Bläddra
Sökresultat för Liria Ortiz... Rensa filter?

av:Catarina Baldo Zagadou, Liria Ortiz

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Familjepsykologi Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Relationer mellan generationer Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är en bok om den kanske mest tabubelagda familjekonflikten av alla: När vuxna barn tar avstånd eller klipper kontakten med sina föräldrar. Den vänder sig både till föräldrar med en besvärlig relation till sina vuxna barn och föräldrar vars vuxna barn har sagt upp kontakten. Boken bygger på ett antal verkliga…
Köp här

Isbn: 9789176838051

Utgivningsår:20190515

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Relationer mellan generationer
Har du en besvärlig relation med din mamma? Självklart kan våra mödrar vara underbara men de kan också vara jobbiga och besvärliga. Det senare är något som kan kännas tabubelagt att prata öppet om. Många som har sådana erfarenheter känner sig ensamma. ”Kan man bryta relationen med sin mamma?” undrar många. I den här…
Köp här

Isbn: 9789176833223

Utgivningsår:20200114

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Det finns lovande resultat om att MI, motiverande samtal, förstärker behandling vid ätstörningar när den används som samtalsmetod och adderas till annan intervention. Likaså innan behandling – för att motivera till att delta i den. Den här boken ger redskap som många troligtvis har saknat i sitt arbete med att motivera…
Utgått

Isbn: 9789172058033

Utgivningsår:20140813

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
ÄNTLIGEN EN SJÄLVHJÄLPSBOK som betraktar läsarna som vuxna och ansvarstagande personer kapabla att fatta sina egna beslut! Liria Ortiz väcker debatt om vanliga myter kring synen på våra mammor och presenterar berättel- ser om hur döttrar hanterar relationen med sina mammor i det vardagliga livet. Samtidigt fördjupar…
Köp här

Isbn: 9789163391286

Utgivningsår:20130626

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Liria Ortiz berättar i denna praktiska bok hur du som samtalsledare kan göra stor skillnad. Olika sätt att samtala kan förebygga motstånd och öka motivationen eller tvärtom minska lusten till förändring. Genom korta teoriavsnitt samt många exempel och dialoger visar hon hur de olika redskapen i MI kan användas för att…
Köp här

Isbn: 9789127138483

Utgivningsår:20140407

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas.…
Köp här

Isbn: 9789172059085

Utgivningsår:20130311

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz

Kategorier: Äldreomsorg Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
MI har många användningsområden inom äldreomsorgen, inte minst i det praktiska vardagsarbetet. MI engagerar den äldre i lösningen av svårigheterna i sitt eget liv genom att locka fram motivation och resurser. Bokens exempel är hämtade från verkliga situationer i äldreomsorgen och den fungerar i olika typer av samtal,…
Köp här

Isbn: 9789172059160

Utgivningsår:20130814

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Smärta och smärtbehandling
Hur kan motiverande samtal (MI) vara en hjälpsam metod i samtal om smärta? MI (eng. Motivational Interviewing – MI) har utvecklat ett speciellt förhållningssätt och särskilda samtalsverktyg, och är en utmärkt metod att utforska motstånd, framkalla och förstärka motivation samt hitta vägar till inre styrka. Vid en…
Utgått

Isbn: 9789188099174

Utgivningsår:20151105

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Peter Wirbing, LIria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. Boken ger en gedigen introduktion till modern beroendelära. Den är praktiskt inriktad och…
Köp här

Isbn: 9789177411376

Utgivningsår:20181105

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialpsykologi och gruppsykologi Våld i hemmet Våld i samhället
Har du någon gång samtalat med en våldsutsatt person som inte varit beredd att lämna den våldsamma partnern? Känt dig villrådig och behövt vägledning och konkreta förslag? Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som lämpar sig särskilt väl i sådana situationer, inte minst för att den…
Köp här

Isbn: 9789177412298

Utgivningsår:20201028

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Den här handboken handlar om ”Motiverande samtal – Att prata om miljöpåverkan utan att anklaga eller skuldbelägga”. Vad är det du gör för fel när du vill övertyga någon annan att ändra på de livsval som påverkar miljön negativt? Vad kan du göra annorlunda? Liria Ortiz ger svar på dessa frågor. Hon går igenom hur du…
Köp här

Isbn: 9789177393016

Utgivningsår:20190826

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Blir du irriterad när andra börjar gnälla utan att komma med ett enda förslag på lösningar? Du är inte ensam om det. I den här boken får du fakta, inspiration, tips och konkreta verktyg samtidigt självtestet: ”Är du en gnällspik? Ett frågeformulär som kan öka din självkännedom!” som du kan prova själv eller tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789189161061

Utgivningsår:20200205

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Om behandlingsmanualen ”Att behandla samsjuklighet!” och arbetsboken. Mycket har skrivits om behovet att samarbeta och att behandla den psykiska ohälsan och beroende vid samsjuklighet samtidigt. Men det fattades konkret vägledning och en manual i hur skulle man behandla den psykiska ohälsan och beroende samtidigt. Hur…
Köp här

Isbn: 9789180209243

Utgivningsår:20220215

Utgivare: LLOA

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Om behandlingsmanualen ”Att behandla samsjuklighet!” och arbetsboken. Mycket har skrivits om behovet att samarbeta och att behandla den psykiska ohälsan och beroende vid samsjuklighet samtidigt. Men det fattades konkret vägledning och en manual i hur skulle man behandla den psykiska ohälsan och beroende samtidigt. Hur…
Köp här

Isbn: 9789180209236

Utgivningsår:20220215

Utgivare: LLOA

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I ett medmänskligt samtal är syftet att stödja och visa att det finns en annan person som bryr sig och vill lyssna, och ibland ge förslag eller råd. Boken ges ut i samarbete med föreningen Mind som förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt…
Köp här

Isbn: 9789127824157

Utgivningsår:20190817

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Psykoterapi
Till spelfriheten! är en manual som används vid behandling av spelberoende, individuellt eller i grupp, i strukturerad form utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Manualen har provats i en randomiserad kontrollerad studie i öppenvården och resultatet hittar du här: https://doi.org/10.1080/16506070903190245 Manualen…
Köp här

Isbn: 9789177398219

Utgivningsår:20180831

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas.…
Köp här

Isbn: 9789188099945

Utgivningsår:20160809

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz, Katarina Ödman Fäldt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Äntligen en bok om att använda Motiverande samtal, MI, med grupper!I Motiverande samtal med grupper finns konkreta beskrivningar, praktiska tips och många exempel kring hur du som gruppledare kan använda MI i arbete med grupper. I denna bok lyfts MI-metodens kärna fram, det vill säga interaktionen mellan gruppledaren…
Köp här

Isbn: 9789144110998

Utgivningsår:20181116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz, Anna Sjölund

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Personer med autism och adhd har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att vi som i vår yrkesroll möter dessa personer kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare. Här…
Köp här

Isbn: 9789127141711

Utgivningsår:20151106

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Anne H. Berman, Carl Åke Farbring, Henrik Andershed, Claes Andersson, Gerhard Andersson, Anders Andrén, Don Andrews, Hans Bergman, Anne H. Berman, Truls Bernhold, Per Carlbring, Pawel Chylicki, Bengt Daleflod, Henrik Druid, Elisabeth Edström, Gunnar Engström, Maria Eriksson, Carl Åke Farbring, Lars Forsberg, Johan Franck, Björn Fries, Joel Ginsburg, Birgitta Göransson, Bengt Hasselrot, Robert Holmberg, Beata Hubicka, Eva Jönsson, Johan Kakko, Lars Krantz, Marianne Kristiansson, Elisabeth Kwarnmark, Eva-Marie Laurén, Sten Levander, Petra Lindfors, Per Lindqvist, Helene Lööw, James McGuire, Siv Nyström, Liria Ortiz, Nils Gunnar Petersson, Michael Philip Priestley, Sten Rönnberg, Lena Sandén, Frans Schlyter, Belinda Seagram, Stefan Skagerberg, Lars-Gunnar Skogar, Joakim Sturup, Jonas Sundberg, Kerstin Svensson, Jörgen Svidén, Mari-Anne Tobiasson, Marie Torstensson-Levander, Pia Vande Meulebrouck, Peter Wirbing

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kriminalvård i praktiken ger grundkunskap om hur kriminalvård kan bedrivas i praktiken för att strategiskt minska återfall i brott och missbruk. Första delen handlar om utredning av problem och resurser på individ, grupp och organisationsnivå inom Kriminalvården. Här finns generella forskningsbaserade strategier för…
Köp här

Isbn: 9789144028422

Utgivningsår:20090630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Liria Ortiz, Carolina Granström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Motivera mera – men hur gör jag som chef och ledare? vänder sig till chefer och ledare som ibland finner sig i situationer där en medarbetare inte presterar som förväntat, behöver ändra sitt förhållningssätt eller sin livsstil. Genom att använda sig av samtalsmetoden MI (motiverande samtal) får du ett komplement för…
Köp här

Isbn: 9789177396260

Utgivningsår:20171212

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Känner du att något borde förändras i ditt vardags- eller arbetsliv? Du skulle kanske komma igång med träningen? Du kanske inte trivs med ditt jobb och skulle vilja pröva något nytt? Behöver relationen med din partner utvecklas eller avslutas? Vill du ha ut mer av livet eller njuta mer av det du har idag?…
Köp här

Isbn: 9789127100176

Utgivningsår:20080707

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Boken är tänkt som ett hjälpmedel för alla som har samtal som ett av sina arbetsverktyg i mötet med klienter. Motstånd mot förändring är oftare regel än undantag. Budskapet i boken är att precis som vi många gånger medverkar till att motståndet uppstår, fördjupas eller blir befäst, kan vi genom verktyg från motiverande…
Köp här

Isbn: 9789127118096

Utgivningsår:20091109

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av:Liria Ortiz

Kategorier: Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Ska jag stanna eller gå? Det har länge saknats en bok som beskriver hur man kan framkalla motivation till förändring vid våld i nära relationer. Motiverande samtal är en metod som lämpar sig särskilt väl i sådana situationer, inte minst för att den utsatta ofta känner så stark ambivalens inför att lämna eller stanna…
Utgått

Isbn: 9789172059849

Utgivningsår:20141125

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz, Lotta Borg Skoglund

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling
Om tonårstiden är stökig och svår – hur kan man prata med sitt barn? Den här boken vänder sig till föräldrar och anhöriga som oroar sig över kommunikationen med de växande barnen. Du får lära dig sätt att samtala som väcker motivation utan att skapa motstånd hos den du talar med. Metoderna heter MI (motiverande samtal)…
Köp här

Isbn: 9789127818507

Utgivningsår:20170107

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av:Liria Ortiz

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: transpersoner, transsexuella och intersexuella Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Om behandlingsmanualen ”Att behandla samsjuklighet!” och arbetsboken. Mycket har skrivits om behovet att samarbeta och att behandla den psykiska ohälsan och beroende vid samsjuklighet samtidigt. Men det fattades konkret vägledning och en manual i hur skulle man behandla den psykiska ohälsan och beroende samtidigt. Hur…
Köp här

Isbn: 9789180596466

Utgivningsår:20230901

Utgivare: LLOA

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197973328

Utgivningsår:20150520

Utgivare: Mind

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz, Charlotte Skoglund

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Om tonårstiden är stökig och svår – hur kan man prata med sitt barn? Den här boken vänder sig till föräldrar och anhöriga som oroar sig över kommunikationen med de växande barnen. Du får lära dig sätt att samtala som väcker motivation…
Köp här

Isbn: 9789127822993

Utgivningsår:20171021

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: AN

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Psykoterapi
Många personer i Sverige har idag ekonomiska, sociala och personliga problem på grund av sitt spelande, och många har så svåra problem att de kan betraktas lida av hasardspelsyndrom. Både spelare och anhöriga drabbas allvarligt. Problemspelandet kan betraktas som ett folkhälsoproblem. Övningarna i detta arbetsmaterial…
Köp här

Isbn: 9789176833667

Utgivningsår:20180831

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Blir du irriterad när andra börjar gnälla utan att komma med ett enda förslag på lösningar? Du är inte ensam om det. I den här boken får du fakta, inspiration, tips och konkreta verktyg samtidigt självtestet: ”Är du en gnällspik? Ett frågeformulär som kan öka din självkännedom!” som du kan prova själv eller tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789189161054

Utgivningsår:20200205

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Peter Wirbing, Stefan Borg, Liria Ortiz, Hugo Wallén

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser är en handbok om integrerad behandling och case management vid komplexa vårdbehov på grund av samtidiga alkohol- och drogproblem och psykisk störning.Handboken är för det praktiska vardagsarbetet och beskriver bland annat Principer och modeller för integrerad behandling och…
Köp här

Isbn: 9789144057583

Utgivningsår:20110610

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Den här boken beskriver praktiskt hur samtalsmetoden MI, motiverande samtal, och GRIT, som handlar om betydelsen av uthållighet, kan användas i samtal med ensamkommande. Boken fokuserar på motivation och vikten av att förstärka hopp och uthållighet under asylprocessens påfrestningar och vid den kris som ett avslag…
Köp här

Isbn: 9789177394273

Utgivningsår:20170901

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad rådgivningsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas.…
Köp här

Isbn: 9789172056817

Utgivningsår:20100201

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Till spelfriheten! är en manual som används vid behandling av spelberoende, individuellt eller i grupp, i strukturerad form utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Manualen innehåller åtta lektioner eller sessioner samt fyra uppföljande sessioner inriktade på återfallsprevention. Behandlaren och patienten identifierar…
Köp här

Isbn: 9789127109391

Utgivningsår:20060616

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av:Peter Wirbing, Liria Ortiz

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. Ur innehålletBoken ger en gedigen introduktion till modern beroendelära. Den är praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789172058989

Utgivningsår:20140115

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz, Peter Wirbing

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Psykoterapi
Det här är en bok för dig som vill använda metoden återfallsprevention vid skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika. Boken består av fem delar. I den första delen beskrivs bakgrunden och teorierna som ligger till grund för metoden. I den andra delen presenteras en manual i tio lektioner tillsammans med ett…
Köp här

Isbn: 9789144153124

Utgivningsår:20220412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I ett medmänskligt samtal är syftet att stödja och visa att det finns en annan person som bryr sig och vill lyssna, och ibland ge förslag eller råd. Boken ges ut i samarbete med föreningen Mind som förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt…
Köp här

Isbn: 9789127824171

Utgivningsår:20190817

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av:Liria Ortiz, Charlotte Skoglund

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Råd till föräldrar Relationer mellan generationer Samhälle och samhällsvetenskap Tonåringar: råd till föräldrar
Om tonårstiden är stökig och svår – hur kan man prata med sitt barn? Den här boken vänder sig till föräldrar och anhöriga som oroar sig över kommunikationen med de växande barnen. Du får lära dig sätt att samtala som väcker motivation utan att skapa motstånd hos den du talar med. Metoderna heter MI (motiverande samtal)…
Köp här

Isbn: 9789127818491

Utgivningsår:20170107

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Liria Ortiz

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Om behandlingsmanualen ”Att behandla samsjuklighet!” och arbetsboken. Mycket har skrivits om behovet att samarbeta och att behandla den psykiska ohälsan och beroende vid samsjuklighet samtidigt. Men det fattades konkret vägledning och en manual i hur skulle man behandla den psykiska ohälsan och beroende samtidigt. Hur…
Köp här

Isbn: 9789180596459

Utgivningsår:20230901

Utgivare: LLOA

Mediatyp: BC