Bläddra
Sökresultat för Stockholms universitet... Rensa filter?

av: Birgitte Hertz, Hanne Leervad, Henrik Lærkes, Henrik Møller, Peter Schousboe

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkinlärning: språkkurser för självstudier Språkundervisning och språkinlärning
Lärobok i ryska för nybörjarnivån. Lämplig för gymnasier, högskolor och självstudier. Översättning till svenska av det danska originalet "Møde i Petersborg, læsebog/øvebog", 1999/2001.
Köp här

Isbn: 9789187355592

Utgivningsår: 20180628

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176492345

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Birgitte Hertz, Hanne Leervad, Henrik Lærkes, Henrik Møller, Peter Schousboe

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkinlärning: språkkurser för självstudier Språkundervisning och språkinlärning
Lärobok i ryska för nybörjarnivån. Lämplig för gymnasier, högskolor och självstudier. Översättning till svenska av det danska originalet "Møde i Petersborg, læsebog/øvebog", 1999/2001.
Köp här

Isbn: 9789187355882

Utgivningsår: 20210717

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Peter Schousboe, Henrik Møller, Henrik Lærkes, Hanne Leervad, Birgitte Hertz

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Lärobok i ryska för nybörjarnivån. Lämplig för gymnasier, högskolor och självstudier. Översättning till svenska av det danska originalet "Møde i Petersborg, læsebog/øvebog", 1999/2001.
Köp här

Isbn: 9789187355486

Utgivningsår: 20180105

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Per Gynther

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna avhandling handlar om montessorilärares vardagliga arbete. I studien undersöks, utifrån handlingsteoretiska utgångspunkter och teorier kring vuxnas lärande, vad som utgjorde möjligheter och begränsningar till att utföra arbetet i enlighet med de intentioner lärarna uttryckte samt vad som utgjorde möjligheter och…
Köp här

Isbn: 9789176494639

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Svante Nycander

Gustav Cassel, fil dr i matematik, kallades 1904 till en nyinrättad professur i nationalekonomi vid Stockholms högskola. Efter honom har många framstående ekonomer verkat där, bland dem Gösta Bagge, Bertil Ohlin, Gunnar Myrdal, Karin Kock, Erik Lundberg och Guy Arvidsson. Genom dem och många andra har…
Köp här

Isbn: 9789171509987

Utgivningsår: 20050322

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av: Per Olof Robling

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
This Ph.D. thesis in Economics consists of four self-contained essays investigating the importance of the early life environment for long-run outcomes and the consequence of immigration for income inequality. Multigenerational Effects of the 1918-19 Influenza Pandemic on Educational Attainment: Evidence from Sweden…
Köp här

Isbn: 9789176491249

Utgivningsår: 20150625

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Thorsten Rogall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Doktorsavhandling i nationalekonomi vid Stockholms universitet 2015.
Köp här

Isbn: 9789176491485

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Marte Spangen

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
”Sami circular offering sites” is an established category of cultural heritage in northern Norway, but details of their origin, time of use, function and significance in contemporary society have been little explored. This study aims to establish some basic facts about these stone enclosures, but a surprising…
Köp här

Isbn: 9789176494882

Utgivningsår: 20161019

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176494677

Utgivningsår: 20161018

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Kajsa Sundström, Rita Liljeström, Annika Johansson, Inga Elgqvist-Saltzman, Gunilla Carlstedt, Gunilla Bjerén

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Några av den nya kvinnoforskningens främsta företrädare beskriver i den här boken hur enskilda liv formas av och själva formar den tid man lever i. Författarnas forskargärning har sträckt sig över tid och rum. Bokens kapitel sträcker sig på samma sätt över kontinenter och årtionden. Dess tema är kvinnors livshistorier,…
Köp här

Isbn: 9789187792434

Utgivningsår: 20091103

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197298001

Utgivningsår: 19960217

Utgivare: Statens konstråd

Mediatyp: BC

av: Qian Zhang

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kulturgeografi
When severe sandstorms swept Beijing at the beginning of this century, the importance of the land degradation issue was lifted to an unprecedented level since land degradation was seen as threatening the ‘national ecological security’. To stop the underlying ‘ecological crisis’, a large-scale ‘ecological construction’…
Köp här

Isbn: 9789176491287

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Elin Engström

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: teori Historia och arkeologi
Doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms universitet 2015
Köp här

Isbn: 9789176491522

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Olof Bergvall

Kategorier: Algebraisk geometri Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Doctoral Thesis in Mathematics at Stockholm University, Sweden 2016
Köp här

Isbn: 9789176494899

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176494844

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Susanne Alm, Christoffer Carlsson, Karin Bergmark, Suzanna Wikström, Margareta Hydén, David Assadkhan, Lena Roxell, Anita Heber, Felipe Estrada, Görel Granström, Anders Nilsson, Caroline Mellgren, Per-Olof Wikström, David Brax, Marie Torstensson Levander, Christopher Collstedt, Magnus Hörnqvist, Tea Fredriksson, Henrik Tham, Sara Hellqvist, Janne Flyghed, Tove Pettersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att odla kriminologi är en bok inspirerad av den forskningstradition om brott och utsatthet som Eva Tiby har planterat. Vi som har skrivit denna antologi har påverkats av de idéer Eva har odlat genom sin forskning och undervisning. Boken handlar därför om: hatbrott, viktimologi, kvinnor och brott, pedagogik, diskurser…
Köp här

Isbn: 9789187355677

Utgivningsår: 20190222

Utgivare: Kriminologiska institutionen

Mediatyp: BC

av: Lilita Zalkalns

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
In the mid-1950s Latvian émigrés shared a remarkable experience: they were the targets of a KGB operated repatriation campaign, which not only envisioned their repatriation to the Soviet Latvian homeland, but also anticipated the destruction of their émigré society as they knew it. The purpose of this thesis is to…
Köp här

Isbn: 9789174479904

Utgivningsår: 20150610

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491515

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491836

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Hege Dypedokk Johnsen

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Plato’s Socrates is famous for claiming that “I know one thing: That I know nothing”. There is one subject that Socrates repeatedly claims to have expertise in, however: ta erôtika. Socrates also refers to this expertise as his erôtikê technê, which may be translated as “erotic expertise”. This study investigates…
Köp här

Isbn: 9789176494967

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Anna Röst

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Bilden av gravskicket i östra Svealand under perioden 1000–300 f Kr har komplicerats avsevärt de senaste decennierna, genom en intensiv materialtillväxt. Paradoxalt nog innebär materialtillväxten en alltmer uppmärksammad avsaknad av material – avsaknad av de döda som vi förväntar oss ska finnas i konstruktioner vi…
Köp här

Isbn: 9789176495339

Utgivningsår: 20161227

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174479966

Utgivningsår: 20150623

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491607

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Mturi Elias

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Doktorsavhandling i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet 2015
Köp här

Isbn: 9789176491928

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Katarina Lagercrantz All

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vad betyder vård- och omsorgsutbildningen för vuxna som söker sig till KOMVUX? Vilka är utmaningarna och vad påverkar deras lärande? Detta är några frågor som ställs i den här avhandlingen. Lave och Wengers teori om socialt lärande fungerar som teoretisk språngbräda i analysen av vuxenelevernas erfarenheter. Ett…
Köp här

Isbn: 9789176496381

Utgivningsår: 20170120

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Liz Adams Lyngbäck

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Parents’ actions figure centrally in the questions of how deaf and hard of hearing children learn language in social encounters, are educated and participate in society. Definitive answers to these issues continue to be disputed in the wake of technological advancement. The present dissertation explores parenting a…
Köp här

Isbn: 9789176495414

Utgivningsår: 20161124

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Åsa Folkesson, Anette Malinen, Weddig Runquist

När, hur och varför har det ansetts berättigat i Finland och Sverige att inskränka en vuxen individs politiska, civila eller sociala rättigheter pga. hans eller hennes konsumtion av alkohol/droger? Vad kan tvångsvården av missbrukare berätta om marginaliserade medborgares rättigheter och skyldigheter? Vilken har…
Köp här

Isbn: 9789197790239

Utgivningsår: 20100129

Utgivare: SoRAD

Mediatyp: BC

av: Barbro Johansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I en treårig studie berättar tonårsflickor om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd. Centralt är Barnkonventionen och ett synsätt där barn är sociala aktörer med eget handlingsutrymme. Tonårsflickorna berättar om sina erfarenheter av delaktighet och inflytande under lärandeprocesser från skola och fritid.…
Köp här

Isbn: 9789176491676

Utgivningsår: 20150626

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Magnus Ljunge

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms universitet 2015
Köp här

Isbn: 9789176491980

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185676019

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Sinander

Kategorier: Juridik
Denna avhandling handlar om internationaliseringen av arbetslivet och hur den påverkar den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor genom kollektivavtal. Det är särskilt mötet mellan internationell privaträtt och den svenska modellen som undersöks. Författarens övergripande slutsats är att den…
Köp här

Isbn: 9789176498996

Utgivningsår: 20170921

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Jenny Ask

Kategorier: Filosofi och religion Islam Migration, immigration och emigration Religion och tro Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Den här avhandlingen undersöker hur några muslimska kvinnor med varierande bakgrunder berättar om moderskap, modersroll och sina barns framtid i Sverige. Vilka värden vill de föra vidare till sina barn? Varför är det viktigt att barnen får en muslimsk identitet? Hur ser kvinnorna på barnens tillhörighet och delaktighet…
Köp här

Isbn: 9789176490136

Utgivningsår: 20151104

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176492765

Utgivningsår: 20160202

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Hans Blix, Lars Anell, Ove Bring, Hans Corell, Katarina Engberg, Lars-Göran Engfeldt, Sven Hirdman, Britt Marie Mattsson, Henrik Salander, Björn Skala, Michael Sohlman

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hans Blix, en av Sveriges internationellt mest kända folkrättsjurister och mest framstående ämbetsmän, med åtskilliga viktiga nationella och internationella uppdrag, fyllde 85 år i juni 2013. Med anledning av detta hölls ett seminarium i Utrikespolitiska Institutets lokaler i Stockholm den 10 september 2013 där vänner…
Köp här

Isbn: 9789185985050

Utgivningsår: 20140325

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Anette Forsberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Doktorsavhandling i journalistik vid Stockholms universitet 2015. Vid vissa plötsliga och dramatiska dödsfall får även sorgen ett nyhetsvärde och journalistiken får behov av personer som framträder som sörjande, berättar om den avlidne och delar med sig av sina känslor. Men varför väljer människor i sorg att medverka…
Köp här

Isbn: 9789176490723

Utgivningsår: 20150922

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Gabriella Höstfält

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Resultatinriktad individualisering handlar om den individualisering som tar form i grundskolans inre arbete i en kontext där arbetet inriktas mot att eleven ska nå de förmågor som föreskrivs i läroplanens kursplaner och bedömas utifrån dess kunskapskrav. I grundskolan är utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och…
Köp här

Isbn: 9789176490884

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Niklasson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Doctoral Thesis in Archaeology at Stockholm University, Sweden 2016
Köp här

Isbn: 9789176493205

Utgivningsår: 20160303

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176492888

Utgivningsår: 20160229

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC