Bläddra
Sökresultat för Stockholms universitet... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789176492345

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Peter Schousboe, Henrik Møller, Henrik Lærkes, Hanne Leervad, Birgitte Hertz

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Lärobok i ryska för nybörjarnivån. Lämplig för gymnasier, högskolor och självstudier. Översättning till svenska av det danska originalet "Møde i Petersborg, læsebog/øvebog", 1999/2001.
Köp här

Isbn: 9789187355486

Utgivningsår: 20180105

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Birgitte Hertz, Hanne Leervad, Henrik Lærkes, Henrik Møller, Peter Schousboe

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkinlärning: språkkurser för självstudier Språkundervisning och språkinlärning
Lärobok i ryska för nybörjarnivån. Lämplig för gymnasier, högskolor och självstudier. Översättning till svenska av det danska originalet "Møde i Petersborg, læsebog/øvebog", 1999/2001.
Köp här

Isbn: 9789187355592

Utgivningsår: 20180628

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491836

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Hege Dypedokk Johnsen

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Plato’s Socrates is famous for claiming that “I know one thing: That I know nothing”. There is one subject that Socrates repeatedly claims to have expertise in, however: ta erôtika. Socrates also refers to this expertise as his erôtikê technê, which may be translated as “erotic expertise”. This study investigates…
Köp här

Isbn: 9789176494967

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Anna Röst

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Bilden av gravskicket i östra Svealand under perioden 1000–300 f Kr har komplicerats avsevärt de senaste decennierna, genom en intensiv materialtillväxt. Paradoxalt nog innebär materialtillväxten en alltmer uppmärksammad avsaknad av material – avsaknad av de döda som vi förväntar oss ska finnas i konstruktioner vi…
Köp här

Isbn: 9789176495339

Utgivningsår: 20161227

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174479966

Utgivningsår: 20150623

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491607

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Mturi Elias

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Doktorsavhandling i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet 2015
Köp här

Isbn: 9789176491928

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Katarina Lagercrantz All

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vad betyder vård- och omsorgsutbildningen för vuxna som söker sig till KOMVUX? Vilka är utmaningarna och vad påverkar deras lärande? Detta är några frågor som ställs i den här avhandlingen. Lave och Wengers teori om socialt lärande fungerar som teoretisk språngbräda i analysen av vuxenelevernas erfarenheter. Ett…
Köp här

Isbn: 9789176496381

Utgivningsår: 20170120

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Liz Adams Lyngbäck

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Parents’ actions figure centrally in the questions of how deaf and hard of hearing children learn language in social encounters, are educated and participate in society. Definitive answers to these issues continue to be disputed in the wake of technological advancement. The present dissertation explores parenting a…
Köp här

Isbn: 9789176495414

Utgivningsår: 20161124

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Åsa Folkesson, Anette Malinen, Weddig Runquist

När, hur och varför har det ansetts berättigat i Finland och Sverige att inskränka en vuxen individs politiska, civila eller sociala rättigheter pga. hans eller hennes konsumtion av alkohol/droger? Vad kan tvångsvården av missbrukare berätta om marginaliserade medborgares rättigheter och skyldigheter? Vilken har…
Köp här

Isbn: 9789197790239

Utgivningsår: 20100129

Utgivare: SoRAD, Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Barbro Johansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I en treårig studie berättar tonårsflickor om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd. Centralt är Barnkonventionen och ett synsätt där barn är sociala aktörer med eget handlingsutrymme. Tonårsflickorna berättar om sina erfarenheter av delaktighet och inflytande under lärandeprocesser från skola och fritid.…
Köp här

Isbn: 9789176491676

Utgivningsår: 20150626

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Magnus Ljunge

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms universitet 2015
Köp här

Isbn: 9789176491980

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185676019

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Sinander

Kategorier: Juridik
Denna avhandling handlar om internationaliseringen av arbetslivet och hur den påverkar den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor genom kollektivavtal. Det är särskilt mötet mellan internationell privaträtt och den svenska modellen som undersöks. Författarens övergripande slutsats är att den…
Köp här

Isbn: 9789176498996

Utgivningsår: 20170921

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Jenny Ask

Kategorier: Filosofi och religion Islam Migration, immigration och emigration Religion och tro Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Den här avhandlingen undersöker hur några muslimska kvinnor med varierande bakgrunder berättar om moderskap, modersroll och sina barns framtid i Sverige. Vilka värden vill de föra vidare till sina barn? Varför är det viktigt att barnen får en muslimsk identitet? Hur ser kvinnorna på barnens tillhörighet och delaktighet…
Köp här

Isbn: 9789176490136

Utgivningsår: 20151104

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176492765

Utgivningsår: 20160202

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Hans Blix, Lars Anell, Ove Bring, Hans Corell, Katarina Engberg, Lars-Göran Engfeldt, Sven Hirdman, Britt Marie Mattsson, Henrik Salander, Björn Skala, Michael Sohlman

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hans Blix, en av Sveriges internationellt mest kända folkrättsjurister och mest framstående ämbetsmän, med åtskilliga viktiga nationella och internationella uppdrag, fyllde 85 år i juni 2013. Med anledning av detta hölls ett seminarium i Utrikespolitiska Institutets lokaler i Stockholm den 10 september 2013 där vänner…
Köp här

Isbn: 9789185985050

Utgivningsår: 20140325

Utgivare: Jure Förlag, Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Anette Forsberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Doktorsavhandling i journalistik vid Stockholms universitet 2015. Vid vissa plötsliga och dramatiska dödsfall får även sorgen ett nyhetsvärde och journalistiken får behov av personer som framträder som sörjande, berättar om den avlidne och delar med sig av sina känslor. Men varför väljer människor i sorg att medverka…
Köp här

Isbn: 9789176490723

Utgivningsår: 20150922

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Gabriella Höstfält

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Resultatinriktad individualisering handlar om den individualisering som tar form i grundskolans inre arbete i en kontext där arbetet inriktas mot att eleven ska nå de förmågor som föreskrivs i läroplanens kursplaner och bedömas utifrån dess kunskapskrav. I grundskolan är utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och…
Köp här

Isbn: 9789176490884

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Niklasson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Doctoral Thesis in Archaeology at Stockholm University, Sweden 2016
Köp här

Isbn: 9789176493205

Utgivningsår: 20160303

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176492888

Utgivningsår: 20160229

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Gunilla Iversen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Konst Musik Musik: stilar och genrer Religiös och sakral musik
Les textes édités dans ce volume, tropes et prosules insérés dans le Gloria, représentent tout un pan, aujourd’hui oublié, de la culture européenne du Haut Moyen Âge. Entre les phrases du Gloria in excelsis Deo, le chant le plus long de l’Ordinaire de la Messe, les compilateurs médiévaux pouvaient très librement…
Köp här

Isbn: 9789187355134

Utgivningsår: 20150617

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Johan Linder

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Nära hälften av Sveriges kommuner använder sig av någon känd person i marknadsföringssyften. Gestaltningarna varierar från stadsvandringar i personens spår till personmuseer, från monument till slogans. Denna avhandling undersöker bruket av fyra personer på fem olika platser. Arbetet utreder frågor kring…
Köp här

Isbn: 9789176491010

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491256

Utgivningsår: 20150626

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Stefan Buijsman

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Matematikens filosofi
How should we understand mathematics? Are we discovering truths about reality when doing mathematics? Or are we merely constructing an elaborate story, which happens to be very useful? These questions have long been the subject of philosophical debate, a debate that has most recently been structured around Benacerraf’s…
Köp här

Isbn: 9789176493519

Utgivningsår: 20160420

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Carl Mikael Carlsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Under 1700- och 1800-talen avvecklades det svenska ståndssamhället. Nya idéer utmanade den organiska samhällssynen och genom ett antal politiska reformer avskaffades ståndsprivilegierna ett efter ett, med representationsreformen 1865 som kronan på verket. Reformerna gick hand i hand med en förändring i den sociala…
Köp här

Isbn: 9789176493830

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Fredrik Charpentier Ljungqvist

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Stockholms universitets studentkår genomförde läsåret 2012/2013 en omfattande enkätundersökning riktad till alla aktiva doktorander vid Stockholms universitet för att belysa utbildningen på forskarnivå ur ett doktorandperspektiv. Detta är rapporten från enkätundersökningen med presentation och analys av resultaten och…
Köp här

Isbn: 9789187355080

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491058

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491300

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176494196

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Gunilla Iversen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Historia Historia och arkeologi Konst Musik Musik: stilar och genrer Religiös och sakral musik
Les textes édités dans ce volume, tropes et prosules insérés dans le Gloria, représentent tout un pan, aujourd’hui oublié, de la culture européenne du Haut Moyen Âge. Entre les phrases du Gloria in excelsis Deo, le chant le plus long de l’Ordinaire de la Messe, les compilateurs médiévaux pouvaient très librement…
Köp här

Isbn: 9789187355110

Utgivningsår: 20150617

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Larissa Mickwitz

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I ljuset av de senaste tjugo årens skolreformer analyseras i den här avhandlingen hur läraren konstrueras i ett omfattande material av svenska och internationella skolpolitiska texter och i intervjuer med yrkesverksamma lärare i Sverige. Fokus ligger särskilt på hur en professionell lärare framställs diskursivt…
Köp här

Isbn: 9789176491096

Utgivningsår: 20150623

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491317

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176494806

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Niels-Jakob Harbo Hansen

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Doctoral Thesis in Economics at Stockholm University, Sweden 2016
Köp här

Isbn: 9789176494530

Utgivningsår: 20160907

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789122007791

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmiensis

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491157

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC