Bläddra
Sökresultat för Nils Larsson... Rensa filter?

av: Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna handbok behandlar formerna för fastighetstransaktioner:• Fastighetsöverlåtelse• Fastighetsöverlåtelse genom bolagsförvärv• Fastighetsreglering• Klyvning Fastighetstransaktioner i praktiken ger en samlad presentation av samtliga transaktionsformer och redovisar dessa ur ett praktiskt perspektiv. I ett inledande…
Köp här

Isbn: 9789139116028

Utgivningsår: 20171130

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergren, Christina Wahlström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Bostadshyresavtal är avtal som avser upplåtelser av hus eller delar av hus som helt eller till en inte oväsentlig del ska användas som bostäder. Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning som lättillgängligt beskriver olika situationer som hyresgäster och hyresvärdar ställs inför samt vilka regler som…
Köp här

Isbn: 9789139116035

Utgivningsår: 20180222

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson

Det som populärt kallas jaktarrende innebär en upplåtelse av nyttjanderätten till fast egendom. En ny jaktlagstiftning gäller fr.o.m. 2001. Författarna går igenom grunderna avtal, förlängning, villkorsändring och uppsägning. Rennäringens särskilda regler beaktas. Författarna beskriver också rättsförhållandet mellan…
Köp här

Isbn: 9789139104599

Utgivningsår: 20010201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I denna handbok behandlas • jordbruksarrende• bostadsarrende• anläggningsarrende• lägenhetsarrende• allmän nyttjanderätt, såsom upplåtelse av fiske och jakt samt avverkningsrätt. Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är den enda bok som behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän…
Köp här

Isbn: 9789139116042

Utgivningsår: 20180917

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson

Denna praktiskt inriktade handbok förklarar reglerna för jordbruks-, bostads- och anläggningsarrende. Allmänna nyttjanderätter, bl.a. fiskearrende och jaktarrende samt avverkningsrätt och substansköp såsom grustäkt behandlas också. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja någon annans mark eller få…
Köp här

Isbn: 9789139105596

Utgivningsår: 20050201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna handbok behandlas de olika former av tvångs- och avtalsupplåtelser som gäller för rätt till utrymme för ledningar och master. Ledningsrättslagen presenteras liksom de olika avtalslösningar som står till buds avtalsservitut, allmän nyttjanderätt, anläggningsarrende, lägenhetsarrende, lokalhyra och hyra av lös…
Köp här

Isbn: 9789139116066

Utgivningsår: 20190902

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson

En praktisk handbok som beskriver alla de situationer som hyresvärdar och hyresgäster ställs inför, inte minst i tvister. Boken är disponerad efter de huvudområden som parterna arbetar med och syftet är att de med hjälp av boken med dess rikhaltiga exempel ska kunna hantera de flesta av frågorna. Den redovisar vad…
Köp här

Isbn: 9789139105602

Utgivningsår: 20030601

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
På ett kärnfullt och koncentrerat vis analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft m.m.
Köp här

Isbn: 9789139111856

Utgivningsår: 20170613

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stig Synnergren

Denna praktiskt inriktade handbok förklarar reglerna för jordbruks-, bostads- och anläggningsarrende. Allmänna nyttjanderätter, bl.a. fiskearrende och jaktarrende samt avverkningsrätt och substansköp såsom grustäkt behandlas också. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja någon annans mark eller få…
Köp här

Isbn: 9789139108702

Utgivningsår: 20070419

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergen, Christina Wahlström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
En praktisk handbok som beskriver alla de situationer som hyresvärdar och hyresgäster ställs inför, inte minst i tvister. Boken är disponerad efter de huvudområden som parterna arbetar med och syftet är att de med hjälp av boken med dess rikhaltiga exempel ska kunna hantera de flesta av frågorna. Den redovisar vad…
Köp här

Isbn: 9789139109464

Utgivningsår: 20080514

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Det som populärt kallas jaktarrende innebär en upplåtelse av nyttjanderätten till fast egendom. Enligt jaktlagen finns tre olika system för upplåtelse och dessa redovisas utförligt. Det är viktigt för jägare och fastighetsägare att sätta sig in i systemen för att undvika rättsförluster. Författarna går igenom grunderna…
Köp här

Isbn: 9789139109471

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Lokalhyra avser upplåtelse av hus eller del av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelse av mark för byggnad i kommersiell verksamhet. För båda dessa upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd vilket gjort det lämpligt att behandla dessa tillsammans. Kommersiella hyres- och…
Köp här

Isbn: 9789139111610

Utgivningsår: 20110128

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna handbok behandlas reglerna för de olika former av tvångs- och avtalsupplåtelser som gäller för ledningar och master:• ledningsrätt• fastighetsbildningsservitut• gemensamhetsanläggning• avtalslösningar: avtalsservitut, allmän nyttjanderätt, anläggningsarrende, lägenhetsarrende, lokalhyra och hyra av lös…
Köp här

Isbn: 9789139114116

Utgivningsår: 20150413

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars K Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Joakim Cederlöf, Erik Gerleman, Magnus Hermansson, Nils Larsson, Magnus Lindberg, Göran Millqvist, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i Jordabalken och anslutande lagar. – Jordabalken– Lagen om införande av nya jordabalken– Lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället– Förordningen om allmänna jordbruksarrenden– Förordningen om synemän vid…
Köp här

Isbn: 9789139015338

Utgivningsår: 20120125

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC