Bläddra
Sökresultat för Oloph Bexell... Rensa filter?

av: Oloph Bexell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Teologi
År 1916 stadfästes nya statuter för de svenska universiteten. För Uppsalas del skildras här den teologiska fakultetens förhållanden därefter och under hela 1900-talet. Oloph Bexell klarlägger i boken hur fakultetens månghundraåriga förbindelser med kyrkan successivt löstes upp både formellt och vad gäller forskning och…
Köp här

Isbn: 9789151310855

Utgivningsår: 20210324

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Oloph Bexell

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Band 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Från 1800-talets mitt till 1900-talets första årtionde. Olika meningar om dopet och nattvarden bidrog till nya samfundsbildningar. En ny medvetenhet om församling, gudstjänst och frivillighet trädde fram i Svenska kyrkan. Om serien: Sveriges kyrkohistoria är ett…
Köp här

Isbn: 9789152624623

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Oloph Bexell, Carl-Gustaf Andren, Sven-Erik Brodd, Lars Eckerdal, Alf Härdelin, Bertil Nilsson, Sven-Åke Selander

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Kyrko- och samfundsvetenskap är ett akademiskt ämne som sysslar med forskning om teologi och praxis kring kyrkans funktion i historia och nutid. Det kan t ex röra sig om kyrkans gudstjänst, predikan, sång, undervisning eller fromhetsliv, dess rättsystem, organisation, ekumeniska kontakter eller sociala verksamhet. I…
Köp här

Isbn: 9789144100845

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789144604510

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Oloph Bexell

Bengt Olof Kälde är en av vår tids stora och internationellt verksamma svenska kyrkokonstnärer. Han är också en av 1900-talets främsta och mest produktiva heraldiker. Inom båda dessa områden – kyrkorummets sakrala utsmyckning och bildframställnnig på vapensköldar – har han varit verksam i snart ett halvsekel, både i…
Köp här

Isbn: 9789173827911

Utgivningsår: 20060408

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BB

av: Torbjörn Aronson, Oloph Bexell, Sven-Erik Brodd, Anna Greek, Vivi-Ann Grönqvist, Gunilla Hvarfner, Björn Hössjer Sundman, Bo Hansson, Karin Sarja, inger Selander, Cecilia Wejryd

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789175806105

Utgivningsår: 20121017

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: LarsOlov Eriksson, Torbjörn Larspers, Oloph Bexell, Ingvar Dahlbacka, Mark Granquist, Rune Imberg, Kjell O Lejon, Klas Lundström, Agne Nordlander, Tomas Nygren, Finn Aa Rønne, Egil Sjaastad, Rune Söderlund, Thérese Tamm Selander

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Denna bok handlar om Carl Olof Rosenius (1816 1868), Sveriges mest betydande lekmannapredikant. Med anledning av 200-årsminnet av hans födelse hölls våren 2016 ett symposium på Johannelunds teologiska hög- skola: Carl Olof Rosenius teolog, författare, själavård- are. Föredragen från detta symposium har samlats i denna…
Köp här

Isbn: 9789175808437

Utgivningsår: 20161219

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC