Bläddra
Sökresultat för Lars-Erik Berg... Rensa filter?

av: Lenah Margård, Ylva Andersson, Lars-Erik Berg, Lars Björklund, Ylva Ellneby, Manne af Klintberg, Margaretha Larsson, Eva Norén-Björn, Pernilla Stalfelt, Maria Taube, Christina Wahlund Nilsson, Margareta Öhman

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
PÅ LÅTSAS ÄR PÅ RIKTIGT LEK & SKAPA & LÄS, av hjärtans lust är en bok om viktiga förutsättningar för barns optimalt goda utveckling. Den är skriven ideellt som en gåva till nästa generations barn. Gåvan kan komma till uttryck i barns liv genom de vuxna som läser boken och tar till sig av innehållet. Boken…
Köp här

Isbn: 9789179699055

Utgivningsår: 20210517

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Åsa Harvard, Mikael Jensen, Therese Welén, Peter Gärdenfors, Lars-Erik Berg, Birgitta Knutsdotter Olofsson, Annica Löfdahl

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lek är avgörande för barns lärande. I den här boken beskriver och analyserar en grupp svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner barns lek och relationen mellan lek och lärande. Bokens olika kapitel bidrar till ett mångfacetterat helhetsperspektiv som vuxna behöver för att förstå lek och lärande. Aspekter…
Köp här

Isbn: 9789144051512

Utgivningsår: 20090211

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Torben Hangaard Rasmussen, Ditte Winther-Lindqvist, Einar Sundsdal, Elin Eriksen Ødegaard, Eva Johansson, Eva Stai Brønstad, Geir Olaf Pettersen, Helle Skovbjerg Karoff, Lars-Erik Berg, Margareta Öhman, Maria Øksnes, Merete Lund Fasting, Monica Volden, Nina Rossholt, Ole Fredrik Lillemyr

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad förstår vi av barns lek? Och vilka villkor har leken i dag? Det finns många olika uppfattningar om lekens roll och betydelse. En del håller fast vid lekens värde för barns utveckling och lärande medan andra intresserar sig mer för lekens värde i sig. I Lek på rätt väg? På spaning efter leken samlas några av…
Köp här

Isbn: 9789144106298

Utgivningsår: 20160415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ali Kazemi, Lars-Erik Berg, Margareta Borgh, Eva Idmark Andersson, Björn Nilsson, Kjell Törnblom, Anna-Karin Waldemarson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Välbefinnande är oundgängligt för produktiviteten, och påverkar även andra förhållanden på våra arbetsplatser. Att bedriva systematiskt välbefinnande arbete är ett effektivt sätt att minska och förhindra frisk- och sjukfrånvaro, och förebygga konflikter, sabotage och allmänt missnöje som nog så ofta innebär stora…
Köp här

Isbn: 9789144055459

Utgivningsår: 20090907

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Erik Berg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I dag ses egenskapen socialitet som något det mänskliga nervsystemet förser oss med. Men ny neurologisk forskning visar också omvänt att socialiteten djupgående påverkar hjärnans utveckling. Sådana fynd stämmer väl överens med den klassiske amerikanske socialpsykologen George Herbert Meads antaganden, där socialiteten…
Köp här

Isbn: 9789144084961

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Erik Berg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Frågan om språket ger upphov till medvetandet eller tvärtom är urgammal. I neurovetenskapen hävdas ofta att språket följer av medvetandet. Berg finner i den moderna neurovetenskapen tvärtom stöd för tanken att hjärnan inte kan ha utvecklat den reflekterande intelligensform som är specifik för människan utan de former…
Köp här

Isbn: 9789144112930

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144346311

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Erik Berg

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken redovisar en systematisk grund för filosofen och sociologen G. H. Meads identitetspsykologi som komplement till utvecklings­psykologin. Fokus ligger på 1) en övergripande analys av hur den personliga identiteten skapas och formas, 2) lekens centrala roll i den processen, och 3) dess följeslagare språket, som i…
Köp här

Isbn: 9789144128429

Utgivningsår: 20200707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Erik Berg, Thomas Johansson

Köp här

Isbn: 9789172038561

Utgivningsår: 19990401

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC