Bläddra
Sökresultat för Sara Irisdotter Aldenmyr... Rensa filter?

av:Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Majsa Allelin, Emma Arneback, Dennis Beach, Gert Biesta, Marianne Dovemark, Silvia Edling, Tomas Englund, Håkan Gustafsson, Bernt Gustavsson, Eva-Marie Harlin, Fredrik Hertzberg, Magnus Hultén, Malin Ideland, Sara Irisdotter Aldenmyr, Thomas Johansson, Jan Jämte, Anders Jönsson, Anna-Lena Kempe, Alli Klapp, Gunnlaugur Magnússon, Louise Malmström, Tommaso Milani, Judit Novak, Mattias Nylund, Ylva Odenbring, Maria Olson, Per-Åke Rosvall, Maria Rydell, Ingegerd Tallberg Broman, Robert Thornberg, Ásgeir Tryggvason, Johannes Westberg, Johan Öhman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skolan är i kris. Skolan levererar inte det som önskas. Elever uppnår inte kunskapskraven och lärare är undermåliga. Dessa är några exempel på återkommande teman i en ofta förenklad samtida skoldebatt. Behovet av en mer nyanserad diskussion om komplexiteten i skolans problem är högst nödvändig. I Perspektiv på skolans…
Köp här

Isbn: 9789144133898

Utgivningsår:20200729

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Olson (red), Sara Irisdotter Aldenmyr (red)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Inom SO-ämnena samlas en mängd kunskapsområden, frågeställningar, händelser och fenomen. I SO-undervisning på mellanstadiet sätter författarna SO-undervisning i skolans mellanår i fokus och två förhållningssätt lyfts särskilt fram: SO-undervisning som normativ företeelse och SO-undervisning som frågeorienterad,…
Köp här

Isbn: 9789140692627

Utgivningsår:20161129

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste agera snabbt och många gånger på egen hand. Detta kräver en etisk…
Köp här

Isbn: 9789140694751

Utgivningsår:20160527

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kirsten Grønlien Zetterqvist, Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste agera snabbt och många gånger på egen hand. Detta kräver en etisk…
Köp här

Isbn: 9789140664174

Utgivningsår:20090313

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sara Irisdotter Aldenmyr red.

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Skolans fostrans- eller värdegrundsuppdrag är komplext och mångsidigt. Att skolan ska fostra i enlighet med demokratiska, grundläggande värderingar skrivs tydligt fram i läroplanen. Men hur iscensätts uppdraget i svenska skolor? Forskningsgruppen Livskunskap i skolan (FOLKS) har under flera års tid följt utvecklingen…
Köp här

Isbn: 9789140685926

Utgivningsår:20140218

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan och förskolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste agera snabbt och många gånger på egen hand. Detta kräver en…
Köp här

Isbn: 9789151107158

Utgivningsår:20211112

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Olof Franck, Peder Thalén, Sara Irisdotter Aldenmyr, Fredrik Alvén, Karin K Flensner, Nils Hammarén, Annika Lilja, Bodil Liljefors Persson, Johan Liljestrand, Niclas Lindström, Malin Löfstedt, Jonas Svensson, Björn Westerström

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Etik är ett kunskapsområde som främjar elevers kritiska tänkande, men också ett ramverk för fostran av eleverna till demokratiska medborgare. Etik är dock komplicerat och som lärare kan man hamna i situationer där elever uttrycker åsikter som klart strider mot skolans värdegrund. Boken vill ge lärare möjligheter att…
Köp här

Isbn: 9789144167596

Utgivningsår:20230313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under en vanlig dag i skolan och förskolan uppstår ofta svåra situationer som kräver en etisk beredskap. En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga…
Köp här

Isbn: 9789151112305

Utgivningsår:20240515

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC