Bläddra
Sökresultat för Margareta Brattström... Rensa filter?

av: Anders Agell, Margareta Brattström

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Den numera upphävda lagen om registrerat partner­skap för två personer av samma kön behandlas också. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap och…
Köp här

Isbn: 9789176788844

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Margareta Brattström

Köp här

Isbn: 9789176782170

Utgivningsår: 19920501

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Margareta Brattström, Anna Singer

Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap skall fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man skall gå tillväga i denna situation. De ger uttryck…
Köp här

Isbn: 9789176786338

Utgivningsår: 20060821

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Margareta Brattström

Köp här

Isbn: 9789176784143

Utgivningsår: 19990415

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Margareta Brattström

Köp här

Isbn: 9789176785768

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Margareta Brattström, Anna Singer

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap skall fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man skall gå tillväga i denna situation. De ger uttryck…
Köp här

Isbn: 9789176786680

Utgivningsår: 20070806

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anders Agell, Margareta Brattström

Köp här

Isbn: 9789176786840

Utgivningsår: 20080303

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anders Agell, Margareta Brattström

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789176787984

Utgivningsår: 20110905

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anna Singer, Margareta Brattström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man ska gå tillväga i denna situation. De ger uttryck för en…
Köp här

Isbn: 9789176788967

Utgivningsår: 20150330

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Torgny Håstad, Erika P Björkdahl, Margareta Brattström, Laila Zackariasson

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer. Rättsområdet innefattar frågor som aktualiseras dagligen i handeln, i affärslivet, på arbetsplatsen, i familjerelationer och så vidare. I boken Civilrättens grunder behandlas hela civilrätten, alltså personrätt, avtalsrätt, köprätt, annan förmögenhetsrätt,…
Köp här

Isbn: 9789176789186

Utgivningsår: 20160601

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC