Bläddra
Sökresultat för Ingrid Bosseldal... Rensa filter?

av: Angerd Eilard, Christoffer Dahl, Ingrid Bosseldal, Maria Bäcke, Annette Johnsson, Martin Malmström, Staffan Selander, Lina Spjut, Kurt Wicke, Matilda Wiklund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
I dagens mediebrus verkar uttryck för populism, faktaresistens och antidemokratiska ideologier bli allt vanligare. En viktig uppgift för skola och högre utbildning är därför att förse elever, studenter och lärare med kritiska analysverktyg så att de kan sovra i informationsflödet. Diskursanalys är ett sådant verktyg…

Isbn: 9789144135526

Utgivningsår: 20210527

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström, Max Persson, Magnus Persson, Åsa Lindberg-Sand, Torgny Roxå, Ulla Karin Nordänger, Per Lindqvist, Ola Holmström, Emil Bernmalm, Jonatan Nästesjö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vi människor möts alltid i ett sammanhang. Och för att förstå dem vi möter måste vi samtidigt förstå sammanhanget. Och bli överens om det. Den här boken handlar om sådana situationer, ögonblick, där människor möts. Det kan vara för att lära sig cykla, för att övertyga en rättsinstans om den egna förträffligheten som…

Isbn: 9789189213456

Utgivningsår: 20210216

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Fredrik Miegel, Fredrik Schoug, Erika Andersson Cederholm, Ingrid Bosseldal, Hervé Corvellec, Annika Eriksson, Ella Johansson, Pia Lundahl, Thomas O`Dell, Leif Stenberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vetenskapsteori har ofta haft en tendens att bedrivas som en filosofisk specialdisciplin, skild från den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Med den här boken vill författarna överskrida denna gräns mellan epistemologi och forskningspraktik genom att uppmärksamma några av de övergripande…

Isbn: 9789144100746

Utgivningsår: 19980507

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Ingrid Bosseldal

Kategorier: Behaviorism, beteendeteori Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att uppfostra och träna hundar, men som förlegade, hårda, negativa och hierarkiska vid uppfostran och utbildning av barn? Med den frågan som…

Isbn: 9789188899194

Utgivningsår: 20190326

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström, Max Persson, Magnus Persson, Åsa Lindberg-Sand, Torgny Roxå, Ulla Karin Nordänger, Per Lindqvist, Ola Holmström, Emil Bernmalm, Jonatan Nästesjö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Vi människor möts alltid i ett sammanhang. Och för att förstå dem vi möter måste vi samtidigt förstå sammanhanget. Och bli överens om det. Den här boken handlar om sådana situationer, ögonblick, där människor möts. Det kan vara för att lära sig cykla, för att övertyga en rättsinstans om den egna förträffligheten som…

Isbn: 9789189213456

Utgivningsår: 20210216

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC