Bläddra
Sökresultat för Ove Aspeling... Rensa filter?

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson, Lars-Göran Alberthson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Fokus på Matematik 2, Grundläggande nivå är för elever som behöver träna begrepp och metod. Den ger grundläggande träning av resonemang, kommunikation och problemlösning. Det finns diagnoser efter varje avsnitt och test efter varje kapitel. Kortfattade förklaringar av de viktigaste momenten står på lättläst svenska,…
Köp här

Isbn: 9789152339961

Utgivningsår:20161202

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Åsa Eklöf, Lena Torbjörnson, Ove Aspeling

Min första mattebok är ett läromedel för den första matematikundervisningen. Fokus ligger på att utveckla förståelse för grundläggande matematiska begrepp. I boken ”Min första mattebok – Begrepp” möter eleverna storleksbegrepp, former, mönster, vikt och volym. I ”Min första mattebok – Tal” arbetar eleverna med antal…
Köp här

Isbn: 9789162226589

Utgivningsår:19990108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162222659

Utgivningsår:19980528

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Sannoliket och statistik ingår i serien Plockepinn som sträcker sig från årskurs 1-6. I häftet Sannolikhet och statistik får eleverna möjlighet att träna på de moment som finns inom kunskapsområdet sannolikhet och statistik i Lgr 11. Uppgifterna binds ihop av olika teman och placeras på så sätt i ett naturligt…
Köp här

Isbn: 9789152326213

Utgivningsår:20140228

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Fokus på Matematik 1, Grundläggande nivå är en lättarbetad lärobok i matematik som sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 6. Här tränar eleven begrepp och metoder och skriver lösningar och svar direkt i boken. Till varje avsnitt finns dessutom särskilt markerade uppgifter som ger en ingång till…
Köp här

Isbn: 9789152327951

Utgivningsår:20150623

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162232511

Utgivningsår:20000313

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162213367

Utgivningsår:19960129

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Trampolinen är en serie träningshäften, anpassade till det centrala innehållet för årskurs 6 i Lgr11. Häftena är lämpliga att använda som repetition inför de nationella proven i årskurs 6, eller som reparation efter de nationella proven. Trampolinen – De fyra räknesätten innehåller beräkningar med rationella tal…
Köp här

Isbn: 9789152311561

Utgivningsår:20120120

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Trampolinen är en serie träningshäften, anpassade till det centrala innehållet för årskurs 6 i Lgr11. Häftena är lämpliga att använda som repetition inför de nationella proven i årskurs 6, eller som reparation efter de nationella proven. Trampolinen – Bråk och procent innehåller tal i bråkform och i blandad form,…
Köp här

Isbn: 9789152311578

Utgivningsår:20120131

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162217990

Utgivningsår:19961202

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162222574

Utgivningsår:19980115

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Åsa Eklöf, Lena Torbjörnson, Ove Aspeling

Min första mattebok är ett läromedel för den första matematikundervisningen. Fokus ligger på att utveckla förståelse för grundläggande matematiska begrepp. I boken ”Min första mattebok – Begrepp” möter eleverna storleksbegrepp, former, mönster, vikt och volym. I ”Min första mattebok – Tal” arbetar eleverna med antal…
Köp här

Isbn: 9789162226596

Utgivningsår:19990712

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162232528

Utgivningsår:20000407

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162232535

Utgivningsår:20000915

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333099

Utgivningsår:20150529

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333129

Utgivningsår:20150529

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333235

Utgivningsår:20151123

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333167

Utgivningsår:20160330

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Utgått

Isbn: 9789152333174

Utgivningsår:20150708

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333105

Utgivningsår:20160210

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162222673

Utgivningsår:19980528

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162251727

Utgivningsår:20020215

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333150

Utgivningsår:20150529

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162213336

Utgivningsår:19960729

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333297

Utgivningsår:20160330

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333181

Utgivningsår:20160301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162213374

Utgivningsår:19960513

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333303

Utgivningsår:20150529

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162218058

Utgivningsår:19961202

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162251826

Utgivningsår:20020215

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333198

Utgivningsår:20150708

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162224929

Utgivningsår:19990108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162213381

Utgivningsår:19951105

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162232542

Utgivningsår:20001219

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333310

Utgivningsår:20160322

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162218010

Utgivningsår:19970219

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162251864

Utgivningsår:20020215

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333204

Utgivningsår:20150622

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Köp här

Isbn: 9789162224950

Utgivningsår:19990430

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ove Aspeling, Lena Torbjörnson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattehäften är en populär serie träningshäften i matematik för åk 1-6. Nu med färgglada omslag och tydligare uppdelning efter talområde. De kan användas oavsett vilket basläromedel man använder i klassen. Roliga illustrationer, enkla instruktioner och varierande uppgifter underlättar ett självständigt arbetssätt. De…
Köp här

Isbn: 9789152333112

Utgivningsår:20150622

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC