Bläddra
Sökresultat för Svante Johansson... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789139015673

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson, Rolf Skog, Sten Andersson

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Ny reviderad upplaga. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement 15.
Köp här

Isbn: 9789139022183

Utgivningsår: 20200713

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Första till och med fjärde upplagorna av denna bok utarbetades av professor Håkan Nial. Från och med arbetet med femte upplagan av boken har Svante Johansson deltagit. Efter Håkan Nials frånfälle, efter ett långt liv och en stor rättsvetenskaplig insats, har han fört denna bok vidare i flera upplagor. Nyheterna i den…
Köp här

Isbn: 9789139206590

Utgivningsår: 20140821

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson

Omarbetad främst med hänsyn till de omfattande ändringar i aktiebolagslagen som trätt i kraft den 1 januari 2006 samt till annan ny lagstiftning och praxis. Boken behandlar de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag inklusive kommanditbolag, aktiebolag samt ekonomiska och ideella föreningar. Bl.a.…
Köp här

Isbn: 9789139204114

Utgivningsår: 20070828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En översikt över den allmänna svenska associationsrätten när det gäller associationernas interna förhållanden och relationen till utomstående. Boken ger läsaren möjlighet att ta till sig ämnet från såväl ett problemorienterat som ett associationformsorienterat perspektiv.Skildringen bygger främst på den nya…
Köp här

Isbn: 9789139204138

Utgivningsår: 20071203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den nya lagen innehåller både sakliga och redaktionella ändringar. Bland nyheterna kan nämnas reglerna om bolagsbildning, som utformats för att bättre överensstämma med hur bolagsbildning i praktiken går till, nya bestämmelser för samtyckes- och förköpsförbehåll, ett särskilt system för fullmaktsinsamling samt en mer…
Köp här

Isbn: 9789139014638

Utgivningsår: 20090625

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson, Daniel Stattin, Urban Båvestam, Erik Nerep

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Företagsekonomi och management Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Ett bolags aktieägare utövar sitt inflytande på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. I bolag med spridd ägarkrets fungerar bolagsstämman dessutom ofta som aktieägarnas viktigaste källa till information om bolaget. Aktiebolagslagens reglering av bolagsstämma ger emellertid utrymme för en rad…
Köp här

Isbn: 9789172235649

Utgivningsår: 20140630

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Munck, Rolf Skog, Claes Beyer, Carl-Johan Deuschl, Magnus Lindstedt, Ragnar Boman, Barbara Muston, Göran Nyström, Erik Sjöman, Klaes Edhall, Emil Boström, Svante Johansson, Björn Kristiansson

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
När tiden för Aktiemarknadsnämndens 25-årsjubileum började närma sig tyckte vi inom nämnden att minnet av jubileet skulle bli mera bestående om tilldragelsen kunde avspegla sig i en liten jubileumsskrift. När skriften nu föreligger kan konstateras att den ger en god bild av nämndens verksamhet och av en del närliggande…
Köp här

Isbn: 9789185333387

Utgivningsår: 20111102

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya lagen innehöll en rad materiella och redaktionella nyheter. Författarna utarbetade därför en helt ny kommentar på området, som gavs ut våren 2006 och som senare kompletterats vid flera tillfällen. Kommentaren har nu uppdaterats med ett Supplement 11. I…
Köp här

Isbn: 9789139019695

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson, Rolf Skog, Sten Andersson

Kategorier: Juridik
Ny reviderad upplaga. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement 14.
Köp här

Isbn: 9789139021698

Utgivningsår: 20190729

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139016441

Utgivningsår: 20120420

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya lagen innehöll en rad materiella och redaktionella nyheter. Författarna utarbetade därför en helt ny kommentar på området, som gavs ut våren 2006 och som senare kompletterats vid flera tillfällen. Kommentaren har nu uppdaterats med ett Supplement 10. I…
Köp här

Isbn: 9789139018667

Utgivningsår: 20150626

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en översikt över den allmänna svenska associationsrätten, dvs. de regler som gäller för bolag och föreningar avseende associationernas interna förhållanden och relationen till utomstående tredje man. Framställningen ansluter i viss mån till…
Köp här

Isbn: 9789139209607

Utgivningsår: 20210115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139021001

Utgivningsår: 20180629

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Juridik
Ny reviderad upplaga. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement 16.
Köp här

Isbn: 9789139023920

Utgivningsår: 20210624

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Bolagsstämma i svenska aktiebolag är uppföljaren till författarens doktorsavhandling Bolagsstämma, som utkom 1990. Under den tid som förflutit sedan dess har en hel del hunnit hända inom det område som numera kallas för corporate governance eller bolagsstyrning. En ny aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 2006…
Köp här

Isbn: 9789139020295

Utgivningsår: 20180109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Hellner, Svante Johansson

Köp här

Isbn: 9789139202653

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC