Bläddra
Sökresultat för Peter Aronsson... Rensa filter?

av: Roger Johansson, Åsa Andersson, Peter Aronsson, Fredrik Björk, Lars Berggren, Per Eliasson, Mats Greiff, Anna Holmberg, Rune Jönsson, Göran Larsson, Bodil Liljefors Persson, Johan Lundin, Petra Metz, Anders Reisnert, Anna Sundman Marknäs, Anette Tingström, Tyke Tykesson

I tretton avsnitt presenteras vandringar på olika teman i tid och rum. Här får du hjälp om du vill vandra i den medeltida staden eller leta efter de danska spåren. Här möter du det mångreligiösa Malmö, invandrarnas och kvinnornas stad. Här får du tips på hur du kan gå i arbetarrörelsens spår, stadens gröna rum och…
Köp här

Isbn: 9789163335211

Utgivningsår: 20081202

Utgivare: Mezzo Media AB

Mediatyp: BB

av: Abraham Hurtado, Anders Sunna, Ane Graff, Ane Hjort Guttu, Ann Mirjam Valka, Anna Ekman, Axel Stratschnoy, Behazad Khosravi Noori, René Léon-Rosales, Caroline Mårtensson, Cecilia Järdemar, Cristina Bogdan, Dan Karlholm, Elna Svenle, Éric van Hove, Freddy Tsimba, Frida Sandström, Joanna Sandell, Jonatan Habib Engqvist, Center for Land Use Interpretation, Curatingpublicspace, Greece is For Lovers, Juan Pedro Farba Guemberena, Katja Aglert, Katrina Neiburga, Lela Pierce, Maria Lantz, Markus Vallien, Mike Bode, Olav Farmarola Unsgaard, Peter Aronsson, Petri Saariko, Runo Lagomarsino, Stine Marie Jacobsen, SUPERFLEX, Åsa Jungnelius

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Nya Småland undersöker på olika sätt frågor om entreprenörskap, in- och utvandring samt förhållandet mellan landsbygd och stad. Tre teman kännetecknar såväl den gängse, som den historiska förståelsen av Småland. Projektet undersöker frågor som: Vad händer i övergången från glasbruksort till turistort? Hur kan en…
Köp här

Isbn: 9789187543371

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BC

av: Ella Andrén, Peter Aronsson, Henrik Enroth, Anna Eskildsson, Malin Henriksson, Anna Lund, Stefan Lund, Torsten Löfstedt, Magnus P. S. Persson, Jonas Svensson, Mats Trondman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Auktoritet har stor betydelse för mänskligt samspel och är något vår dagliga tillvaro påverkas av på många olika vis. Men det är samtidigt en undflyende kategori, som ofta kopplas ihop med övertalningsförmåga å den ena sidan och med tvång å den andra, men egentligen är skild från båda. Vilken relation har auktoritet…
Köp här

Isbn: 9789171735386

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Abraham Hurtado, Anders Sunna, Ane Graff, Ane Hjort Guttu, Ann Mirjam Valka, Anna Ekman, Axel Stratschnoy, Behazad Khosravi Noori, René Léon-Rosales, Caroline Mårtensson, Cecilia Järdemar, Cristina Bogdan, Dan Karlholm, Elna Svenle, Éric van Hove, Freddy Tsimba, Frida Sandström, Joanna Sandell, Jonatan Habib Engqvist, Center for Land Use Interpretation, Curatingpublicspace, Greece is For Lovers, Juan Pedro Farba Guemberena, Katja Aglert, Katrina Neiburga, Lela Pierce, Maria Lantz, Markus Vallien, Mike Bode, Olav Farmarola Unsgaard, Peter Aronsson, Petri Saariko, Runo Lagomarsino, Stine Marie Jacobsen, SUPERFLEX, Åsa Jungnelius

Kategorier: Konst Konst: allmänt
New Småland investigates issues of entrepreneurship, immigra­tion and emigration, and looks in various ways at the relationship between the rural and the urban. These three themes characterise both a common and a historical understanding of Småland. The project examines questions such as: What happens in the transition…
Köp här

Isbn: 9789187543388

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BC

av: David Chipperfield, Mart Kalm, Peter Aronsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
The 6th Baltic Sea Cultural Heritage Forum calls for the attention of safeguarding the postwar and late 20th century built environments as valuable manifestations of the region’s history and development. The postwar 20th century built heritage in the region reflects the ideology and different interpretations of the…
Köp här

Isbn: 9789172098015

Utgivningsår: 20170517

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Birgit Carlstén, Cecilia Davidsson, Peter Aronsson, Ulf Beijbom, Katarina Dunér, Stefan Edman, Lars-Åke Engblon, Jan-Olof Johansson, Lennart Johansson, Erika Lagerbielke, Erik Lindfelt, Ingrid Nettervik, Fredrik Sjöberg, Anders Wejryd, Odd Zschiedrich

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Råvara: Småland Övriga ingredienser: Smålands Akademi Den här boken tar dig med på en matresa genom Småland. Historia, kultur och mat går hand i hand. Utvandrarnas korngrynsgröt, äppelodlingar längs Vätterstranden och kalaskokerskor berättar alla något om det landskap där de föddes. Kända smålänningar delar här med sig…
Köp här

Isbn: 9789188435453

Utgivningsår: 20180126

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Aronsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Historia är såklart det som hänt i förfluten tid. Men vilka händelser blir en del av vår historia – och vem bestämmer det? I den här boken poängteras att historisk kunskap och politisk vilja samspelar för att avgöra vad som är värdefullt att bevara till eftervärlden och vad som är av ondo och därmed bör förändras.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147095490

Utgivningsår: 20101124

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Irene Andersson, Peter Aronsson, Per Bauhn, Christopher Collstedt, Jan Hjärpe, Anders Jarlert, Kenneth Johansson, Rickard Lagervall, Malin Lennartsson, Roddy Nilsson, Erling Sandmo, Maria Småberg, Birgitta Svensson

Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar återspeglar i hög grad den kultur och samtid de utspelar sig i. I Våldets mening diskuterar författarna våldet i den historiska verkligheten, i konsten, på museer och i litteratur. Det långa tidsperspektivet i boken ger tankeväckande…
Köp här

Isbn: 9789189116771

Utgivningsår: 20040907

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Peter Aronsson, Gunnar Broberg, Mohammad Fazlhashemi, K. G. Hammar, Kenneth Johansson, Eva Kärfve, Sven-Eric Liedman, Bo Lindberg, Marie Lindstedt, Catharina Stenqvist, Eva Österberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Vilka moraliska egenskaper bör en människa utveckla för att främja det gemensamma goda i samhället? Den frågan har många funderat över i alla tider. Idag talar vi om global etik och generella mänskliga rättigheter. I ett längre perspektiv har antikens dygdelära och kristendomens etik varit utgångspunkten för det…
Köp här

Isbn: 9789173535960

Utgivningsår: 20120924

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Åsa Andersson, Peter Aronsson, Fredrik Björk, Lars Berggren, Mats Greiff, Anna Holmberg, Rune Jönsson, Göran Larsson, Bodil Liljefors Persson, Johan Lundin, Petra Metz, Anders Reisnert, Anna Sundman Marknäs, Anette Tingström, Tyke Tykesson

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Gå till historien är en bok för dig som vill upptäcka Malmö. I tolv avsnitt presenteras vandringar på olika teman i tid och rum. Här får du hjälp om du vill vandra i den medeltida staden eller leta efter de danska spåren. Här möter du det mångreligiösa Malmö, invandrarnas och kvinnornas stad. Här får du tips på hur du…
Köp här

Isbn: 9789163385841

Utgivningsår: 20110519

Utgivare: Mezzo Media

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175621104

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BB

av: Peter Aronsson, Leila Brännström, Andrus Ers, Victoria Fareld, David Gaunt, Stefan Jonsson, Mara Lee, Patricia Lorenzoni, Ulla Manns, Irina Sandomirskaja, Martin Wiklund, Johan Östling

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi
I allt högre grad ser vi krav på historiskt erkännande för gångna tiders oförrätter som del av upprättelse- och försoningsprocesser. Sådana krav kan komma från underordnade grupper, men reses inte sällan också från forskarhåll och blir del av en pågående diskussion om historiepraktikens etiska och politiska…
Köp här

Isbn: 9789170612015

Utgivningsår: 20160919

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Aronsson, Kyrre Kverndokk, Anna Eskilsson, Cecilia Trenter

Kategorier: Historia och arkeologi
Människor har sedan antiken närt förhoppningar om att det ska gå att lära av det förflutna, att en bättre människa och framtid ska kunna byggas på historiska lärdomar. De platser som påminner och konkret visar på den förflutna verkligheten skapar en länk mellan dåtid och nu, och bjuder till handlande för en ljusare…
Köp här

Isbn: 9789185509133

Utgivningsår: 20090527

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Jonas Harvard, Gunnar Wetterberg, Norbert Götz, Stuart Burch, Peter Aronsson, Susanne Österlund-Pötzsch, Inger Damsholt, Lizette Gradén, Pärtel Piirimäe, Andres Andresen, Nicholas Aylott, Karl Magnus Johansson, Kadri Simm, Lisbeth Lewander, Sanna Turoma, Sverker Sörlin

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Norden fem självständiga länder i Europas nordvästra hörn. Det är det hårda Norden. Men det finns också ett mjukt Norden, som är en ideologisk och medial konstruktion, inte sällan med kommersiella förtecken. Det handlar om jämlikhet, tillit, kort distans till makten, inklusivitet, flexibilitet, kärlek till naturen,…
Köp här

Isbn: 9789170610967

Utgivningsår: 20110701

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Aronsson, Tomas Arvidsson, Ulf Beijbom, Birgitta Carlstén, Katatina Dunér, Lars-Åke Engblom, Stefan Edman, Birgit Friggebo, Magnus Gustafssom, Elisabeth Hjortvid, Jan-Olof Johansson, Lennart Johnasson, Erika Lagerbielke, Ingrid Nettervik, Margareta Strömstedt, Stig Tornehed, Olle Wingborg, Odd Zschiedrich

Alla de i Småländska förebilder & föregångare beskrivna personerna har anknytning till Småland. Alla har de påverkat sin eftervärld, antingen genom sina handlingar, som föregångare, eller genom att vara inspiratörer, som förebilder. Urvalet vill i sig visa hur vi kan uppmärksamma den kraft som finns i historien…
Köp här

Isbn: 9789185527373

Utgivningsår: 20111116

Utgivare: Artéa Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Aronsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur används det förflutna för att skapa kunskap? Vilken historia kan museerna berätta? Hur påverkar filmer som Utvandrarna och Schindlers list landskapsuppfattning och historiesyn? Varför reser man monument? Hur fungerar en självbiografi? Frågorna rör hur det förflutna gestaltas till historia i olika delar av…
Köp här

Isbn: 9789144036793

Utgivningsår: 20050125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Aronsson, Stefan Arvidsson, Karin Vibeke Hyldal Christensen, Jörg Hackman, Peter Lambert, Marko Lethi, Jitka Maleckova, Catharina Raudvere, Victor Roudometof, Krzysztof Stala, Adriana Velicu, Trine Stauning Willert

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789187121852

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Peter Aronsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur används det förflutna för att skapa kunskap? Vilken historia kan museerna berätta? Hur påverkar filmer som Utvandrarna och Schindlers list landskapsuppfattning och historiesyn? Varför reser man monument? Hur fungerar en självbiografi? Frågorna rör hur det förflutna gestaltas till historia i olika delar av…
Köp här

Isbn: 9789144065441

Utgivningsår: 20100118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Peter Aronsson, Kerstin Cassel, Maria Jansén, Helene Larsson Pousette, Pia Laskar, Claudia Lindén, Jonas M. Nordin, Sophie Nyman, Hans Ruin, Fredrik Svanberg, Jeff Werner

Kategorier: Konst
“History Unfolds samtidskonst möter historia” är en internationell konstutställning där Historiska museet har bjudit in konstnärer att inspireras av samlingarna och forskningen i sina verk. Projektet problematiserar bilden av historia, gör det osynliga synligt, och tar upp aktuella och brännande frågor om…
Köp här

Isbn: 9789188031488

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BC

av: Bodil Axelsson, Johan Fornäs, Peter Aronsson, Gösta Arvastson, Karin Becker, Donald Broady, Ulf Hannerz, Tobias Hübinette, Andreas Häger, André Jansson, Thomas Johansson, Lisbeth Larsson, Nina Lykke, Orvar Löfgren, Mia Lövheim, Diana Mulinari, Magnus Mörck, Magdalena Petersson-McIntyre, Kerstin Sandell, Ove Sernhede, Jenny Sundén, Marianne Winther Jörgensen, Helena Wulff

Kategorier: Historia och arkeologi
Kulturstudier är ett ämne där många olika perspektiv på kulturella fenomen i samhället kan mötas. I dagens Sverige är detta tvärvetenskapliga fält livligt och aktivt. I den här boken presenteras aktuella frågor inom den gränsöverskridande forskningen. I överblickar tecknas bilden av kulturforskningens utveckling, såväl…
Köp här

Isbn: 9789144065137

Utgivningsår: 20070320

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA