Bläddra
Sökresultat för Olga Rosenlund... Rensa filter?

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Boken “Jag älskar dig, mitt heliga land” är avsedd för grundskoleelever i ÅK 6-9, som läser ryska som modersmål i Sverige. Materialet i boken passar för rysktalande ungdomar; nyanlända kan lära sig mycket om Sverige och samhällets reglar och normer, och de som är födda i Sverige kan berika sina kunskaper om…
Köp här

Isbn: 9789198280180

Utgivningsår: 20151104

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BH

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I bokserien ”De fyra årstiderna” ingår tre böcker: ”Vinter”, ”Vår”, ”Sommar och höst”. Serien är avsedd för undervisning i ämnet ”Ryska som modersmål” på grundskolans mellanstadium och högstadium. Sista boken innehåller också texter för självständig läsning under sommarlovet. Språket i böckerna är…
Köp här

Isbn: 9789188713599

Utgivningsår: 20171001

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Sommar och höst av Olga Rosenlund
Köp här

Isbn: 9789189013902

Utgivningsår: 20190814

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Dessa prov ingår i en serie av lärande prov i ryska som modersmål som kan gesunder vårterminen för att testa elevernas kunskaper i ryska på slutet av läsåret.   Аlla prov handlar om ryska traditioner. Proven har en skriftlig och en muntlig del.Läraren kan läsa upgifterna högt för yngre elever men barnen ska kunna…
Köp här

Isbn: 9789189231894

Utgivningsår: 20201125

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Sommar och höst av Olga Rosenlund
Köp här

Isbn: 9789189013902

Utgivningsår: 20190814

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa…
Köp här

Isbn: 9789198280142

Utgivningsår: 20151208

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BE

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa…
Köp här

Isbn: 9789198280173

Utgivningsår: 20151012

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BE

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Språk och lingvistik
Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa…
Köp här

Isbn: 9789198280104

Utgivningsår: 20151012

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa…
Köp här

Isbn: 9789198280111

Utgivningsår: 20151012

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BE

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa…
Köp här

Isbn: 9789198280159

Utgivningsår: 20151012

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BE

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa…
Köp här

Isbn: 9789198280166

Utgivningsår: 20151012

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I bokserien ”De fyra årstiderna” ingår tre böcker: ”Vinter”, ”Vår”, ”Sommar och höst”. Serien är avsedd för undervisning i ämnet ”Ryska som modersmål” på grundskolans mellanstadium och högstadium. Sista boken innehåller också texter för självständig läsning under sommarlovet. Språket i böckerna är…
Köp här

Isbn: 9789188713582

Utgivningsår: 20171001

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Sommar och höst av Olga Rosenlund
Köp här

Isbn: 9789189013902

Utgivningsår: 20190814

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Språk och lingvistik
Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa…
Köp här

Isbn: 9789198280128

Utgivningsår: 20151012

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BE

av: Olga Rosenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa…
Köp här

Isbn: 9789198280135

Utgivningsår: 20151012

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BE