Bläddra
Sökresultat för Johan Nitare... Rensa filter?

av: Johan Nitare

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok beskriver kärlväxter, mossor, lavar och svampar som kan användas som praktiska verktyg och indikatorer på skyddsvärd skog. Dessutom ges beskrivningar av olika biotoper och deras skötselbehov. Boken utgör en viktig kunskapskälla för alla som har intresse för skog, träd och naturvård.
Köp här

Isbn: 9789187535154

Utgivningsår: 20190505

Utgivare: Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer, Stibo Graphic A/S

Mediatyp: BB

av: Åke Carlsson, Svante Hultengren, Johan Ahlén, Stefan Edman, Henrik Grape, Ted von Proschwitz, Johan Nitare

Kyrkogårdar har ofta en rik flora och fauna. De har inte utsatts för samma utarmning som det omgivande jord- och skogsbrukslandskapet. Kyrkogårdens gamla träd, gräsmarker och stenmurar hyser ofta växter och djur, som har varit människans följeslagare under årtusenden. I dagens rationellt skötta landskap har många av…
Köp här

Isbn: 9789185221110

Utgivningsår: 20070901

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BC

av: Åke Carlsson, Svante Hultengren, Johan Ahlén, Stefan Edman, Ted von Proschwitz, Henrik Grape, Johan Nitare

Kyrkogårdar har ofta en rik flora och fauna. De har inte utsatts för samma utarmning som det omgivande jord- och skogsbrukslandskapet. Kyrkogårdens gamla träd, gräsmarker och stenmurar hyser ofta växter och djur, som har varit människans följeslagare under årtusenden. I dagens rationellt skötta landskap har många av…
Köp här

Isbn: 9789185221219

Utgivningsår: 20090901

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BC