Bläddra
Sökresultat för Pär Sahlin... Rensa filter?

av: Elisabeth Berg, Ulla Hägglund, Pär Sahlin, Ulla Håkansson

Kategorier: Språk och lingvistik
Uppdrag Språklyft åk 13, ger eleverna kreativa och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Boken kan med fördel även användas i förskoleklass. Den har två teman, Leksaksfabriken och Detektivbyrån. Varje tema inleds med en högläsningstext, då läraren får många tillfällen att öva läsförståelse och…
Köp här

Isbn: 9789127429932

Utgivningsår: 20131204

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Skrivsuccé tar varje kapitel upp en texttyp och eleverna får lära sig om texttypens struktur och språkliga drag. Utifrån den kunskap eleverna byggt upp om texttypen skriver de sedan en egen text med stöd av en tydlig arbetsgång där de planerar, skriver utkast, ger och får respons, förfinar texten och skriver klart.…
Köp här

Isbn: 9789127448155

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Fixa texten för grundläggande sva innehåller tio kapitel som vart och ett behandlar en texttyp. Alla texter presenteras utifrån samma tydliga och stöttande struktur: 1. FörförståelseAktivera elevernas förkunskaper och skapa förförståelse för både texttypen och innehållet. Här introduceras centrala ord och…
Köp här

Isbn: 9789127457478

Utgivningsår: 20201009

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Helga Stensson, Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin

Kategorier: Språk och lingvistik
För Svenska 2. Ord, fras och sats Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de samspelar: * ljud och ordbildning * ordens sortering i ordklasser* ordens roller i fraser och satser* språktypologi. Fixa grammatiken presenterar olika perspektiv på svenska språkets…
Köp här

Isbn: 9789127442801

Utgivningsår: 20150413

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Solhjärtats hemlighet är en fantasyberättelse som är skriven av Pär Sahlin. Pocketboken är som ett valfritt komplement till avsnittet om Berättande text i Klara svenskan åk 4. Till varje kapitel i boken finns på, mellan- och bortomfrågor om ni vill fördjupa er i texten. Frågorna ligger i en pdf i extramaterialet som…
Köp här

Isbn: 9789127455139

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Språk och lingvistik
För Svenska 1, 2 och 3. Läsa och skriva i genrer I Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer. Här finns mönstren de behöver när de ska producera texter inom såväl svenskan som andra ämnen. Varje kapitel är uppbyggt efter samma tydliga struktur som inleds med en eller flera…
Köp här

Isbn: 9789127442122

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin, Michaela Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig…
Köp här

Isbn: 9789127438019

Utgivningsår: 20150420

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Språk och lingvistik
Fixa svenskan med maximal frihet och maximal trygghet Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu. I alla delar av Fixa…
Köp här

Isbn: 9789127422490

Utgivningsår: 20110928

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Kategorier: Språk och lingvistik
Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan I Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det someleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa och Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna. Till Klara svenskans lärarhandledning hör en webb. Via …
Köp här

Isbn: 9789127438002

Utgivningsår: 20150820

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Pär Sahlin, Michaela Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig…
Köp här

Isbn: 9789127438026

Utgivningsår: 20150420

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I varje kapitel finns uppgifter som utvecklar läsförståelse och ordförståelse, diskussionsfrågor samt undersökande och kreativa uppgifter. Kapitlen avslutas med examinerande uppgifter. Fixa svenskan 2 I Fixa svenskan 2 presenteras de litteraturhistoriska epokerna och ett antal skönlitterära texter som visar hur idéer…
Köp här

Isbn: 9789127457263

Utgivningsår: 20191210

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Skrivsuccé tar varje kapitel upp en texttyp och eleverna får lära sig om texttypens struktur och språkliga drag. Utifrån den kunskap eleverna byggt upp om texttypen skriver de sedan en egen text med stöd av en tydlig arbetsgång där de planerar, skriver utkast, ger och får respons, förfinar texten och skriver klart.…
Köp här

Isbn: 9789127448131

Utgivningsår: 20170424

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i årskurs 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade…
Köp här

Isbn: 9789127452541

Utgivningsår: 20180220

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig…
Köp här

Isbn: 9789127448322

Utgivningsår: 20170328

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Språk och lingvistik
Fixa litteraturen är en del av Fixa svenskan ett basläromedel för Svenska 13. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och…
Köp här

Isbn: 9789127435360

Utgivningsår: 20150615

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig…
Köp här

Isbn: 9789127448292

Utgivningsår: 20170328

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Språk och lingvistik
Fördel är läromedlet som passar för nyanlända barn på mellanstadiet. Fördel Textbok åk 4-6 Fördel Textbokåk 4-6 består av nio kapitel där eleverna får följa en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna anknyter till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige.Varje kapitel innehåller:* En…
Köp här

Isbn: 9789127439603

Utgivningsår: 20160804

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Katarina von Bredow, Kerstin Lundberg Hahn, Pär Sahlin, Sara Persson, Niklas Krog

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Alla texter inleds med en illustration som ska väcka nyfikenhet och stötta elevernas läsning. Till varje text finns uppgifter under rubrikerna: Vad ser du på bilden?Vad handlar texten om?Vad betyder orden?Vad tycker du? Boken kan användas som ett komplement till Fördel text- och övningsbok men fungerar också att arbeta…
Köp här

Isbn: 9789127454569

Utgivningsår: 20181102

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Berg, Ulla Hägglund, Pär Sahlin

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Använd högläsning som utgångspunkt för olika språk- och matteuppdrag som barnen kan utföra! Med Uppdrag språk och matematik används högläsning som utgångspunkt för olika uppdrag som barnen får utföra. Berättelsen Dunderkalaset handlar om älvan Tindra och jätten Jalle som med sina äventyr ger dig som lärare och barnen…
Köp här

Isbn: 9789127443839

Utgivningsår: 20160127

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Skrivsuccé tar varje kapitel upp en texttyp och eleverna får lära sig om texttypens struktur och språkliga drag. Utifrån den kunskap eleverna byggt upp om texttypen skriver de sedan en egen text med stöd av en tydlig arbetsgång där de planerar, skriver utkast, ger och får respons, förfinar texten och skriver klart.…
Köp här

Isbn: 9789127448148

Utgivningsår: 20170925

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Språk och lingvistik
För Svenska 2. Ord, fras och sats Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de samspelar: * ljud och ordbildning * ordens sortering i ordklasser* ordens roller i fraser och satser* språktypologi. Fixa grammatiken presenterar olika perspektiv på svenska språkets…
Köp här

Isbn: 9789127435346

Utgivningsår: 20140521

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i årskurs 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade…
Köp här

Isbn: 9789127449411

Utgivningsår: 20171120

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i årskurs 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade…
Köp här

Isbn: 9789127451636

Utgivningsår: 20171011

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I varje kapitel finns uppgifter som utvecklar läsförståelse och ordförståelse, diskussionsfrågor samt undersökande och kreativa uppgifter. Kapitlen avslutas med examinerande uppgifter. Fixa svenskan 1 I Fixa svenskan 1 får eleven möta tre centrala litterära motiv: I gränslandet, Det galna geniet och Triangeldramat.…
Köp här

Isbn: 9789127457256

Utgivningsår: 20190604

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan I Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det someleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa och Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna. Till Klara svenskans lärarhandledning hör en webb. Via …
Köp här

Isbn: 9789127448308

Utgivningsår: 20170824

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Språk och lingvistik
Fixa litteraturen är en del av Fixa svenskan ett basläromedel för Svenska 13. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och…
Köp här

Isbn: 9789127435353

Utgivningsår: 20140623

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Kategorier: Språk och lingvistik
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig…
Köp här

Isbn: 9789127443877

Utgivningsår: 20160729

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Fixa texten, andra upplagan för svenska och sva Nu uppdateras den mycket populära och uppskattade Fixa texten. Liksom tidigare ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Bland nyheterna finns nya genrer, ännu mer stöttning och lärarhandledningar. Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort…
Köp här

Isbn: 9789127418912

Utgivningsår: 20091204

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Möter nybörjarelever med olika förkunskaper Fördel åk 46 är läromedlet som passar för nyanlända barn och ungdomar på mellanstadiet. Fördelen med digitalboken är att eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna…
Köp här

Isbn: 9789127447998

Utgivningsår: 20161117

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Pär Sahlin, Helga Stensson

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127428140

Utgivningsår: 20120621

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Nu finns Talsuccé för åk 6 som ger eleverna en tydlig plan för att tala och samtala i olika situationer. Eleverna tränar på muntliga framställningar på ett sätt som stärker deras retorik. Låt eleverna tillsammans med Talsuccé träna på att tala och samtala genom att berätta en spännande historia, informera om något som…
Köp här

Isbn: 9789127457461

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin

Kategorier: Språk och lingvistik
Skrivmix – Läs och skriv i genrer I Skrivmix får eleverna strategier för att läsa och skriva olika typer av texter helt enligt Lgr 11. De får också stifta bekantskap med roliga och inspirerande texter i olika genrer. Uppgifter hjälper dem att se varje texttyps särdrag och handleder dem då de skriver sin…
Köp här

Isbn: 9789127413290

Utgivningsår: 20081010

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin, Michaela Eriksson

Kategorier: Språk och lingvistik
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig…
Köp här

Isbn: 9789127443891

Utgivningsår: 20160310

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin

Kategorier: Språk och lingvistik
Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid lästräning, som läsläxa eller vid diagnostisering. Böckerna i nivå 1-4 består av paket med fyra böcker om 16 sidor vardera. De fyra olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i God läsutveckling. Läsprotokoll och läsförståelsefrågor…
Köp här

Isbn: 9789127433588

Utgivningsår: 20130927

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Språk och lingvistik
Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu. Språklig variation och attityder Fixa språket 1 passar Svenska…
Köp här

Isbn: 9789127436480

Utgivningsår: 20140901

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I varje kapitel finns uppgifter som utvecklar läsförståelse och ordförståelse, diskussionsfrågor samt undersökande och kreativa uppgifter. Kapitlen avslutas med examinerande uppgifter. Fixa svenskan 3 I Fixa svenskan 3 får eleven möta skönlitteratur skriven på 1900-talet och fram till vår egen tid. Här introduceras…
Köp här

Isbn: 9789127457270

Utgivningsår: 20200512

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin, Michaela Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig…
Köp här

Isbn: 9789127449091

Utgivningsår: 20170420

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: EB

av: Kerstin Bergsvik, Kurt Rosenlund, Pär Sahlin

Kategorier: Språk och lingvistik
AKROBAT Tolv steg i svenska Ett levande klassrum! Vill du ge eleverna mod och inspiration att använda sitt språk? Har du roliga lektioner, men undrar om varje elev får rätt utmaning? Är du trött på lösblad och planering? Nu kan du lägga din kraft på allt det roliga i svenska! Färdiga uppgifter i tolv steg I…
Köp här

Isbn: 9789127727502

Utgivningsår: 20061011

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pär Sahlin

Kategorier: Barn och ungdom: simning och vattensport Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barn och ungdom: sport och friluftsaktiviteter Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt Sociala frågor barn och undgom: migration och flyktingar Sociala frågor barn och ungdom
Nadir flydde till Sverige från kriget i Syrien. Här tränar han simning och genom simklubben har han träffat Linn – som han tycker mycket om och kanske är ihop med. Men så får han ett mess. Soraya, hans vän från Syrien, tänker komma till Sverige! Nadir ställs inför ett svårt val. Vem gillar han mest? Samtidigt är det…
Köp här

Isbn: 9789175438283

Utgivningsår: 20191007

Utgivare: Bokförlaget Hegas

Mediatyp: BB

av: Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin, Helga Stensson

Kategorier: Språk och lingvistik
Fixa språket består av två böcker. För Svenska 1 – Fixa språket 1: Språklig variation och attityder Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språkbruk. Mönstertexterna visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön, och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp…
Köp här

Isbn: 9789127435377

Utgivningsår: 20140521

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC