Bläddra
Sökresultat för Ingrid Hylander... Rensa filter?

av: Erik Hall, Dounya Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I den här boken får ni följa med på resan som Visättraskolan har gjort i att gå från en bortvalsskola i kris, till en skola som präglas av kunskap, trygghet och trivsel. Författarna berättar konkret om arbetet med att bygga upp en prioriterad elevhälsa. Du får ta del av framgångsfaktorerna och hur du kan gå från ord…
Köp här

Isbn: 9789147136728

Utgivningsår: 20200701

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gunilla Guvå, Ingrid Hylander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före­bygg­ande och främjande, men fastnar i praktiken lätt i gamla hjulspår. Istället för att främja elevers lärande och hälsa proble­matiseras enskilda elever. Det behövs teorier, modeller och rutiner för ett främjande elevhälsoarbete. Syftet med den här boken är…
Köp här

Isbn: 9789144110127

Utgivningsår: 20170718

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Brodin, Ingrid Hylander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En viktig drivkraft för barns utveckling är nyfikenhet och nyfikna barn behöver nyfikna vuxna. Frågan är om en teori kan väcka vuxnas nyfikenhet på barns utveckling?Daniel Stern, amerikansk psykoanalytiker och spädbarnsforskare har utifrån nya rön om barns beteende utvecklat en teori om vad som händer i barnets inre.…
Köp här

Isbn: 9789147048380

Utgivningsår: 19980120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Marianne Brodin, Ingrid Hylander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken, som har sin grund i affektteori och självpsykologi, handlar om hur barn utvecklar, uttrycker och kommunicerar sina känslor.Barn visar tidigt medkänsla med andra och utvecklar också en egen förmåga att bli sams efter konflikter – men inte alltid på ett sätt som vuxna förväntar sig. För barn är känslorna i…
Köp här

Isbn: 9789147050956

Utgivningsår: 20020705

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulf Blossing, Ulf Blossing, Gunnar Berg, Annika Bergviken Rensfeldt, Susanne Duek, Mats Ekholm, Anna Gustafsson, Susanne Gustavsson, Ingrid Hylander, Jan Håkansson, Birgitta Johansson-Hidén, Mette Liljenberg, Ann S Pihlgren, David Ryffé, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Marie Wrethander, Helene Ärlestig

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken erbjuder och är ett stöd för det…
Köp här

Isbn: 9789144127828

Utgivningsår: 20200212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147142828

Utgivningsår: 20201201

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Gunilla Guvå, Ingrid Hylander

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Grundad teori (grounded theory) är en kvalitativ forskningsmetod. I den här boken visar författarna hur de använt grundad teori för att skapa nya empiribaserade teorier. Boken vänder sig framför allt till psykologistuderande från C-nivå och uppåt, liksom till studerande på motsvarande nivå i pedagogik och vid vård- och…
Köp här

Isbn: 9789147050833

Utgivningsår: 20030514

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Johan Näslund, Marie-Louise Ögren, Stefan Jern, Siv Boalt Boëthius, Kjell Granström, Eva Hammar Chiriac, Thorbjörn Ahlgren, Ingrid Hylander, Gunilla Guvå, Christer Sandahl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Handledning i grupp tillämpas idag inom ett flertal verksamhetsområden, ofta i syfte att spara pengar, men även för att avhjälpa bristen på handledare. Det finns då en uppenbar risk att grupphandledning blir individuell handledning i turordning snarare än att man faktiskt använder sig av de grupprocesser som uppstår…
Köp här

Isbn: 9789144060699

Utgivningsår: 20100319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Guvå, Ingrid Hylander

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Psykologisk fallkonsultation är en metod för att tillföra psykologisk kompetens till organisationer inom utbildning, vård och omsorg. I organisationer, där människor arbetar med andra människor, kan yrkesverksamma hamna i situationer där deras klienter försätter dem i professionella dilemman. Genom psykologisk…
Köp här

Isbn: 9789144077055

Utgivningsår: 20121228

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147143412

Utgivningsår: 20201204

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Johan Näslund, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Stephan Hau, Michael Rosander

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
När många människor samlas på ett ställe finns en risk att det uppstår konflikter som urartar i våld, även om syftet med samlingen är fredligt. I boken beskrivs vad som kan hända i samband med demonstrationer, gatufester och idrottsevenemang. Bokens första syfte är att ge en överblick över aktuell forskning om…
Köp här

Isbn: 9789144060705

Utgivningsår: 20100518

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC