Bläddra
Sökresultat för Solveig Jülich... Rensa filter?

av: Annika Berg, Åsa Bergenheim, Maria Björk, Maja Bondestam, Hilde Bondevik, Motzi Eklöf, Tony Gustafsson, Torbjörn Gustafsson Chorell, Solveig Jülich, Lena Lennerhed, Ulrika Nilsson, Jan Eric Olsén, David Thorsén, Roger Qvarsell, Eva Åhrén

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser
Köp här

Isbn: 9789157805706

Utgivningsår: 20101217

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Sofia Kjellström, Maria Arvidsson, Stina Backman, Reinhold Castensson, Bengt Erik Eriksson, Rikard Eriksson, Dick Harrison, Camilla Hermansson, Björn Horgby, Kerstin Johansson, Solveig Jülich, Roger Qvarsell, Maria Simonsson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144024622

Utgivningsår: 20030508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars

Kategorier: Historia och arkeologi
Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Mediehistoriens mening tycks här bero på vad den pekar fram emot. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste gränssnitt. Men vid varje tidpunkt i historien finns…
Köp här

Isbn: 9789188468031

Utgivningsår: 20080929

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BC

av: Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich, Ulrika Torell, Boel Berner, Kyrre Kverndokk, Lars Kaijser, Amanda Lagerkvist

Kategorier: Bussar, spårvagnar etc. Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap och medievetenskap Livsstil, hobby och fritid Medievetenskap Motorfordon Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria
Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot bilar och tåg har lämnat så få avtryck i tidigare…
Köp här

Isbn: 9789188468284

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BC

av: Anders Ekström, Solveig Jülich, Pelle Snickars

När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier; press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på…
Köp här

Isbn: 9789188468079

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BB

av: Tony Gustafsson, Björn Gustafsson, Karin Johannisson, Solveig Jülich, Patrik Möller, Ingemar Nilsson, Jan Eric Olsén, Roger Qvarsell, Eva Åhrén

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789185565306

Utgivningsår: 20100527

Utgivare: Karolinska Institutet University Press

Mediatyp: BB

av: Trond Lundemo, Cecilia Grönberg, Kim West, Solveig Jülich, Frans Josef Petersson, Magnus Haglund, Vendela Fredricson, Magnus Bremmer

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Boken Lina Selander. Echo. The montage, the fossil, the sarcophagus, the x-ray, the cloud, the sound, the feral animal, the shadow, the room, and ”Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut” tar sin utgångspunkt i Selanders verk ”Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut” (2011). Men mindre en monografi om ett verk är Echo…
Köp här

Isbn: 9789185905560

Utgivningsår: 20131124

Utgivare: OEI Editör

Mediatyp: BC

av: Johan Kärnfelt, Karl Grandin, Solveig Jülich, Jenny Beckman, Staffan Bergvik, Henrik Björck, Gustav Holmberg, Thomas Kaiserfeld, Christer Nordlund, Sverker Sörlin, Anna Tunlid, Sven Widmalm, Nina Wormbs

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm har under närmare tre sekler varit en central kunskapsorganisation i det svenska samhället. Dess institutioner och ledamöter har i laboratorier, observatorier och naturrum, ibland under expeditioner till fjärran länder, samlat underlag och skapat ny kunskap. Lika viktigt är hur…
Köp här

Isbn: 9789170612626

Utgivningsår: 20180928

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB