Bläddra
Sökresultat för Suzanne Wennberg... Rensa filter?

av: Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1…
Köp här

Isbn: 9789139208402

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

Presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som skall ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösningen av straffrättsliga problem. Relevanta rättsfall redovisas i anslutning till de olika frågorna och ytterligare praktiska exempel anförs för att underlätta…
Köp här

Isbn: 9789139204862

Utgivningsår: 20090120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Suzanne Wennberg

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Detta är en mycket ovanlig för att inte säga unik bok. Professor Suzanne Wennberg har under sina år vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, med stor träffsäkerhet och mycket humor, tecknat fantastiska karikatyrer av många av sina framstående kollegor. Dessa har för många tusen studenter genom åren varit…
Köp här

Isbn: 9789172233829

Utgivningsår: 20100111

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Denna framställning av ”Brottsbalkskommentaren” är avsedd attanvändas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. Numera är studentutgåvans text och sidangivelser desamma som i pärmversionen av verket och i den elektroniska versionen som publiceras på Zeteo. Omarbetningar av innehållet i denna läroboksversion…
Köp här

Isbn: 9789139206736

Utgivningsår: 20130812

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

Köp här

Isbn: 9789176785546

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Denna framställning av ”Brottsbalkskommentaren” är avsedd attanvändas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. Numera är studentutgåvans text och sidangivelser desamma som i pärmversionen av verket och i den elektroniska versionen som publiceras på Zeteo. Omarbetningar av innehållet i denna läroboksversion…
Köp här

Isbn: 9789139206743

Utgivningsår: 20130812

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

Köp här

Isbn: 9789176786796

Utgivningsår: 20071220

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
BROTTSBALKEN DEL I (1-12 KAP.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till…
Köp här

Isbn: 9789139209331

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Denna bok är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 juli 2008 beaktats.
Köp här

Isbn: 9789139205128

Utgivningsår: 20090126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Johansson, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
BROTTSBALKEN DEL II (13-24 KAP.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. är en studentutgåva av del II av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1…
Köp här

Isbn: 9789139209348

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Denna bok är den något förkortade studentutgåvan av del II av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 juli 2008 beaktats.
Köp här

Isbn: 9789139205135

Utgivningsår: 20090126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten. Läsaren…
Köp här

Isbn: 9789139209294

Utgivningsår: 20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Wennberg, Suzanne Wennberg

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
En skilsmässa innebär ofta en livskris. Oberoende av vilken roll man intar som initiativtagare eller övergiven måste man ta sig igenom en känslomässig process med upplevelser av chock, frustration, förbittring, övergivenhet, skuld och kaos. Den emotionella skilsmässan är över först när man lyckas släppa taget om den…
Köp här

Isbn: 9789127094062

Utgivningsår: 20021029

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Jack Ågren, Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
“Straffansvar” är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för…
Köp här

Isbn: 9789139208457

Utgivningsår: 20181127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151827964

Utgivningsår: 19951005

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

Med denna festskrift hyllas Suzanne Wennberg för sina viktiga insatser inom det rättsvetenskapliga området med bidrag från en rad straffrättsforskare och andra framstående författare.
Köp här

Isbn: 9789139013303

Utgivningsår: 20090223

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Brottsbalken. En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari…
Köp här

Isbn: 9789139208419

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Frågan om och i vad mån försök till brott ska bestraffas kan inte besvaras utan att man först reder ut den moralfilosofiska frågan vad som utgör försöksstraffets rättsgrund samt den kriminalpolitiska frågan vad som utgör försöksstraffets ändamål eller funktion. I denna framställning analyseras den allmänna…
Köp här

Isbn: 9789139014805

Utgivningsår: 20101109

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172234673

Utgivningsår: 20111228

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik
Studentutgåva av den s.k.Brottsbalkskommentaren del I (Brottsbalkens kap. 1-12), avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt inom juristutbildningen.
Köp här

Isbn: 9789139204428

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Suzanne Wennberg

Kategorier: Konst
Med detta tredje häfte avslutas porträttsamlingen, som alltså blivit en trilogi. Efter att 2009 ha givit ut ett Första häfte med Porträtt från universitetsvärlden och 2011 ett Andra häfte med Porträtt av jurister, politiker och kulturpersonligheter, har nu turen kommit till klassen för ekonomiska och sociala…
Köp här

Isbn: 9789172235458

Utgivningsår: 20140102

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik
Utgör en förkortad version av den s.k. brottsbalkskommentaren del II (Brottsbalkens kap. 13-24), avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt inom juristutbildningen. Utgivningen av den fullständiga kommentaren sker i lösbladssystem med successivt utkommande supplement.
Köp här

Isbn: 9789139204435

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC