Bläddra
Sökresultat för Lena Bouvin... Rensa filter?

av: Lena Bouvin, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Klara färdiga läs Kopieringsunderlag ger eleverna möjlighet att på ett lättsamt sätt träna mer på ord och bokstäver och på så sätt förstärka läsinlärningen. Här finns bland annat bokstavsbilder och bilder för memory och bingo. Alla bilder passar att färgläggas och klippas ut. Skolord, matord, kroppsord, ord för färger,…
Köp här

Isbn: 9789173827997

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BE

av: Lena Bouvin, Gunilla Östergren

Kategorier: Språk och lingvistik
Serien Klara färdiga läs är ett läsinlärningsmaterial för de lägre klasserna i grundskolan, speciellt för klasser med stor andel barn med ett annat förstaspråk än svenska. Serien passar också för förberedelseklasser och är skriven av de två erfarna författarna Gunilla Östergren och Lena Bouvin. I Klara färdiga läs…
Köp här

Isbn: 9789144132709

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Bouvin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Handicrafts Läromedel Läromedel: bild och form
29 småböcker för den som just lärt sig läsa. Här träffar vi Ali, Tara och Eva och deras kompisar igen i olika miljöer och länder. Orden i böckerna känns igen från Läse- och Övningsböckerna. Alla böcker är rikt illustrerade. De kan användas fristående eller tillsammans med Klara färdiga läs. Till materialet Klara…
Köp här

Isbn: 9789173828000

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Lena Bouvin, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Serien Klara färdiga läs är ett läsinlärningsmaterial för de lägre klasserna i grundskolan, speciellt för klasser med stor andel barn med ett annat förstaspråk än svenska. Serien passar också för förberedelseklasser och är skriven av de två erfarna författarna Gunilla Östergren och Lena Bouvin. I Klara färdiga läs…
Köp här

Isbn: 9789173827379

Utgivningsår: 19970301

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Lena Bouvin, Gunilla Östergren

Kategorier: Språk och lingvistik
Klara färdiga läs är en nybörjarläsebok för framgångsrik läsinlärning. Boken är skriven av två erfarna lärare som hjälp att lotsa dina elever in i svenska språket och läsandets och skrivandets spännande värld. Den passar för de lägre klasserna i grundskolan, speciellt för klasser med stor andel barn som har annat…
Köp här

Isbn: 9789144132501

Utgivningsår: 20190129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Bouvin, Gunilla Östergren

Kategorier: Språk och lingvistik
Klara färdiga läs är ett läsinlärningsmaterial som passar särskilt väl för barn som behöver en långsam progression, till exempel elever med inga eller mycket små förkunskaper i svenska. Det är främst avsett för de tidiga åren i grundskolan, och har visat sig fungera extra bra i klasser där många barn har annat…
Köp här

Isbn: 9789144135908

Utgivningsår: 20190716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Bouvin, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Klara färdiga läs Läsebok är en nybörjarläsebok för framgångsrik läsinlärning. Boken är skriven av två erfarna lärare som hjälp att lotsa dina elever in i svenska språket och läsandets och skrivandets spännande värld. Den passar för de lägre klasserna i grundskolan, speciellt för klasser med stor andel barn som…
Köp här

Isbn: 9789173827898

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Lena Bouvin, Gunilla Östergren

Klara färdiga läs Evas kroppsbok går på ett lättillgängligt sätt igenom de olika kroppsdelarna och låter eleverna träna såväl motorik som ord och begrepp som hör ihop med kroppen. Evas kroppsbok säljs i 5-pack. I varje 5-pack ingår en kortfattad lärarhandledning. Till materialet Klara färdiga läs hör: Klara färdiga läs…
Köp här

Isbn: 9789173828147

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Lena Bouvin

Taras sifferbok öppnar dörren till det matematiska språket och visar att matematiken finns runt omkring oss i vardagen. Materialet är främst tänkt för elever som gått igenom och tränat sifferskrivningen och den första matematikinlärningen. Eleverna kan arbeta individuellt och på egen hand, men boken passar också…
Köp här

Isbn: 9789173828154

Utgivningsår: 20060920

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Lena Bouvin, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Klara färdiga läs Övningsbok A är en nybörjarläsebok för invandrarbarn. Materialet är utformat med tanke på att många av barnen har inga eller mycket få förkunskaper i det svenska språket. Då och då i boken får barnen möta Tara från Iran, Ali från Turkiet och Eva från Sverige som hjälp att göra lästräningen mer…
Köp här

Isbn: 9789173827355

Utgivningsår: 19970301

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC