: BC