Bläddra
Sökresultat för Johan Asplund... Rensa filter?

av: Johan Asplund Johan Asplund

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Med utgångspunkt i sina grundbegrepp \”socialitet\” och \”responsivitet\” fortsätter Johan Asplund i denna bok diskussionen från Det sociala livets elementära former. Här kretsar resonemanget främst kring den mest elementära formen av maktutövning: mikromakten.Denna nakna form av makt utövas…
Köp här

Isbn: 9789173740678

Utgivningsår: 19870901

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Johan Asplund, Peter Englund, Kjell Espmark, Magnus Florin, Katarina Frostenson, Jostein Gripsrud, Ola Holmgren, Martin Hägglund, Stig Larsson, Klaus-Jürgen Liedtke, Sven Lindqvist, Eva Lundqvist, Irène Matthis, Arne Melberg, Enel Melberg, Anders Olsson, Hans Pålsson, Claes Peterson, Håkan Rehnberg, Jesper Svenbro, Peer E. Sørensen, Ebba Witt-Brattström, Per Wästberg, Margaretha Åsberg

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Isbn: 9789187952197

Utgivningsår: 20090223

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170060007

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Argos/Palmkrons Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Asplund

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Gemeinschaft och Gesellschaft är ett av sociologins äldsta och mest centrala begreppspar, introducerat av Ferdinand Tönnies 1887. Otaliga sociologiska resonemang och undersökningar har inspirerats av denna tankefigur. Men också på många andra områden ? t. ex. i skönlitteratur och inom arkitektur och samhällsplanering ?…
Köp här

Isbn: 9789173746021

Utgivningsår: 19910901

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173746144

Utgivningsår: 19920901

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Johan Asplund

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Hur låter åskan är en mångfasetterad bok om alternativa och mer sammansatta sätt att förstå världen och om att riva befästa distinktioner av olika slag: mellan vetenskap och konst, mellan teoretisk och tillämpad forskning, mellan att förstå och att förklara. Man kan läsa den med vetenskapsteoretiska utgångspunkter…
Köp här

Isbn: 9789173744096

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BB

av: Johan Asplund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Raymond Chandler skrev inalles sju detektivromaner med privatdetektiven Philip Marlowe som hjälte. Den första, The Big Sleep, kom 1939 och den sista, Playback, 1958. Romanerna utges ständigt på nytt och Chandler framstår som en levande klassiker och som den kanske största artisten i sin genre. Johan Asplund har varit…
Köp här

Isbn: 9789173744171

Utgivningsår: 20041125

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Johan Asplund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
När läste du senast en bok om munnens socialitet eller om att skaka hand? Aldrig? I Johan Asplunds bok kan du nu friska upp dylika problemställningar och även läsa flera essäer om konst. Johan Asplund har varit professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet och i kultursociologi vid Lunds universitet. Han har…
Köp här

Isbn: 9789173746472

Utgivningsår: 20060601

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Johan Asplund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
På ett fotografi kan i princip vad som helst ”överraska och liksom bli sett för första gången”, säger Johan Asplund på ett ställe i ”Essä om en barndom” som ingår i föreliggande samling texter. Det kan handla om ”en fönsterhake, mönstret i parketten, det infallande ljuset, sättet på vilket en krage omsluter en hals,…
Köp här

Isbn: 9789171735072

Utgivningsår: 20170205

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188785114

Utgivningsår: 20201014

Utgivare: Argos/Palmkrons Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Asplund

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Johan Asplund framlägger i denna storslagna bok en allmän socialpsykologisk teori. Teorin är maximalt enkel och innefattar blott två grundbegrepp, nämligen \”socialitet\” och \”responsivitet\”. Här ryms diskussioner av 1500-talets rättsväsende, utbränning, drakflygningens socialpsykologi,…
Köp här

Isbn: 9789173740869

Utgivningsår: 19870901

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Johan Asplund

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Det här är en bok som i första hand handlar om att skriva olika slags facklitteratur eller vetenskaplig prosa. Men den som skriver skönlitteratur har också mycket att hämta.Här finns en rad betraktelser om språk- och stilfrågor i vidaste bemärkelse. Ett genomgående tema är att skrivsättet inbegriper ett sätt att tänka…
Köp här

Isbn: 9789173744010

Utgivningsår: 20021101

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BB

av: Johan Asplund

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är problemlösning? Och hur gör man när man ? med eller utan framgång ? löser problem eller tänker efter?Psykologin nämner sällan eller aldrig tänkandet och problemlösningen. Inte heller den kognitiva psykologin behandlade problemlösningen. Så kom forskningen om artificiell intelligens (AI), men utan någon lösning…
Köp här

Isbn: 9789173744034

Utgivningsår: 20021101

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BB