Bläddra
Sökresultat för Lars Skärgren... Rensa filter?

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Det som idag kallas eHälsa är nu helt självklara delar av vården och omsorgen och går i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället. It i vård och omsorg ger dig kunskap och kompetens i ämnet och hjälper dig att bli trygg i arbetet med it.Läs merUtmärkande drag– Varje kapitel inleds med ett autentiskt…
Köp här

Isbn: 9789147108268

Utgivningsår: 20140515

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Sarah Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Socialpedagogik tar upp områden som utanförskap, kommunikation, mötet med brukare och samtalsmetodik, liksom socialpedagogiska insatser och uppgifter samt begrepp och teorier inom ämnet.Läs merUtmärkande drag– Varje kapitel inleds med en situationsbeskrivning från en verksamhet inom vård och omsorg– De…
Köp här

Isbn: 9789147108374

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på hälsa? Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i “hälsa” speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äldres perspektiv.Läs merI läromedlet beskrivs den…
Köp här

Isbn: 9789147117413

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147920099

Utgivningsår: 20150212

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vårdpedagogik och handledning tar upp de pedagogiska situationer vårdgivaren deltar i med patienter och brukare, närstående och kollegor. Fokus sätts på vårdgivaren som pedagog och handledare och hur kommunikationen och samtalet stödjer denna roll.Läs merUtmärkande drag– Varje kapitel inleds med en…
Köp här

Isbn: 9789147108053

Utgivningsår: 20140110

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rune Johansson, Sarah Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Case management, boendestöd, återhämtningsprocessen och stigmatisering är några av de kunskapsområden som tas upp i Samhällsbaserad psykiatri. Förutom att innebörden i områdena beskrivs, visas också på konsekvenser och orsaker utifrån brukarperspektivet.Läs merI boken diskuteras och besvaras frågeställningar…
Köp här

Isbn: 9789147117406

Utgivningsår: 20160209

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Susanna Kjellin, Lilian Perme, Lars Skärgren

Köp här

Isbn: 9789144026695

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vårdpedagogik är ett redskap för ifrågasättande, utvecklande och kunskapssökande inom omvårdnad. Den ger också uppslag till nya sätt att tänka och vill vara ett stöd för att hantera möten mellan människor.Läs merBoken utgår ifrån olika pedagogiska situationer inom vård och omsorg och varje kapitel innehåller en…
Köp här

Isbn: 9789147056194

Utgivningsår: 20010905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
I ett optimalt habiliteringsarbete finns alltid vårdtagaren i centrum. Det är dennes behov, förutsättningar och vilja som ska vara grunden för habiliteringen.Läs merVårdtagarens självbestämmande är en förutsättning för ett lyckat habiliteringsarbete. Samtidigt ska du som professionell vårdgivare inte vara rädd för att…
Köp här

Isbn: 9789147079513

Utgivningsår: 20061016

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Lär dig att förstå och hantera de vardagsnära problem som uppstår i stunden, genom reflektion och betraktelse.Läs merGenom fallbeskrivning, reflektion och diskussion slussas läsaren genom olika områden inom handledning. Boken ger perspektiv, förståelse och verktyg som är nödvändiga vid professionell yrkesutövning inom…
Köp här

Isbn: 9789147082629

Utgivningsår: 20070823

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147115921

Utgivningsår: 20160928

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147917761

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147918317

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB