Bläddra
Sökresultat för Linda Fagerström... Rensa filter?

av: Bengt W. Johansson, Torbjörn Messner, Jan O. Mattsson, Helge Brändström, John Hedh, Johan Stenström, Linda Fagerström, Sixten Nordström

Kategorier: Djur och natur Jorden: naturhistoria allmänt Konst Konst: teman och motiv Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap Väder och klimat
  I vetenskap och konst Kyla är ett begrepp med många innebörder. Inte minst i dessa tider då klimatet och väderförhållanden diskuteras över hela världen. Hälsa och väder är likaså intimt förknippade med varandra. Kyla kan vara både något positivt och motsatsen, såväl inom vetenskapen som inom konsten. I…
Köp här

Isbn: 9789189063013

Utgivningsår: 20200312

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Linda Fagerström

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Är designer ett typiskt mans- eller kvinnoyrke? Varför finns det fält inom designområdet som räknas som » maskulina « respektive » feminina «? Linda Fagerström undersöker här designerrollen ur ett genusperspektiv. Hon belyser hur kön och genus syns och märks i svensk design idag; hos utövande formgivare, i yrkesrollen…
Köp här

Isbn: 9789163370045

Utgivningsår: 20130621

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Linda Fagerström, Lars Göran Karlsson, Carina Hellgren, Gunnar Augustsson, Sören Augustinsson, Ulf Ericsson, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Emma Stenström, Jonathan Metzger

Kategorier: Konst
UR FÖRORDET: Eftersom SKISS rört sig i ett sammanflätat gränsland mellan konst, konstnärer, arbetsliv, organisationsstrukturer, demokrati och arbetsplatsrelaterad hälsa finns en rad svåra frågeställningar att pröva. Hur kan arbetslivet utvecklas genom konstnärer på plats i arbetslivet? Och hur ska en sådan konstnärlig…
Köp här

Isbn: 9789163383694

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: Folkrörelsernas konstfrämjande

Mediatyp: BB

av: Maria Carlgren, Linda Fagerström, Johanna Rosenqvist, Katarina Wadstein MacLeod, Louise Andersson, Anne Lidén, Inger Lövkrona, Philippa Nanfeldt, Tutta Palin, Martin Sundberg, Jorunn Veiteberg, Malene Vest Hansen, Louise Waldén, Barbro Werkmäster, Anne Wichstrøm, Margareta Willner-Rönnholm, Eva Zetterman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Genuspedagogiska gärningar. Subversiv och affirmativ aktion tar avstamp i docent Anna Lena Lindbergs pionjärinsats och forskargärning som konsthistoriker. Under rubrikerna Pionjärgärningar, Genus och akademi, Konstpedagogikens möjligheter samt Kvinna och konstnär visar svenska och nordiska konsthistoriker,…
Köp här

Isbn: 9789163701726

Utgivningsår: 20190307

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Linda Fagerström, Maria Nilson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Vi omges av ett ständigt informationsflöde; tidningar, tv, radio, internet och reklam- affischer sprider olika budskap med olika syften. I Genus, medier och masskultur urskiljs de stereotyper som sprids genom detta brus, och författarna visar hur dessa uttrycker föreställningar om feminiteter och…
Köp här

Isbn: 9789140652096

Utgivningsår: 20081211

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Ellerström, Anders Fagerström, Linda Fagerström, Margareta Flygt, Torbjörn Flygt, Sofia Nyblom, Anders Rydell, Michael Tapper, Olof Åkerlund

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser
Upptäck Wien på djupet! “Den moderna världen föddes i Wien. Det är inte alltför långsökt att påstå att Europas 1900-tal till stor del avgjordes här. På nästan alla områden bröt den tidiga moderniteten fram samtidigt: Freud förändrade synen på psyket, Wittgenstein vårt sätt att tänka, Schönberg bröt mot den tonala…
Köp här

Isbn: 9789175455655

Utgivningsår: 20180115

Utgivare: Karavan Förlag

Mediatyp: BC

av: Linda Fagerström, Inger Johansson, Björn Kohlström, Fiona Sampson, Niklas Schiöler, Fredrika Spindler, John Swedenmark

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Nummer 18 i skriftserien Svavel bär titeln Världens kortaste essäsamling och innehåller sju tidigare opublicerade mikroessäer av sex svenska författare och en brittisk. Konstvetaren Linda Fagerström, kritikern Björn Kohlström, översättaren Inger Johansson, litteraturvetaren Niklas Schiöler, filosofen Fredrika Spindler,…
Köp här

Isbn: 9789188125101

Utgivningsår: 20170920

Utgivare: Trombone

Mediatyp: BC