Bläddra
Sökresultat för Peter Josephson... Rensa filter?

av: Peter Josephson, Frans Lundgren, Staffan Bergwik, Anna Dahlgren, Rasmus Fleischer, Orsi Husz, Solveig Jülich, My Klockar Linder, Kirsti Niskanen, Mats Persson, Leif Runefelt, Kim Salomon

Kategorier: Historia och arkeologi
Historisk forskning är både ett praktiskt hantverk och en intellektuell process. Resultatet ska motsvara både uttalade och outtalade krav på hur den färdiga texten ska se ut. Det är lätt att känna sig villrådig inför sådana förväntningar. Vad betyder teoretisk och metodologisk medvetenhet i praktiken? Hur vet man att…
Köp här

Isbn: 9789144114132

Utgivningsår: 20160518

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Annelie Drakman, Ylva Hasselberg, Peter Josephson, Thomas Karlsohn, Ingemar Pettersson

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
En av modernitetens stora berättelser handlar om konflikten mellan förnuft och vetenskap å den ena sidan och tro och vidskepelse å den andra. Enligt den berättelsen kommer människors behov av magi och religion obönhörligt att minska allteftersom vetenskapen infriar sina löften och förklarar sådant som tidigare framstod…
Köp här

Isbn: 9789171736413

Utgivningsår: 20211209

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Peter Josephson, Frans Lundgren

Kategorier: Historia och arkeologi
Historiska studier är till sin natur en kreativ verksamhet där få svar är givna på förhand. Denna bok vill involvera läsaren i historiskt tankearbete och uppmana till att överväga olika tillvägagångssätt: pröva att göra så här! Författarna tar upp frågor som: • Hur formulerar man en frågeställning? • Hur urskiljer man…
Köp här

Isbn: 9789144094588

Utgivningsår: 20140206

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC