Bläddra
Sökresultat för Reinhold Fahlbeck... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789154419319

Utgivningsår: 19870629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Reinhold Fahlbeck

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Får man ha muslimsk sjal på sig i skolan? Varför får man inte vara ledig på fredagar istället för söndagar? Måste man skaka hand när man hälsar på någon?Denna bok behandlar religionsfrihet i arbetsliv och skola. Uppmärksamheten är främst inriktad på omfattningen och tillåtligheten av manifestationer som anger sig vila…
Köp här

Isbn: 9789147096497

Utgivningsår: 20110304

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154420216

Utgivningsår: 19880218

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Björn Falkevall, Reinhold Fahlbeck, Camilla Löf, Peter Åkerbäck, Annika Lindskog

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Att undervisa i religionskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion ger grunden för att undervisa i religionskunskap både i grundskolan och på gymnasiet. Boken utgår från de didaktiska grundfrågorna Varför?, Vad? och Hur? för att belysa olika aspekter av ämnet religionskunskap och visa på religionslärarens komplexa…
Köp här

Isbn: 9789147100361

Utgivningsår: 20130725

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154423019

Utgivningsår: 19980629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Reinhold Fahlbeck, Carl Martin Roos

Köp här

Isbn: 9789154415519

Utgivningsår: 19830629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154423910

Utgivningsår: 19990629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789154417018

Utgivningsår: 19840629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Reinhold Fahlbeck

Denna andra upplaga av boken är i huvudsak helt nyskriven. Rättspraxis redovisas, analyseras och diskuteras utförligt. Problem och svårigheter i den dagliga användningen av lagen behandlas ingående. Ny lagstiftning om konkurrens och marknadsföring relateras till lagen om skydd för företagshemligheter. Avsnitten om…
Köp här

Isbn: 9789139010555

Utgivningsår: 20041115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789154418510

Utgivningsår: 19860629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Reinhold Fahlbeck

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandlar lagen om skydd för företagshemligheter. Verket innehåller både en lagkommentar och en rättsöversikt över ämnet. Denna reviderade och kraftigt utökade upplaga lyfter fram såväl sekretess- som i synnerhet konkurrensklausuler, både mellan näringsidkare och i anställningsförhållanden. Nytt är att…
Köp här

Isbn: 9789139017202

Utgivningsår: 20131220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789154424412

Utgivningsår: 19990218

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Hans Blix, Vandana Shiva, Gerd Oberleitner, Diana Amnéus, Magdalena Bexell, Torben Spaak, Erik Wennerström, Elisabeth Abiri, Peter Johansson, Axel Hadenius, Charlie Santos, Stig Larsson, Anna Bruce, Reinhold Fahlbeck, Göran Gunner, Dan Hanqvist

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Nya perspektiv i internationell rätt om humanitär intervention och nationers "ansvar att skydda" medborgare när deras mänskliga rättigheter är kränkta tas upp i denna bok. Kapitlen baseras på bidrag vid MR-dagarna 2004 och diskuterar vidare bl.a. internationell demokratisering, rättsstatsbegreppet,…
Köp här

Isbn: 9789174419399

Utgivningsår: 20100415

Utgivare: Ordfront

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154401062

Utgivningsår: 20081111

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Reinhold Fahlbeck

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Lagen om skydd för företagshemligheter är i stor utsträckning ett nytt verk jämfört med tredje upplagan som utkom 2013. Lagen 1990 om skydd för företagshemligheter (FHL) har omarbetats och blivit lagen 2018 om företagshemligheter (LFH). Ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler har ingåtts 2015. Allt detta har…
Köp här

Isbn: 9789139021445

Utgivningsår: 20190228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Reinhold Fahlbeck, Bernard Johann Mulder

This book presents an overview of labour and employment law in Sweden. In addition to factual information, it provides glimpses of the historical background and development of Swedish regulation and also some analysis. The influence of EU regulation is examined. The legal features of the “Swedish model” for…
Köp här

Isbn: 9789154401086

Utgivningsår: 20091112

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789154403660

Utgivningsår: 20070827

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Reinhold Fahlbeck

Köp här

Isbn: 9789154412518

Utgivningsår: 19800629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC