Bläddra
Sökresultat för Jan Greve... Rensa filter?

av: Göran Andersson, Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: budget och ekonomi Management: särskilda områden
Vad ska företaget satsa på? En ny serie med produkter, en effektivare produktion eller kanske en ny anläggning eller maskin? För att ta detta beslut krävs ett beslutsunderlag i form av en kalkyl, exempelvis en produktkalkyl eller en investeringskalkyl. En kalkyl ger en grund att stå på och upprättas inför beslut om ett…
Köp här

Isbn: 9789144116105

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I ämnet internredovisning ges ofta stort utrymme åt redovisningsmodeller i form av kontoplaner och konteringsteknik. Sådana modeller brukar skräddarsys efter den typ av rapporter som ska tas fram. Problemet är att i ett företag fattas olika beslut som kräver helt olika typer av information. Lösningen består i att…
Köp här

Isbn: 9789144133706

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker Management och företagsledning Management: budget och ekonomi Management: särskilda områden
En viktig utgångspunkt i den här boken är att företag strävar efter att uppnå de krav på avkastning som ägarna ställer. Boken handlar om hur dessa krav kan översättas till finansiella mål och om hur dessa mål i sin tur bildar utgångspunkt för finansiella analys- och planeringsmodeller. I den första delen beskrivs det…
Köp här

Isbn: 9789144029092

Utgivningsår: 20030922

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Budgetering kan betyda ekonomisk planering. Genom att planera för framtiden försöker företaget att samordna sina resurser på ett effektivt sätt samtidigt som man söker uppnå ett visst mått av handlingsfrihet. Men budgeten kan också fungera som ett administrativt hjälpmedel. Genom budgeten klargörs ansvarsområden och…
Köp här

Isbn: 9789144071077

Utgivningsår: 20110816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den här boken handlar om företags ekonomistyrsystem. För företagets ägare och ledning är det viktigt att styrningen fungerar väl, eftersom den ligger till grund för delegering av beslut och uppföljning av ekonomiskt ansvar. Därmed kan ledningen styra verksamheten på det sätt som ligger i linje med företagets…
Köp här

Isbn: 9789144094434

Utgivningsår: 20140820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker Management och företagsledning Management: budget och ekonomi Management: särskilda områden
I den här övningsboken finns det drygt 40 övningsuppgifter som alla handlar om företags finansiella planering och analys. Gemensamt för uppgifterna är att de ska lösas genom konstruktion av ­beslutsmodeller av olika slag. Dessa byggs upp steg för steg med hjälp av kalkyl­programmet Excel. Boken inleds med en…
Köp här

Isbn: 9789144108261

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144021638

Utgivningsår: 20090305

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Greve, Johan Dergård

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Företag är olika och de behöver olika styrsystem. I den här boken beskrivs i vilka sammanhang olika styrverktyg används och under vilka förutsättningar de bidrar till att förbättra företags lönsamhet. Det sätt varpå ledningen kombinerar olika styrverktyg såsom kultur, planering, administrativ styrning,…
Köp här

Isbn: 9789144116792

Utgivningsår: 20170310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144070605

Utgivningsår: 20100820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144078656

Utgivningsår: 20120423

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144083148

Utgivningsår: 20120427

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Greve, Peter Öhman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Till grund för denna övningsbok ligger läroboken Ekonomistyrning – principer och praxis av Jan Greve. Övningsuppgifterna omfattar områden som prestationsstyrning med finansiella och icke-finansiella nyckeltal, aktivitetsstyrning, hållbarhetsstyrning, budgetering, produkt- och investeringskalkylering, avvikelseanalys,…
Köp här

Isbn: 9789144094410

Utgivningsår: 20140902

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jan Greve, Peter Öhman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I Ekonomistyrning – principer och praxis beskrivs ekonomistyrsystemet såväl utifrån ledningens krav som utifrån verksamhetens behov. I denna andra upplaga betonas nödvändigheten av att företag anpassar styrsystemet till den specifika miljö i vilken företaget är verksamt. Här presenteras också förslag på mer generella…
Köp här

Isbn: 9789144105895

Utgivningsår: 20140930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC