Bläddra
Sökresultat för Lena Sandström... Rensa filter?

av: Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel: – En elev stör genom mobilprat och…
Köp här

Isbn: 9789139019169

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling Conradson, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i…
Köp här

Isbn: 9789139020882

Utgivningsår: 20180829

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva Lillie, Lena Sandström

Socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002. Lagen bygger till stora delar på den tidigare socialtjänstlagen (1980:620). I denna bok ges kommentarer till hela socialtjänstlagen, paragraf för paragraf. Kommentarerna speglar den lydelse som socialtjänstlagen hade den 1 januari 2012. Innehållet till…
Köp här

Isbn: 9789186848057

Utgivningsår: 20120301

Utgivare: JP Infonet Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Ulrik von Essen, Lena Sandström, Åsa Örnberg

Ger en bred överblick över de regler som gäller inom förvaltningsrätten, med bl.a. utdrag ur regeringsformen. Samlingen omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess.
Köp här

Isbn: 9789139204961

Utgivningsår: 20081103

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika Lagerqvist Veloz Roca, Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Denna författningssamling innehåller de grundläggande statsrättsliga författningarna, dvs. de fyra grundlagarna och riksdagsordningen samt författningar som kompletterar eller ansluter till dessa bestämmelser. Samlingen är primärt avsedd för kurser i statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på Statsrätt (8…
Köp här

Isbn: 9789139205999

Utgivningsår: 20110810

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139206378

Utgivningsår: 20120326

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Hedvig Bernitz, Per Larsson, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Isbn: 9789139207054

Utgivningsår: 20150312

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Arbetskompendium Statsrätt är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universittet görs under andra terminen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och struktur genom tablåer, sammanställningar etc.I Arbetskompendium Statsrätt…
Köp här

Isbn: 9789139208389

Utgivningsår: 20170321

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling Conradson, Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Karin Åhman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
STATSRÄTTENS GRUNDER utgör en kommentar av regeringsformen med anslutande författningar.Även EU-rätten och Europakonventionen behandlas i de delar som rör statsrätten.Statsrätten, eller konstitutionell rätt som den också benämns, handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning etc., men innefattar…
Köp här

Isbn: 9789139208426

Utgivningsår: 20181031

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Hedvig Bernitz, Lena Sandström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Statsrättens grunder utgör en kommentar av 2011 års reviderade regeringsform. Statsrätten handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning, etc., men innefattar också många juridiska frågor med direkt anknytning till politik och det omgivande samhället. I läroboken eftersträvas ett…
Köp här

Isbn: 9789139207061

Utgivningsår: 20151106

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Margareta Erman, Lena Sandström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
För att upprätthålla en god rättssäkerhet och aldrig låta utredningsprocessen bli godtycklig finns ett gediget regelverk som styr vem som ska få stöd, och på vilket sätt. Bokens första del behandlar detta regelverk, medan dess andra del beskriver en utredningsmodell med praktiska anvisningar till hur det insamlade…
Köp här

Isbn: 9789172511422

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Lena Sandström, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Wiweka Warnling-Nerep

Arbetskompendium som underlättar studierna av den annars svårtillgängliga statsrätten.Boken består av frågor med kortfattat facit, tablåer, sammanställningar, tidigare skrivningsfrågor och hela tentamina, samtliga med förslag till svar.
Köp här

Isbn: 9789139204664

Utgivningsår: 20080219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Sandström, Henrik Ahlenius, Wiweka Warnling Conradson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
LÄRARE & ELEV, en bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i…
Köp här

Isbn: 9789139022251

Utgivningsår: 20200810

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika Lagerqvist Veloz Roca, Hedvig Lokrantz-Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Detta arbetskompendium är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universitet görs under andra terminen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och struktur genom tablåer, sammanställningar etc. Härutöver finns ett antal gamla…
Köp här

Isbn: 9789139205449

Utgivningsår: 20100504

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC